Ubezpieczenia Olsztyn


ul. Witosa 25; 10-688 Olsztyn

Telefony: 698-838-495; (89)651-20-97

Godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 (sobota: 10.00 - 13.00)

e-mail: ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com


Wyswietl wieksza mape

Rzeczoznawca Komunikacyjny Barczewo

Rzeczoznawca Komunikacyjny BarczewoJuz od paru miesiecy rozne firmy ubezpieczeniowe staraja sie wylansowac ubezpieczenia ochrony prawnej w Polsce. Ostatnio w te dzialania zaangazowala sie rowniez Naczelna Rada Adwokacka podpisujac odpowiednia umowe z Concordia. Tez Zaklad ubezpieczeniowy Ochrony Prawnej D.A.S prowadzi kampanie edukacyjno-informacyjna. Na razie jednakze nie widac wiekszego zainteresowania owymi polisami ochrony prawnej. Tego typu wniosek mozna postawic z analizy ich sprzedazy w internetowym markecie ubezpieczeniowym, w jakim da sie je posiasc od 4 miesiecy. Zwykle klienci pozyskuja je, jezeli wstepuja w zawartosc jakiegos pakietu polis. Eksperci sektora ubezpieczeniowego zastanawiajac sie nad przyczyna slabego zapotrzebowania tym tworem przyuwazyli, iz istnieja trzy zasadnicze powody tego stanu rzeczy. Pierwszym z nich jest cena ubezpieczenia, ktora bardzo wielu osobom wydaje sie zbyt olbrzymia w stosunku do szkodowosci. Innymi slowy, mimo ze polisa przydaje sie do rozwiazywania klopotow prawnych w zyciu codziennym, to nie zdarzaja sie one znow tak systematycznie. A skladke za ubezpieczenie finansowac wypada bezustannie. Drugim powodem jest kiepska swiadomosc ubezpieczeniowa. Chodzi tu o to, ze klientom nie przychodza do glowy sytuacje, w jakich mogliby takiej polisy potrzebowac, a skoro tak, to traktuja ja za niepomocna, podczas gdy o niej slysza. To tez jest przyczyna, przez ktora sporo osob nawet nie wie, ze bytuja niniejszego modelu ubezpieczenia. Ostatni powod, na ktory zwracaja uwage analitycy to strach przed wszystkimi sprawami powiazanymi z sadem tudziez przepisami prawa. Mozna tu mowic o pewnym mysleniu zyczeniowym na zasadzie checi unikniecia prawdopodobnych klopotow przez niemyslenie o tym, ze moga sie zdarzyc. Przedstawiciel firmy, do ktorej nalezy rzeczony market ubezpieczeniowy utrzymuje, iz dla wiekszosci odbiorcow wyznacznikiem zniechecajacym do zakupu jest cena, chociaz przeciez jest ona niemalo mniejsza niz np. sfinansowanie z osobistej kieszeni uslug prawnika. Roczna skladka za podstawowe ubezpieczenie to ok. 230 zlotych. Natomiast dwa razy tyle trzeba zaplacic jezeli chcemy objac ochrona cala rodzine i sytuacje polaczone z uzytkowaniem pojazdu oraz mieszkania. Rzeczoznawca Komunikacyjny Barczewo


Rzeczoznawca Samochodowy Nowe Miasto Lubawskie

Rzeczoznawca Samochodowy Nowe Miasto Lubawskie

Odnoszac sie do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych rozglaszamy nizej wymienione tlumaczenia, jakie maja na celu w osiagalny sposob zaprezentowac w/w tematyke. W zaleznosci od sposobu ubezpieczenia terminy likwidacji szkody korygowane sa w odmiennych aktach prawnych. W przypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wlascicieli aut mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w art. 14 ust. 1 ust. z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, U.f.g. i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dziennik ust. Num. 124, pozycja 1152 ze zm.) towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany do zaplaty odszkodowania w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia ogloszenia o krzywdzie. Zgodnie z ust. 2 powolanego przepisu, o ile w tym terminie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen wzglednie wielkosci odszkodowania, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy uzyciu pozytywnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w czasie 90 dni od dnia zlozenia ogloszenia o szkodzie. Ustawa przypuszcza jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wysokosci zadoscuczynienia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, zaklad ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego we prywatnym zakresie i stosowanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do odszkodowania nie moze odmowic przyjecia kwoty bezdyskusyjnej, przy czym jej przyjecie nie konczy drogi do dochodzenia pozniejszych roszczen. Dochodzenie tych zadan nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie dwoch stron. W wypadku zaplaty kwoty bezsprzecznej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaznaczyc, iz nie stanowi ona absolutnego zadoscuczynienia zglaszanych zadan. W przypadku niemoznosci zadoscuczynienia roszczen poszkodowanego w calosci lub w czesci w terminie 30 dni towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wskazac pisemnie przyczyny zwloki, jak rowniez domniemany termin zajecia ostatecznego stanowiska co do zaplaty zadoscuczynienia. Zgodnie z artyk. 14 ustep. 3a powolanej przedtem ust., w przypadku niewyplacenia przez zaklad ubezpieczen odszkodowania w przewidzianych terminach lub niedopelnienia obowiazku zawiadomienia poszkodowanego pisemnie o przyczynach zwloki i domniemanym terminie zaplaty zadoscuczynienia, poszkodowany ma mozliwosc powiadomienia o tych nieprawidlowosciach Komisje Nadzoru Finansowego, ktora zastosuje wowczas zalozone prawem srodki nadzorcze. W wypadku zajscia nieusprawiedliwionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przysluguje roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w czasie 30 dni, liczac od daty otrzymania obwieszczenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym czasie okolicznosci nieodzownych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wzglednie wysokosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu pozytywnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, jakie sa korzystniejsze dla uprawnionego do swiadczenia, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w przypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z art. 16 ustep. 2 ustaw. z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ustaw Nr 124, poz 1151 ze zmian.) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu wyplaty swiadczenia przewidzianego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci spelnienia zglaszanych roszczen. W wypadku wystapienia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie szacuje innej wielkosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W wypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy ust. o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe wykorzystanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, ze zaklad ubezpieczen nie moze wyplacic zadoscuczynienia przed uplywem tego terminu. W przypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iz bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wielkosci 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o zdarzeniu, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione uprzednio jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez zdefiniowanie wielkosci zadoscuczynienia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez K.n.f. na towarzystwa ubezpieczen sankcji z tytulu bezpodstawnej zwloki w wyplacie odszkodowania, jak rowniez niespelnienia obowiazku obwieszczenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie odszkodowania i prawdopodobnym terminie jego wyplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w wypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, ze ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc zadoscuczynienia. W wypadku zakwestionowania stanowiska towarzystwu ubezpieczen i wniesienia odwolania, zaklady ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych wytlumaczenia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate swiadczenia w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, ze zaklady ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska towarzystwu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, iz zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten towarzystwo ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych uzasadnienia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, iz skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez towarzystwo ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do zadoscuczynienia przekazuje zakladowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez zaklad ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do swiadczenia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do tlumaczenia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym terminie tj. przy zachowaniu stosownej starannosci. Rzeczoznawca Samochodowy Nowe Miasto Lubawskie


Rzeczoznawca Komunikacyjny Pasym

Rzeczoznawca Komunikacyjny Pasym

Osoby, jakie doswiadczyly szkody materialnej czy tez zdrowotnej z powodu wypadkow komunikacyjnych w Anglii sprawionych przez nieubezpieczonych czy tez nieodnalezionych kierowcow moga spodziewac sie na Odszkodowania w Anglii z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo ciagnie sie sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas oczekiwania na decyzje MIB w sprawie zasluzonego odszkodowania to srednio 13 19 miesiecy. W wypadkach bardziej zagmatwanych, przykladowo nadzwyczaj dramatycznych zdarzeniach, niejasnosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, komplikacji w zgromadzeniu wystarczajacych dowodow, ciezkich obrazeniach fizycznych, dlugookresowego oczekiwania na meldunek policyjny, potrzeby zrealizowania komisji lekarskiej wtedy sprawa moze zostac w duzej mierze wydluzona w terminie. Jak zachowac sie po wypadku z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sprawie nalezy niezwlocznie zameldowac zajscie na policje. Wypada dochodzic odszkodowania jak najpredzej. Jesli poszkodowany doznal obrazen cielesnych i psychicznych, warto skontaktowac sie ze specjalistami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc ekspertow jest bezplatna jesli wypadek zostal wywolany przez nieubezpieczonego kierowce. Jesli sprawca kolizji jest nieznany wowczas poszkodowany jest zmuszony uiscic prowizje, jednak tylko wtenczas kiedy MIB przyzna mu odszkodowanie. Rzeczoznawca Komunikacyjny Pasym


Rzeczoznawca Majątkowy Olsztyn

Rzeczoznawca Majątkowy Olsztyn

Od kilkunastu lat jestem rzeczoznawca komunikacyjnym. Pracujac niemalo lat na etacie w takich instytucjach jak Warta a takze Ergo Hestia zrealizowalem kilkanascie tysiecy ogledzin samochodow rozmaitej masci. W trakcie mojej pracy natknalem sie na duzo przypadkow prob wyludzen zadoscuczynien. Ponizej przedstawie metody ktore byly na co dzien stosowane. Zazwyczaj do wyludzen zadoscuczynien byly wykorzystywane metody na AUTO CASCO (uderzenie w przydrozne drzewo) czy tez OC (tani i niemlody pojazd tlukl w mocno kosztowny pojazd i zadoscuczynienie szlo z wiekowego zlomka ktorego nie skapili poswiecic, albowiem zwracalo sie im to z nawiazka). Wpierw zaprezentuje technike na OC. Na bank wylaczna szansa na rozpoznanie takiego wyludzenia to rownolegle przesluchanie dwoch uczestnikow zarazem w dwoch roznych pomieszczeniach i zadanie im asortymentu tych samych pytan. O ile w paru ustepach sa rozbieznosci to juz mamy takich ptaszkow na tak zwanym widelcu. Jest to wylaczna skuteczna procedura w tego rodzaju zdarzeniu ogledziny miejsca szkody czy konfrontacja samochodow tutaj nic nie da (chyba, ze uszkodzenia byly dorabiane). Macherzy tutaj juz sa przyzwoicie wyszkoleni i tych starych rutyniarzy prawdopodobnie sie nie nakryje. Obecnie na miejsce wypadku przyzywaja Policje oraz Pomoc Drogowa zbierajac w ten sposob kompetentnych swiadkow. Dawniej modne tak zwane przycierki boczkiem wyszly juz z mody, jako ze ladowaly w stercie podejrzanych. Pamietam jak dyrektor odrzucal na bok wszystkie BMW z przytartymi boczkami. Dzisiaj kombinatorzy sa tak przyuczeni w swoim fachu, ze inicjuja prawdziwa krakse tak zwany przod w tyl. Takich szkod w rzeczywistosci jest najwiecej i sa realnie nie do stwierdzenia. W rzeczy samej jest niejaki trop. Macherzy pragnac wyrobic jak najwiecej pieniedzy przed kraksa nabywaja na Allegro badz w Poznaniu wystrzelone poduszki, pogiete chlodnice, zniszczone zderzaki tudziez reflektory. Po zakupie takich felernych elementow montuja je przed kolizja i z tymi uszkodzonymi czesciami doprowadzaja do zderzenia. W takim przypadku wypada dokladnie sfotografowac wszelkie nadruki i emblematy powinien byc tam okreslony rok produkcji i numer fabryczny czesci. Pozniej trzeba zestawic daty wytworczosci elementow z rokiem wytworczosci auta. W dzisiejszych czasach poduszki powietrzne sie opisuje numerem zdarzenia niezmywalnym markerem jednakze najbardziej przedsiebiorczy probowal poduszke wyprac w pralce do prania ubran. Przejdzmy do szkod AUTO-CASCO. Tutaj przewaznie takze sa montowane juz zniszczone czesci i kraksa wystepuje juz z wmontowanymi lewymi elementami. I w tym przypadku coraz wiecej macherow przyzywa Policje tudziez Pomoc Drogowa dla zdobycia solidnych swiadkow. Na ogol zglaszaja uderzenie w drzewo, bo najprosciej. Nie trzeba sie dzielic z drugim uczestnikiem lupem. Kombinator wjezdza calkowicie do lasu tak aby nikt nie zobaczyl i pare razy uderza w drzewo. W nastepnej kolejnosci pod drzewo przy drodze podrzuca resztki czesci, dorabia slady opon prowadzace do drzewa oraz tlucze kore aby wygladalo wszystko naturalnie. I tu tez trzeba liczyc na proste bledy kora za zderzakiem a kora na drzewie pochodza z innych gatunkow drzew, kombinator zamiast obic kore obuchem to uderzal ostra krawedzia siekiery robiac nienaturalne naciecia. Ale i tutaj macherzy zdazyli sie odpowiednio wyszkolic. Wspolczesnie otaczaja drzewo grubym kocem aby nie zostaly kawalki kory z innego drzewa; przepisuja auto na zone, matke ewentualnie kochanke azeby w Ubezpieczalniach nazwisko sie nie powtarzalo, zmieniaja numery rejestracyjne azeby Ubezpieczyciel nie przyuwazyl w systemie po numerze rejestracyjnym itp. Im likwidator wymysla coraz to nowe metody demaskowania takich wyludzen tym macher stosuje coraz to bardziej wyszukane techniki. Nawet podczas proby kradziezy pojazdu juz caly samochod obsypuja pieprzem by psy tropiace nie zlapaly sladu. Niestety coraz trudniej wykrywac w biezacych czasach takie kombinacje… Rzeczoznawca Majątkowy Olsztyn


Likwidacja Szkód Olsztyn - wzór 03

Wyłudzenie odszkodowania, Likwidacja szkód

Ergo Hestia rozwija stan obslugi dzieki skargom klientow! W mysl dewizy przejrzystosci dzialania, Ergo Hestia jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce wydaje kolejny kwartalny raport o obsludze skarg i odwolan swoich interesantow; Meldunki dzieki Olsztyn Ubezpieczenia powstaja na bazie comiesiecznych, rozbudowanych sprawozdan dla Zarzadu Ergo Hestii o skargach i odwolaniach; Sopocki ubezpieczyciel sygnalizuje, na co zwykle skarza sie ubezpieczeni i poszkodowani. Wyjawia rowniez, jak wykorzystuje moraly wyszperane ze skarg interesantow, by udoskonalic wlasne dzialania na przyszle losy; Ergo Hestia opracowala dwa symptomy, ktore odkrywaja, jak w wielu przypadkach klienci przekazuja uwagi do biezacej obslugi. To juz drugi trymestr, w ktorym Grupa Ergo Hestia redaguje raport "Skargi oraz Odwolania". Wyszczegolniamy w nim najistotniejsze wspolczynniki dotyczace obslugi petentow: wykladnik skarg i wykladnik odwolan. Odslaniaja one, jak spolka obsluguje ubezpieczonych, ktorzy sa niezadowoleni. Firma uwidocznia rowniez wprowadzane zmiany, jakie sa konsekwencja uwag interesantow. Dzieki analizie wskaznikow jakosci mamy z pierwszej reki informacje o tym, co jako firma winnysmy przegrupowac w procesach obslugi mowi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zapytan i Reklamacji Ergo Hestii. Analitycy Ergo Hestii zaprojektowali dwa wskazniki, jakie pomagaja sledzic pulap obslugi kontrahentow: 1. Wskaznik skarg: to stosunek skarg rozwiazanych do ilosci sprzedanych polis. W drugim kwartale 2012 roku wykladnik ten wyniosl 0,54%. W porownaniu do pierwszego kwartalu powiekszyl sie on zaledwie o 0,08%. W drugim kwartale dostrzeglismy stabilizacje wskaznika w kazdym miesiacu. To znaczy, ze podtrzymujemy wysoki poziom obslugi komentuje Agnieszka Zych. 2. Wskaznik odwolan to z kolei stosunek odwolan kontrahentow od decyzji Ergo Hestii, do liczby szkod zlikwidowanych przez instytucje. To nowe podejscie do badania poziomu satysfakcji petentow z decyzji podejmowanych przez Towarzystwo ubezpieczen. W drugim kwartale 2012 r. wspolczynnik wyniosl 5,01%. W porownaniu do pierwszego kwartalu powiekszyl sie on nieznacznie o 0,03%. Rowniez w przypadku odwolan mozemy mowic o utrzymaniu znacznego poziomu zadowolenia naszych klientow z decyzji Ergo Hestii. Tendencja wolumenu wyjasnianych odwolan w drugim kwartale 2012 r. jest stala, likwidujemy przy tym coraz mniej szkod. To wszystko wywolalo niewysokie wahania wskaznika w poszczegolnych miesiacach, jakie ostatecznie przelozyly sie na bardzo dobry wynik koncowy. Na co skarza sie Kontrahenci, od czego sie odwoluja? W drugim kwartale 2012 roku wsrod skarg kontrahentow zgloszonych do Ergo Hestii dominowaly te, ktore dotyczyly obslugi polis. Ten motyw dotyczyl 38% wyjasnianych spraw zgloszonych w ramach skarg najczesciej interesanci byli zawiedzeni z nieslusznego wznowienia polisy OC oraz z opoznien w rozliczaniu polis po sprzedazy pojazdu. W duzej mierze wplynela na to niedawno dokonana nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych, ktora wymagala od Zakladow ubezpieczeniowych nowego ustawienia procesow dotyczacych obslugi polis OC posiadaczy pojazdow mechanicznych. 15% skarg zgloszonych do Ergo Hestii polaczonych bylo z procesem likwidacji szkod. Tutaj ubezpieczeni z reguly zglaszali uwagi do czasu obslugi odwolania. Tylko co dziewiata skarga dotyczyla windykacji. Z kolei w odwolaniach kontrahenci z reguly nie zgadzaja sie z wysokoscia wyplacanego odszkodowania. Do tej materii odnosi sie dwie trzecie pism kierowanych do Ergo Hestii. Jak na problemy interesantow zareagowala Ergo Hestia (wybrane przyklady)? 1. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych narzucila na Zaklady ubezpieczeniowe zmiany m.in. w procesie wznawiania polis OC. Po pierwszym okresie funkcjonowania zmian zintegrowalismy ulepszenia na podstawie skarg interesantow. Sa to przede wszystkim zmiany systemowe uszczelniajace przebieg wznawiania polis i nowe wymagania raportowe, jakie z duzym wyprzedzeniem poinformuja nas o statusie polisy. Nasi interesanci beda powiadamiani o konczacym sie ubezpieczeniu obowiazkowym na 14 dni przed zakonczeniem ochrony na polisie. 2. W odpowiedzi na potrzeby kontrahentow poszerzylismy tematyke rozmow konsultantow naszej Infolinii. Stale obserwujemy wszystkie parametry pracy naszych infolinii, aby zapewnic konsumentom wiodacy prym serwis. Postanowilismy pojsc krok naprzod i ustalic, z jakimi pytaniami aktualnie dzwonia konsumenci. W tym celu zweryfikowalismy dotychczasowa tematyke rozmow i rozszerzylismy ja o nowe punkty, w tym rejestrujemy kolejny kontakt interesanta w tej samej sprawie czy tez szczegoly dotyczace motywow zglaszanych reklamacji. Sledzimy dodatkowo problemy zwiazane z odwolaniem klienta od decyzji likwidacyjnej. Po analizach tematow rozmow podejmiemy dzialania, ktore wyprzedza ewentualnie wyeliminuja pytania interesantow. 3. Dzieki naszym raportom skrocilismy czas obslugi odwolan. Okresowe raporty dotyczace obslugi skarg oraz odwolan zezwolily na rychle zdiagnozowanie opoznien w rozpatrywaniu odwolan. Analiza informacji sprawila, ze momentalnie zdolalismy podjac przedsiewziecia prewencyjne, w wyniku ktorych w okresie od marca biezacego roku do czerwca udalo nam sie przyciac czas obslugi odwolan o ponad 30%. Raporty Skarg i Odwolan to cykliczna publikacja Grupy Ergo Hestia. Ich celem jest pokazanie, w ktorych aspektach poprawiamy sie pod wplywem uwag konsumentow. Raporty sa publikowane co kwartal. Likwidacja Szkód Olsztyn - wzór 03


Rzeczoznawca Majątkowy Nidzica

Rzeczoznawca Majątkowy Nidzica

Ergo Hestia rozwija stan obslugi dzieki skargom klientow! W mysl dewizy przejrzystosci dzialania, Ergo Hestia jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce wydaje nastepny kwartalny raport o obsludze skarg oraz odwolan swoich klientow; Raporty dzieki OC olsztyn powstaja na podstawie comiesiecznych, rozbudowanych sprawozdan dla Zarzadu Ergo Hestii o skargach i odwolaniach; Sopocki ubezpieczyciel sygnalizuje, na co na ogol skarza sie ubezpieczeni oraz poszkodowani. Przedstawia takze, jak wykorzystuje moraly wywleczone ze skarg interesantow, tak aby usprawnic swoje przedsiewziecia na czas przyszly; Ergo Hestia opracowala dwa wykladniki, jakie przedstawiaja, jak czesto klienci przekazuja uwagi do biezacej obslugi. To juz drugi trymestr, w ktorym Grupa Ergo Hestia wydaje raport "Skargi i Odwolania". Przekazujemy w nim najwazniejsze wskazniki dotyczace obslugi klientow: wykladnik skarg oraz wspolczynnik odwolan. Uwidoczniaja one, jak spolka obsluguje ubezpieczonych, jacy sa niezadowoleni. Instytucja przedstawia takze wcielane metamorfozy, ktore sa konsekwencja uwag kontrahentow. Dzieki analizie wskaznikow jakosci mamy z pierwszej reki dane o tym, co jako spolka winnysmy udoskonalic w procesach obslugi mowi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zapytan oraz Reklamacji Ergo Hestii. Analitycy Ergo Hestii wypracowali dwa wskazniki, jakie pomagaja obserwowac poziom obslugi klientow: 1. Wskaznik skarg: to stosunek skarg rozwiazanych do ilosci zawartych polis. W drugim kwartale 2012 r. wykladnik ten wyniosl 0,54%. W porownaniu do pierwszego kwartalu powiekszyl sie on zaledwie o 0,08%. W drugim kwartale zauwazylismy stabilizacje wskaznika w kazdym miesiacu. To znaczy, iz utrzymujemy wysoki poziom obslugi komentuje Agnieszka Zych. 2. Wskaznik odwolan to z kolei stosunek odwolan interesantow od decyzji Ergo Hestii, do ilosci szkod zlikwidowanych przez instytucje. To nowe podejscie do badania poziomu satysfakcji petentow z decyzji podejmowanych przez Zaklad ubezpieczen. W drugim kwartale 2012 r. wskaznik wyniosl 5,01%. W porownaniu do pierwszego kwartalu zwiekszyl sie on nieznacznie o 0,03%. Takze w przypadku odwolan mozemy mowic o utrzymaniu znacznego stanu zadowolenia naszych kontrahentow z decyzji Ergo Hestii. Tendencja wolumenu wyjasnianych odwolan w drugim kwartale 2012 r. jest stala, likwidujemy przy tym coraz mniej szkod. To wszystko spowodowalo niewysokie wahania wskaznika w poszczegolnych miesiacach, ktore ostatecznie przelozyly sie na bardzo dobry wynik koncowy. Na co skarza sie Kontrahenci, od czego sie odwoluja? W drugim kwartale 2012 r. wsrod skarg petentow zgloszonych do Ergo Hestii przewazaly te, ktore dotyczyly obslugi polis. Ten motyw dotyczyl 38% wyjasnianych spraw zgloszonych w ramach skarg zwykle kontrahenci byli niezadowoleni z nieslusznego wznowienia polisy OC oraz z opoznien w rozliczaniu polis po sprzedazy auta. W wysokiej mierze wplynela na to w ostatnim czasie przeprowadzona nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych, jaka wymagala od Towarzystw ubezpieczeniowych nowego ustawienia procesow dotyczacych obslugi polis OC posiadaczy pojazdow mechanicznych. 15% skarg zgloszonych do Ergo Hestii polaczonych bylo z procesem likwidacji szkod. Tutaj ubezpieczeni zazwyczaj zglaszali uwagi do czasu obslugi odwolania. Tylko co dziewiata skarga dotyczyla windykacji. Z kolei w odwolaniach klienci z reguly nie zgadzaja sie z wysokoscia wyplacanego odszkodowania. Do tej sprawy odnosi sie dwie trzecie pism adresowanych do Ergo Hestii. Jak na problemy konsumentow zareagowala Ergo Hestia (wybrane przyklady)? 1. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych narzucila na Ubezpieczycieli zmiany m.in. w systemie wznawiania polis OC. Po pierwszym okresie funkcjonowania zmian ucielesnilismy usprawnienia na podstawie skarg konsumentow. Sa to przede wszystkim przemiany systemowe uszczelniajace proces wznawiania polis oraz nowe wymagania raportowe, jakie z duzym wyprzedzeniem poinformuja nas o statusie polisy. Nasi kontrahenci beda powiadamiani o konczacym sie ubezpieczeniu obowiazkowym na 14 dni przed zakonczeniem ochrony na polisie. 2. W odpowiedzi na potrzeby petentow poszerzylismy tematyke rozmow konsultantow naszej Infolinii. Stale lustrujemy wszystkie parametry pracy naszych infolinii, aby zapewnic petentom wiodacy prym serwis. Zdecydowalismy pojsc krok naprzod i ustalic, z jakimi pytaniami wspolczesnie dzwonia klienci. W tym celu zweryfikowalismy dotychczasowa tematyke rozmow i rozszerzylismy ja o nowe punkty, w tym rejestrujemy kolejny kontakt kontrahenta w tej samej sprawie albo szczegoly dotyczace tematow zglaszanych reklamacji. Obserwujemy dodatkowo motywy spiete z odwolaniem interesanta od decyzji likwidacyjnej. Po analizach tematow rozmow podejmiemy dzialania, jakie wyprzedza badz wyeliminuja pytania klientow. 3. Dzieki naszym raportom skrocilismy czas obslugi odwolan. Cykliczne raporty dotyczace obslugi skarg i odwolan dopuscily na predkie zdiagnozowanie opoznien w rozpatrywaniu odwolan. Analiza danych uczynila, ze bezzwlocznie moglismy podjac przedsiewziecia prewencyjne, w wyniku ktorych w okresie od marca biezacego roku do czerwca udalo nam sie przyciac czas obslugi odwolan o ponad 30%. Raporty Skarg i Odwolan to cykliczna publikacja Grupy Ergo Hestia. Ich celem jest uwidocznienie, w jakich zakresach poprawiamy sie pod wplywem uwag kontrahentow. Raporty sa publikowane co kwartal. Rzeczoznawca Majątkowy Nidzica


Rzeczoznawca Majątkowy Iława

Rzeczoznawca Majątkowy Iława

Odnoszac sie do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych transmitujemy nizej wymienione uzasadnienia, jakie maja na celu w przystepny sposob przedstawic powyzsza tematyke. W zaleznosci od sposobu ubezpieczenia terminy likwidacji szkody dostosowywane sa w odmiennych aktach prawnych. W przypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wlascicieli aut mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w art 14 ust 1 regulacji z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, U.f.g. i P.b.u.k. (Dziennik ustaw Num. 124, pozyc. 1152 ze zmian.) towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany do zaplaty odszkodowania w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia ogloszenia o stracie. Zgodnie z ustep. 2 powolanego przepisu, o ile w tym terminie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci nieodlacznych do ustalenia odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen ewentualnie wysokosci zadoscuczynienia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu nalezytej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w czasie 90 dni od dnia zlozenia ogloszenia o zdarzeniu. Ustawa przewiduje jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez zdefiniowanie wysokosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, towarzystwo ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do zakonczenia postepowania wyjasniajacego we prywatnym aspekcie i wykorzystanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do zadoscuczynienia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezdyskusyjnej, przy czym jej przyjecie nie konczy drogi do dochodzenia dalszych roszczen. Dochodzenie tych roszczen nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie obu stron. W przypadku zaplaty kwoty bezspornej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem podkreslic, iz nie stanowi ona calkowitego zaspokojenia zglaszanych roszczen. W wypadku niemoznosci wynagrodzenia roszczen poszkodowanego w calosci lub w czesci w terminie 30 dni zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wskazac pisemnie przyczyny zwloki, jak rowniez zakladany termin zajecia rozstrzygajacego stanowiska co do wyplaty odszkodowania. Zgodnie z artykul. 14 ust. 3a powolanej uprzednio ustawy, w przypadku niezaplacenia przez zaklad ubezpieczen swiadczenia w przewidzianych terminach lub niespelnienia obowiazku zawiadomienia poszkodowanego pisemnie o przyczynach zwloki i domyslnym czasie wyplaty swiadczenia, poszkodowany ma moznosc zawiadomienia o tych nieprawidlowosciach Knf, ktora wdrozy wowczas przewidziane prawem srodki nadzorcze. W wypadku wystapienia nieuzasadnionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przysluguje roszczenie o odsetki ustawowe. W wypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z artyk. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w czasie 30 dni, liczac od daty otrzymania ogloszenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym czasie okolicznosci nieodzownych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wzglednie wysokosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu odpowiedniej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, jakie sa korzystniejsze dla uprawnionego do zadoscuczynienia, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w przypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z art. 16 ustep. 2 regulacji z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ustaw Nr 124, pozyc. 1151 ze zm) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu wyplaty swiadczenia przewidzianego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci zaspokojenia zglaszanych zadan. W przypadku wystapienia nieusprawiedliwionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie prorokuje innej wysokosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W przypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy usta. o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe stosowanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, iz zaklad ubezpieczen nie moze wyplacic odszkodowania przed uplywem tego terminu. W wypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iz bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wysokosci 90 dni od dnia zlozenia obwieszczenia o krzywdzie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione uprzednio jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez zdefiniowanie wielkosci zadoscuczynienia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez Knf na zaklady ubezpieczen sankcji z tytulu bezpodstawnej zwloki w wyplacie zadoscuczynienia, jak rowniez niespelnienia obowiazku obwieszczenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie swiadczenia i prawdopodobnym czasie jego wyplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w wypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc swiadczenia. W wypadku zakwestionowania stanowiska zakladu ubezpieczen i wniesienia odwolania, towarzystwa ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych uzasadnienia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate swiadczenia w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, ze towarzystwa ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, jakie wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska towarzystwu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten towarzystwo ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych uzasadnienia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, ze skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez zaklad ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do zadoscuczynienia przekazuje zakladowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez towarzystwo ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do zadoscuczynienia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do uzasadnienia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym terminie tj. przy zachowaniu odpowiedniej starannosci. Rzeczoznawca Majątkowy Iława


Rzeczoznawca Majątkowy Sępopol

Rzeczoznawca Majątkowy Sępopol

Na temat odpowiedzialnosci spedytora rozpisuja sie bardziej czy tez mniej uznani prawnicy i fachowcy. Z prostota da sie przeto wyszperac duzo materialow oraz wskazowek na niniejszy watek, jakie moim stanowiskiem dosc ogolnie rozpatruja poruszana problematyke. W praktyce, wieksza czesc spedytorow nie zarzadza osobista flota oraz nie ma licencji na sprawowanie miedzynarodowego przewozu drogowego i zmniejsza zasieg wlasnej dzialalnosci wylacznie do planowania przewozu ladunkow. Kwintesencja spedycji jest spelnianie operacji niezbednych do przemieszczenia produktu. Wynika to z artykulu 794 k.c., jaki precyzuje dosc konkretnie, iz obowiazki spedytora polegaja wylacznie na organizowaniu przemieszczania produktu z punktu A do punktu B (jezeli do tego ogranicza swoja dzialalnosc). Art. 794 k.c. nie zobowiazuje spedytora do samego przewozu. Lwia czesc jednostek spedycyjnych oraz przewoznikow wiedzie dzialalnosc spedycyjna w okrojonym rozmiarze. Dla takiej dzialalnosci, glownymi uslugami spedycyjnymi sa miedzy innymi: poradnictwo spedycyjne oferowanie porad w obszarze przygotowania transportu; zawieranie z transportowcami umow o transport; dobor srodka przewozu; nadzorowanie procesow scalonych z zaladunkiem, przeladunkiem, przewozem i rozladunkiem produktow; ubezpieczanie ladunku. Jak juz napomknalem, naczelnym obowiazkiem przewoznika jest aranzowanie przemieszczania materialu z punktu A do punktu B. Spedytor, przy sprawianiu swoich obowiazkow, zgodnie z art. 355 kodeksu cywilnego zobowiazany jest do zachowania nalezytej starannosci. Owa nalezyta starannosc manifestuje sie miedzy innymi tym, iz spedytor musi dosc precyzyjnie wykonac usluge (mowimy tutaj o wykonaniu uslugi spedycji), stosowac wszelakie zalecenia zleceniodawcy okreslone w umowie ewentualnie zleceniu a takze powierzyc wykonanie przewozu takim transportowcom (czy tez ustawienie przewozu dalszym spedytorom), jacy z uwagi na ich kompetencje zasluguja na zawierzenie, czyli daja gwarancje zrealizowania zlecenia, posiadaja adekwatne zezwolenia, ubezpieczenie oraz samochody do przewozu towaru, itp. Rzeczoznawca Majątkowy Sępopol


Rzeczoznawca Komunikacyjny Sępopol

Rzeczoznawca Komunikacyjny Sępopol

Ponizej przedstawiam Panstwu artykul "Definicje AC": Autocasco (AC) dobrowolne ubezpieczenie majatkowe od skutkow uszkodzenia, zniszczenia oraz kradziezy, majace za zagadnienie pojazdy. Zamyslem ubezpieczenia jest kompensata finansowych rezultatow szkody. Ubezpieczenie AUTOCASCO w tak zwanych typach poszerzonych moze poza tym zawierac ochrona np. kradziez, czy rowniez owoce wandalizmu innymi slowy sytuacje, na jakie ubezpieczony nie mial duzego wplywu. AC Cars angielski fabrykant czterokolowcow. Przedsiebiorstwo ustanowione ponad 100 lat temu frapuje sie produkcja w glownej mierze aut sportowych. Najogromniejsza slawe zyskalo dzieki wariantowi AC Cobra i AC Ace. Firma AC zostala zalozona juz w 1901 roku, w 2005 przeniosla sie na Malte i do konca roku 2008 robila tam w nielicznej liczbie egzemplarzy model Cobra. Od poczatku 2009 roku auta marki AC sa sporzadzane w Niemczech przez organizacje Gullwing GmbH. Aktualny model nazywa sie Mark VI (dostepny z silnikami o mocy 437-647 KM). Adult contemporary (AC) okreslenie muzycznego formatu radiowego, jaka w wolnym tlumaczeniu symbolizuje "nowoczesna muzyke rozrywkowa dla dojrzalego sluchacza". Grupa docelowa formatu sa kobiety i mezczyzni w wieku 30-54 lat. Format AC demonstruje muzyke z rozmaitych wariantow od lat 70 po wspolczesne, przy czym w kazdym calu unika dzikiej muzyki (na przyklad hard rocka, heavy metalu czy hip-hopu), muzyki kierowanej do mlodziezy oraz nastolatkow, a rowniez muzyki techno oraz dance. Podrodzaje formatu AC: hot adult contemporary (hot AC); soft adult contemporary (soft AC); mainstream adult contemporary (mainstream AC); urban adult contemporary (urban AC); rhythmic adult contemporary (rhytmic AC). Air Canada (AC) kanadyjska narodowa linia lotnicza z rezydencja w Montrealu oferuje loty na trasach do 240 miast. Aktualny sklad armady liczy 325 samolotow. Powstala w 1937 roku jako czesc innej firmy, a w 1964 roku pozostala narodowa linia Kanady. Air Canada jest dziewiata co do wielkosci pasazerska linia lotnicza na ziemii pod wzgledem rozmiarow floty. W 2006 roku skorzystalo z niej 34 milionow pasazerow. Czlonek oraz jeden z zalozycieli sojuszu Star Alliance. Aksjomat wyboru (ozn. AC od ang. Axiom of Choice) jeden z aksjomatow teorii mnogosci mowiacy o zdolnosci stworzenia zbioru (nazywanego selektorem) obejmujacego dokladnie po jednym elemencie z kazdego zbioru nalezacego do rodziny niepustych zbiorow rozlacznych. Powszechnie przyjmowane aksjomaty Zermelo-Fraenkela (ZF) teorii mnogosci rozszerzone o AC nazywa sie przewaznie skrotem ZFC. Aksjomat ten jest niezalezny ZF mozna takze rozwazac modele teorii mnogosci oparte na ZF, w jakich przyjeto negacje AC. Z tego powodu choc wiekszosc matematykow uznaje i stosuje aksjomat wyboru, to w dowodach twierdzen go wykorzystujacych dopuscilo sie jednak zaznaczac ten fakt dowody te nazywa sie nieefektywnymi; zwykle sa one takze niekonstruktywne, gdyz mowia cyklicznie jedynie o istnieniu konkretnego obiektu, jednak nie pokazuja go (nie podaja konstrukcji; por. intuicjonizm). W przypadku ograniczenia sie do skonczonych rodzin zbiorow aksjomat wyboru jest banalny (wynika z innych aksjomatow); wykorzystany dla bezgranicznych rodzin zbiorow takze wydaje sie intuicyjny, jednakze jego konsekwencje bywaja zdumiewajace, np. Stefan Banach i Alfred Tarski korzystajac z AC udowodnili twierdzenie o paradoksalnym rozkladzie kuli (mowiace o mozliwosci rozkladu kuli w trojwymiarowej przestrzeni euklidesowej na szesc czesci, z ktorych mozna zlozyc, korzystajac zaledwie z obrotow oraz przesuniec, dwie kule o srednicy rownej srednicy kuli wyjsciowej). Aktyn (AC, lac. actinium) krotkotrwaly pierwiastek chemiczny zaliczany do aktynowcow albo skandowcow. Aktyn jest bardzo aktywny chemicznie i ma wysoka radiotoksycznosc. Miedzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) ustanowila dopuszczalna ilosc 227AC w organizmie czlowieka na 1 kBq, a kosc jako narzad krytyczny. Na powietrzu latwo sie utlenia. Rozpuszcza sie w kwasie solnym i azotowym. Zwiazki aktynu sa izoelektronowe z analogicznymi zwiazkami lantanu sole lantanu stosuje sie jako nosniki aktynu. Nazwa pochodzi od greckiego slowa aktinos oznaczajacego promien. Francuski chemik André-Louis Debierne odkryl aktyn w 1899 roku na podstawie stwierdzenia promieniowania (stad nazwa) jonizujacego oraz widzialnego (niebieskawego) i wydzielania energii termicznej w przesaczach otrzymanych od Pierre'a i Marii Curie. W tym samym czasie, co Debierne, odkryl ten pierwiastek chemik niemiecki Friedrich Otto Giesel, jaki proponowal nieuznana nazwe emanium (lac. emanare szerzyc sie, rozplywac sie, emanowac). Ante Christum (AC) czyli before Christ przed nasza era (p.n.e.) sformulowanie i skrot uzywane w jezyku polskim, wskazujace date przed poczatkiem ery chrzescijanskiej, jaki wiazany jest z data narodzenia Jezusa Chrystusa. Odpowiada on lacinskiemu skrotowi AC, czyli ante Christum lub angielskiemu B.C. lub BC, czyli before Christ (pol. "przed Chrystusem"). Pod koniec XVIII wieku do nazwania roku przed data narodzenia Chrystusa stosowano skrot A.CHr.n. (Ante Christum natum). Na potrzeby historii i astronomii daty wszystkich wydarzen z tego okresu sa umownie podawane wedlug kalendarza julianskiego. Jednakze astronomowie, w inny sposob niz historycy, posluguja sie, wprowadzona w 1740 przez Cassiniego, notacja (rachuba) uwzgledniajaca rok 0 (zerowy). Numer roku, wedlug tej notacji, opatruje sie znakiem (minus). Oznacza to, iz rok 1 p.n.e. w historii, jest rokiem 0 w astronomii, rok 2 p.n.e. w historii jest rokiem1 w astronomii itd. Cyjanowodor Oznaczenie wojskowe "AC" nieorganiczny zwiazek chemiczny zrealizowany z wodoru, wegla i azotu. Jest silnie toksyczny (dawka smiertelna wynosi ok. 50-60 mg). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, swobodnie parujaca ciecz o ostrym zapachu gorzkich migdalow, ktory moze byc jednak niewyczuwalny przez niektore osoby. Z woda tworzy stosunkowo slaby kwas cyjanowodorowy, jakiego sole nosza nazwe cyjankow. Prad przemienny (ang. alternating current, AC) charakterystyczny przypadek pradu elektrycznego okresowo zmiennego, w jakim wartosci chwilowe ulegaja zmianom w powtarzalny, cykliczny sposob, z ustalona czestotliwoscia. Wartosci chwilowe natezenia pradu przemiennego przyjmuja naprzemiennie wartosci dodatnie i ujemne (w nastepstwie tego nazwa przemienny). W wiekszosci wypadkow pozadanym jest, aby wartosc srednia calookresowa (tzn. skladowa stala) wynosila zero. Stosunkowo najwieksze znaczenie praktyczne maja prad oraz napiecie o przebiegu sinusoidalnym. Dlatego tez, w zargonie technicznym wielokrotnie nazwa prad przemienny oznacza po prostu prad sinusoidalny. Jesli zaklocenia lub nieliniowosc powoduja zdeformowanie sinusoidalnego konturu, wowczas taki niesinusoidalny przebieg nosi nazwe przebiegu odksztalconego. Rzeczoznawca Komunikacyjny Sępopol


Rzeczoznawca Majątkowy Szczytno

Rzeczoznawca Majątkowy Szczytno

Ponizej przedstawiam Panstwu artykul "Definicje AC": Autocasco (AC) dobrowolne ubezpieczenie majatkowe od skutkow uszkodzenia, zniszczenia i kradziezy, majace za przedmiot pojazdy. Zamiarem ubezpieczenia jest wynagrodzenie finansowych wynikow szkody. Ubezpieczenie AUTO CASCO w tzw. gatunkach poszerzonych moze poza tym obejmowac ochrona na przyklad kradziez, czy tez rezultaty wandalizmu innymi slowy sytuacje, na jakie ubezpieczony nie mial duzego wplywu. AC Cars angielski producent pojazdow. Przedsiebiorstwo ustanowione ponad 100 lat temu frapuje sie wytworczoscia zwlaszcza samochodow sportowych. Najogromniejsza renome zdobylo dzieki wariantowi AC Cobra oraz AC Ace. Instytucja AC zostala zalozona juz w 1901 roku, w 2005 przeniosla sie na Malte i do konca roku 2008 wyrabiala tam w nieznacznej ilosci egzemplarzy model Cobra. Od poczatku 2009 roku pojazdy marki AC sa produkowane w Niemczech przez firme Gullwing GmbH. Terazniejszy model nazywa sie Mark VI (dostepny z silnikami o mocy 437-647 KM). Adult contemporary (AC) nazwa muzycznego formatu radiowego, jaka w wolnym tlumaczeniu oznacza "nowoczesna muzyke rozrywkowa dla doroslego sluchacza". Grupa docelowa formatu sa kobiety oraz mezczyzni w wieku 30-54 lat. Format AC obrazuje muzyke z rozmaitych typow od lat 70 po dzisiejsze, przy czym w kazdym calu unika gwaltownej muzyki (na przyklad hard rocka, heavy metalu czy hip-hopu), muzyki adresowanej do mlodziezy i nastolatkow, a takze muzyki techno oraz dance. Podrodzaje formatu AC: hot adult contemporary (hot AC); soft adult contemporary (soft AC); mainstream adult contemporary (mainstream AC); urban adult contemporary (urban AC); rhythmic adult contemporary (rhytmic AC). Air Canada (AC) kanadyjska narodowa linia lotnicza z rezydencja w Montrealu dostarcza loty na trasach do 240 miast. Terazniejszy sklad armady liczy 325 samolotow. Powstala w 1937 roku jako czesc innej firmy, a w 1964 roku pozostala narodowa linia Kanady. Air Canada jest dziewiata co do miary pasazerska linia lotnicza na ziemii pod wzgledem rozmiarow floty. W 2006 roku skorzystalo z niej 34 milionow pasazerow. Czlonek i jeden z zalozycieli sojuszu Star Alliance. Aksjomat wyboru (ozn. AC od ang. Axiom of Choice) jeden z aksjomatow teorii mnogosci mowiacy o zdolnosci sporzadzenia zbioru (nazywanego selektorem) zawierajacego wnikliwie po jednym komponencie z kazdego zbioru nalezacego do rodziny niepustych zbiorow rozlacznych. Powszechnie przyjmowane aksjomaty Zermelo-Fraenkela (ZF) teorii mnogosci rozszerzone o AC oznacza sie przewaznie skrotem ZFC. Aksjomat ten jest niezalezny ZF mozna rowniez rozwazac modele teorii mnogosci oparte na ZF, w ktorych przyjeto negacje AC. Z tego powodu choc wieksza czesc matematykow uznaje oraz stosuje aksjomat wyboru, to w dowodach twierdzen go wykorzystujacych dopuscilo sie jednak zaznaczac ten fakt dowody te zwie sie nieefektywnymi; najczesciej sa one takze niekonstruktywne, dlatego ze mowia cyklicznie jedynie o istnieniu danego obiektu, jednak nie pokazuja go (nie podaja konstrukcji; por. intuicjonizm). W wypadku ograniczenia sie do skonczonych rodzin zbiorow aksjomat wyboru jest banalny (wynika z innych aksjomatow); wykorzystany dla bezgranicznych rodzin zbiorow rowniez wydaje sie intuicyjny, chociaz jego konsekwencje bywaja zdumiewajace, na przyklad Stefan Banach oraz Alfred Tarski korzystajac z AC udowodnili twierdzenie o paradoksalnym rozkladzie kuli (mowiace o mozliwosci rozkladu kuli w trojwymiarowej przestrzeni euklidesowej na szesc czesci, z jakich mozna zlozyc, korzystajac tylko z obrotow i przesuniec, dwie kule o srednicy rownej srednicy kuli wyjsciowej). Aktyn (AC, lac. actinium) ulotny pierwiastek chemiczny kategoryzowany do aktynowcow albo skandowcow. Aktyn jest bardzo aktywny chemicznie i ma wysoka radiotoksycznosc. Miedzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) wyznaczala dopuszczalna ilosc 227AC w organizmie czlowieka na 1 kBq, a kosc jako narzad krytyczny. Na powietrzu latwo sie utlenia. Rozpuszcza sie w kwasie solnym i azotowym. Zwiazki aktynu sa izoelektronowe z analogicznymi zwiazkami lantanu sole lantanu stosuje sie jako nosniki aktynu. Nazwa pochodzi od greckiego slowa aktinos oznaczajacego promien. Francuski chemik André-Louis Debierne odkryl aktyn w 1899 roku na podstawie stwierdzenia promieniowania (stad nazwa) jonizujacego oraz widzialnego (niebieskawego) oraz wydzielania energii termicznej w przesaczach otrzymanych od Pierre'a i Marii Curie. W tym samym czasie, co Debierne, odkryl ten pierwiastek chemik niemiecki Friedrich Otto Giesel, jaki proponowal nieuznana nazwe emanium (lac. emanare szerzyc sie, rozplywac sie, emanowac). Ante Christum (AC) czyli before Christ przed nasza era (p.n.e.) fraza oraz skrot wykorzystywane w jezyku polskim, oznaczajace date przed poczatkiem ery chrzescijanskiej, ktory wiazany jest z data narodzenia Jezusa Chrystusa. Odpowiada on lacinskiemu skrotowi AC, czyli ante Christum albo angielskiemu B.C. lub BC, czyli before Christ (pol. "przed Chrystusem"). Pod koniec XVIII wieku do nazwania roku przed data narodzenia Chrystusa stosowano skrot A.CHr.n. (Ante Christum natum). Na potrzeby historii i astronomii daty wszystkich wydarzen z tego okresu sa umownie podawane wedlug kalendarza julianskiego. Aczkolwiek astronomowie, odmiennie niz historycy, posluguja sie, wprowadzona w 1740 przez Cassiniego, notacja (rachuba) uwzgledniajaca rok 0 (zerowy). Numer roku, wedlug tej notacji, opatruje sie znakiem (minus). Znaczy to, iz rok 1 p.n.e. w historii, jest rokiem 0 w astronomii, rok 2 p.n.e. w historii jest rokiem1 w astronomii itd. Cyjanowodor Oznaczenie wojskowe "AC" nieorganiczny zwiazek chemiczny wykonany z wodoru, wegla i azotu. Jest silnie toksyczny (dawka smiertelna wynosi okolo 50-60 mg). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, swobodnie parujaca ciecz o intensywnym zapachu gorzkich migdalow, ktory moze byc jednak niewyczuwalny przez niektore osoby. Z woda tworzy stosunkowo slaby kwas cyjanowodorowy, ktorego sole nosza nazwe cyjankow. Prad przemienny (ang. alternating current, AC) charakterystyczny przypadek pradu elektrycznego okresowo zmiennego, w jakim wartosci chwilowe podlegaja zmianom w powtarzalny, cykliczny sposob, z wychwycona czestotliwoscia. Wartosci chwilowe natezenia pradu przemiennego przyjmuja naprzemiennie wartosci dodatnie oraz ujemne (tym samym nazwa przemienny). Przewaznie pozadanym jest, aby wartosc srednia calookresowa (tzn. skladowa stala) wynosila zero. Wzglednie najwieksze znaczenie praktyczne maja prad oraz napiecie o przebiegu sinusoidalnym. Dlatego tez, w zargonie technicznym czestokroc nazwa prad przemienny oznacza po prostu prad sinusoidalny. Jesli zaklocenia albo nieliniowosc powoduja zdeformowanie sinusoidalnego ukladu, wowczas taki niesinusoidalny przebieg nosi nazwe przebiegu odksztalconego. Rzeczoznawca Majątkowy Szczytno