UbezpieczeniaUbezpieczenia Olsztyn

Ubezpieczenie

Olsztyn, ul. Witosa 25
Telefony: 698-838-495, (89)651-20-97

Wychodząc na przeciw wymaganiom klientów, storzyliśmy witrynę internetową, którą mamy nadzieję przybliży Państwu ofertę naszej agencji. Na naszej witrynie zamieściliśmy informacje, dzięki którym możecie Państwo zrozumieć charakter działalności naszej agencji i zdobyć informacje jak skontaktować się z nami. Nasza firma pomoże Państwu dokonać wyboru najlepszego ubezpieczenia albo pakietu ubezpieczeń dla osób prywatnych i firm. Proponujemy Państwu szeroki zakres usług z wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych, dzięki czemu zaoszczędzą Państwo swój cenny czas potrzebny na zapoznanie się z aktualną ofertą na rynku ubezpieczeniowym.

Nasze biuro znajduje się na Jarotach w Olsztynie - ulica Witosa 25 obok supermarketu "Stokrotka". Biuro czynne od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9.00-17.00 a w Soboty w godzinach 10.00-13.00. Telefony kontaktowe 698-838-495, 89-651-20-97.

Najtańsze OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem samochodowym dla każdego właściciela pojazdu który jest zarejestrowany w Polsce. Nawet kiedy jesteś posiadaczem samochodu, jakiego nie używasz masz obowiązek zawarcia polisy OC. Jest to polisa, która chroni kierującego przed pieniężnymi następstwami strat poprzez niego spowodowanych. Dzięki temu ubezpieczeniu kierowca, który spowoduje wypadek samochodowy, nie zapłaci z własnej kieszeni za wyrządzone poprzez niego straty, a realizuje to Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w której wykupił polisę. Szkody możemy podzielić na dwie kategorie: szkody majątkowe i osobowe. Pierwsza jest kiedy zapłata zadośćuczynienia jest niezbędna przykładowo na naprawę samochodu, w jaki uderzyliśmy. Druga, czyli szkoda osobowa to zapłata zadośćuczynienia dla osoby lub osób poszkodowanych w wypadku z naszego OC. Warto zauważyć, że ubezpieczenie OC jest aktywne tylko wtedy, kiedy do wypadku/kolizji doszło w trakcie ruchu auta. Jednak prawo podkreśla, iż ruch samochodu występuje również przy np. zatrzymaniu, przestoju albo wsiadaniu lub wysiadaniu. Dlatego szkody powstałe w takim zdarzeniu również są opłacane poprzez zakład ubezpieczeniowy.

Dojazd

Ubezpieczenia AC

AC przynależy do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych dobrowolnych. Oznacza, że podpisanie polisy zależy jedynie od właściciela samochodu. Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w kraju zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. Zasady ubezpieczenia opisują OWU przygotowane oraz zatwierdzone poprzez zakład ubezpieczeń. Polisę zawiera się na czas jednego roku albo, w miarę konieczności, na czas mniejszy. Dokumentem uwierzytelniającym podpisanie ubezpieczenia jest polisa - ważna od następnego dnia po uiszczeniu należnej składki. Należność wpłaca się jednorazowo albo w ratach. Umowa ustaje automatycznie po skończeniu czasu ubezpieczenia, albo w momencie niezapłacenia kolejnej raty składki. Polisa AC ma na celu zapłatę odszkodowania w następujących wypadkach:
- gdy sam ponosisz odpowiedzialność za zniszczenie samochodu;
- kiedy sprawca uszkodzeń nie jest znany;
- uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami;
- za skutki żywiołów (np. ognia, powodzi, wybuchu);
- za kradzież pojazdu.

Gotowy na ubezpieczenie ?

Ubezpiecz majątek

śnieg, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, ogień, piorun, eksplozja, powódź...

Ubezpieczenia Olsztyn - zapraszamy

uderzenie pojazdu, upadek drzew oraz inne – czyli wszystko to, co może przynieść natura; przepięcie – tj. wzrost napięcia w sieci elektrycznej, który niszczy sprzęty domowe...

Ubezpieczenia Olsztyn - zapraszamy

dewastacja, kradzież z włamaniem ioraz rabunek w miejscu ubezpieczenia, rabunek poza miejscem ubezpieczenia – na wypadek gdyby ktoś chciał okraść ubezpieczonego na ulicy...

Ubezpieczenia Olsztyn - zapraszamy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie majątku daje poczucie bezpieczeństwa. Mieszkanie, dom, jego wyposażenie, a również OC w życiu prywatnym – wszystko to można objąć polisą ubezpieczeniową. Takie zabezpieczenie to luksus każdego dnia. Warto wszystkie szczegóły swojego majątku objąć dobrą i kompleksową polisą ubezpieczeniową. Zakłady Ubezpieczeń dają klientom nieograniczoną swobodę zakresu ubezpieczeń. Stawka za ubezpieczenie uwarunkowana jest od tego, które ryzyka obejmie polisa. Ubezpieczenie majątkowe to ochrona mienia, do którego zalicza się: budynek mieszkalny (także w fazie budowy), budynki niemieszkalne, np. garaż, lokal mieszkalny, ruchomości domowe (np. RTV, meble, ubrania) i elementy stałe (np. wykładzina, meble wbudowane, armatury wewnątrz budynku) i różne inne.

OC w życiu prywatnym

Czym jest ubezpieczenie w życiu prywatnym? Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym przeznaczone jest do wszystkich osób fizycznych, najczęściej dla właścicieli nieruchomości oraz osób, jakie wynajmują albo są najemcami nieruchomości. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zabezpiecza Ciebie, Twoje dziecko i osoby przez Ciebie zatrudnione, na przykład opiekunka do niemowlęcia od konsekwencji finansowych powstających z wyrządzenia szkód osobom trzecim. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w życiu codziennym. Należą do nich m.in. spowodowanie śmierci, obrażenie ciała lub rozstroju zdrowia oraz uszkodzenie albo uszkodzenie mienia. Wyżej wymienione straty mogą być powstałe w następstwie wybuchu gazu, niechcącego zaprószenia ognia, awarii instalacji wodociągowej, uszkodzenia rury, awarii pralki, sprawione w związku z użytkowaniem łodzi wiosłowych, rowerów, kajaków, desek surfingowych, pontonów, skuterów wodnych lub podobnych przedmiotów, i również wyrządzone poprzez zwierzęta domowe.