Ubezpieczenia Olsztyn


ul. Witosa 25; 10-688 Olsztyn

Telefony: 698-838-495; (89)651-20-97

Godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 (sobota: 10.00 - 13.00)

e-mail: ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com


Wyswietl wieksza mape

Rzeczoznawca Samochodowy Elbląg

Rzeczoznawca Samochodowy Elbląg

Nawiazujac do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych rozglaszamy nizej wymienione uzasadnienia, ktore maja na celu w przekonujacy sposob zaprezentowac w/w tematyke. W zaleznosci od gatunku ubezpieczenia terminy likwidacji szkody modyfikowane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wlascicieli aut mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w artyk. 14 ustep. 1 ust z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ufg i P.b.u.k. (Dziennik ustaw Numer 124, poz. 1152 ze zmian.) zaklad ubezpieczen jest zobowiazany do zaplaty zadoscuczynienia w czasie 30 dni liczac od dnia zlozenia zawiadomienia o stracie. Zgodnie z ustep. 2 powolanego przepisu, jesliby w tym terminie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen badz wysokosci zadoscuczynienia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy zachowaniu poprawnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w terminie 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o szkodzie. Ustawa szacuje jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wielkosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, zaklad ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego we osobistym zakresie i wykorzystanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do swiadczenia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezsprzecznej, przy czym jej przyjecie nie tarasuje drogi do dochodzenia dalszych roszczen. Dochodzenie tych zadan nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obydwie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie obu stron. W wypadku wyplaty kwoty bezsprzecznej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaznaczyc, ze nie stanowi ona kompletnego zadoscuczynienia zglaszanych zadan. W wypadku niemoznosci zaspokojenia zadan poszkodowanego w calosci lub w czesci w terminie 30 dni zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wskazac pisemnie przyczyny zwloki, jak rowniez hipotetyczny termin zajecia krancowego stanowiska co do wyplaty zadoscuczynienia. Zgodnie z art 14 ust 3a powolanej uprzednio ust., w przypadku niewyplacenia przez towarzystwo ubezpieczen swiadczenia w przewidzianych terminach lub niespelnienia obowiazku zawiadomienia poszkodowanego pisemnie o przyczynach zwloki i zakladanym czasie zaplaty zadoscuczynienia, poszkodowany ma mozliwosc powiadomienia o tych nieprawidlowosciach K.n.f., ktora wykorzysta wowczas zaplanowane prawem srodki nadzorcze. W wypadku zajscia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przysluguje roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z artykul. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w czasie 30 dni, liczac od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym czasie okolicznosci nieodlacznych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela lub wysokosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu stosownej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, jakie sa korzystniejsze dla uprawnionego do zadoscuczynienia, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w wypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z art 16 ust. 2 ust. z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ust. Num. 124, pozycja 1151 ze zmian.) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu wyplaty zadoscuczynienia zalozonego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego ogloszenia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci zaspokojenia zglaszanych roszczen. W wypadku wystapienia nieusprawiedliwionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie przypuszcza innej wielkosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W wypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe stosowanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, ze zaklad ubezpieczen nie moze wyplacic swiadczenia przed uplywem tego terminu. W przypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iz bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wielkosci 90 dni od dnia zlozenia ogloszenia o krzywdzie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione poprzednio jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez okreslenie wysokosci zadoscuczynienia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez K.n.f. na towarzystwa ubezpieczen sankcji z tytulu bezzasadnej zwloki w wyplacie odszkodowania, jak rowniez niespelnienia obowiazku obwieszczenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie odszkodowania i prawdopodobnym czasie jego wyplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w przypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc odszkodowania. W przypadku zakwestionowania stanowiska towarzystwu ubezpieczen i wniesienia odwolania, towarzystwa ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych tlumaczenia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate odszkodowania w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, ze towarzystwa ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska towarzystwu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska zakladu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten zaklad ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych wytlumaczenia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, iz skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez zaklad ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do swiadczenia przekazuje towarzystwoowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez towarzystwo ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do swiadczenia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do wytlumaczenia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym terminie tj. przy prowadzeniu pozytywnej starannosci. Rzeczoznawca Samochodowy Elbląg


Odszkodowania - Wzór odwołania 02

Odszkodowania - Wzory odwołań - Odszkodowanie

Ponizej przedstawiam Panstwu artykul "Definicje AC": Autocasco (AC) dobrowolne ubezpieczenie majatkowe od efektow uszkodzenia, zniszczenia oraz kradziezy, majace za rzecz pojazdy. Zamiarem ubezpieczenia jest wynagrodzenie strat i szkod finansowych wynikow szkody. Ubezpieczenie AC w tak zwanych typach rozszerzonych zdola poza tym obejmowac ochrona np kradziez, czy rowniez efekty wandalizmu czyli sytuacje, na jakie ubezpieczony nie mial duzego wplywu. AC Cars angielski wytworca samochodow. Przedsiebiorstwo zalozone ponad 100 lat temu frapuje sie wytworczoscia nade wszystko pojazdow sportowych. Najwieksza slawe uzyskalo dzieki wariantowi AC Cobra oraz AC Ace. Organizacja AC zostala zalozona juz w 1901 roku, w 2005 przeniosla sie na Malte i do konca roku 2008 fabrykowala tam w nieznacznej liczebnosci egzemplarzy model Cobra. Od poczatku 2009 roku pojazdy marki AC sa wytwarzane w Niemczech przez spolke Gullwing GmbH. Aktualny model nazywa sie Mark VI (dostepny z silnikami o mocy 437-647 KM). Adult contemporary (AC) okreslenie muzycznego formatu radiowego, jaka w wolnym tlumaczeniu oznacza "wspolczesna muzyke rozrywkowa dla doroslego sluchacza". Grupa docelowa formatu sa kobiety oraz mezczyzni w wieku 30-54 lat. Format AC charakteryzuje muzyke z roznorakich rodzajow od lat 70 po dzisiejsze, przy czym absolutnie unika dzikiej muzyki (np. hard rocka, heavy metalu lub hip-hopu), muzyki kierowanej do mlodziezy oraz nastolatkow, a rowniez muzyki techno i dance. Podrodzaje formatu AC: hot adult contemporary (hot AC); soft adult contemporary (soft AC); mainstream adult contemporary (mainstream AC); urban adult contemporary (urban AC); rhythmic adult contemporary (rhytmic AC). Air Canada (AC) kanadyjska narodowa linia lotnicza z siedziba w Montrealu oferuje loty na trasach do 240 miast. Wspolczesny team armady liczy 325 samolotow. Powstala w 1937 roku jako czesc innej firmy, a w 1964 roku pozostala narodowa linia Kanady. Air Canada jest dziewiata co do wielkosci pasazerska linia lotnicza na swiecie pod wzgledem rozmiarow floty. W 2006 roku skorzystalo z niej 34 mln pasazerow. Czlonek oraz jeden z zalozycieli sojuszu Star Alliance. Aksjomat wyboru (ozn. AC od ang. Axiom of Choice) jeden z aksjomatow teorii mnogosci mowiacy o zdolnosci utworzenia zbioru (nazywanego selektorem) zawierajacego szczegolowo po jednym skladniku z kazdego zbioru przynaleznego do rodziny niepustych zbiorow rozlacznych. Powszechnie przyjmowane aksjomaty Zermelo-Fraenkela (ZF) teorii mnogosci rozszerzone o AC oznacza sie zazwyczaj skrotem ZFC. Aksjomat ten jest niezalezny ZF mozna takze rozwazac modele teorii mnogosci oparte na ZF, w jakich przyjeto negacje AC. Z tego powodu choc gros matematykow uznaje oraz wykorzystuje aksjomat wyboru, to w dowodach twierdzen go wykorzystujacych dopuscilo sie jednak zaznaczac ten fakt dowody te mieni sie nieefektywnymi; na ogol sa one takze niekonstruktywne, bo mowia cyklicznie tylko o istnieniu konkretnego obiektu, jednak nie pokazuja go (nie podaja konstrukcji; por. intuicjonizm). W wypadku ograniczenia sie do skonczonych rodzin zbiorow aksjomat wyboru jest trywialny (wynika z innych aksjomatow); zastosowany dla nieskonczonych rodzin zbiorow takze wydaje sie intuicyjny, lecz jego konsekwencje bywaja imponujace, na przyklad Stefan Banach i Alfred Tarski korzystajac z AC udowodnili twierdzenie o paradoksalnym rozkladzie kuli (mowiace o mozliwosci rozkladu kuli w trojwymiarowej przestrzeni euklidesowej na szesc czesci, z jakich da sie zlozyc, korzystajac zaledwie z obrotow oraz przesuniec, dwie kule o srednicy rownej srednicy kuli wyjsciowej). Aktyn (AC, lac. actinium) nietrwaly pierwiastek chemiczny kwalifikowany do aktynowcow lub skandowcow. Aktyn jest bardzo aktywny chemicznie i ma wysoka radiotoksycznosc. Miedzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) ustanowila dopuszczalna ilosc 227AC w organizmie czlowieka na 1 kBq, a kosc jako narzad krytyczny. Na powietrzu latwo sie utlenia. Rozpuszcza sie w kwasie solnym oraz azotowym. Zwiazki aktynu sa izoelektronowe z analogicznymi zwiazkami lantanu sole lantanu stosuje sie jako nosniki aktynu. Nazwa pochodzi od greckiego slowa aktinos wskazujacego promien. Francuski chemik André-Louis Debierne odkryl aktyn w 1899 roku na podstawie stwierdzenia promieniowania (stad nazwa) jonizujacego i widzialnego (niebieskawego) oraz wydzielania energii termicznej w przesaczach otrzymanych od Pierre'a i Marii Curie. W tym samym okresie, co Debierne, wykryl ten pierwiastek chemik niemiecki Friedrich Otto Giesel, ktory proponowal nieuznana nazwe emanium (lac. emanare szerzyc sie, rozplywac sie, emanowac). Ante Christum (AC) czyli before Christ przed nasza era (p.n.e.) fraza i skrot uzywane w jezyku polskim, wskazujace date przed poczatkiem ery chrzescijanskiej, ktory wiazany jest z data narodzenia Jezusa Chrystusa. Odpowiada on lacinskiemu skrotowi AC, czyli ante Christum badz angielskiemu B.C. lub BC, czyli before Christ (pol. "przed Chrystusem"). Pod koniec XVIII wieku do nazwania roku przed data narodzenia Chrystusa stosowano skrot A.CHr.n. (Ante Christum natum). Na potrzeby historii oraz astronomii daty wszystkich wydarzen z tego okresu sa umownie podawane wedlug kalendarza julianskiego. Jednakze astronomowie, odmiennie anizeli historycy, posluguja sie, wprowadzona w 1740 przez Cassiniego, notacja (rachuba) uwzgledniajaca rok 0 (zerowy). Numer roku, wg tej notacji, opatruje sie znakiem (minus). Symbolizuje to, iz rok 1 p.n.e. w historii, jest rokiem 0 w astronomii, rok 2 p.n.e. w historii jest rokiem1 w astronomii itd. Cyjanowodor Oznaczenie wojskowe "AC" nieorganiczny zwiazek chemiczny ziszczony z wodoru, wegla oraz azotu. Jest mocno toksyczny (dawka smiertelna wynosi ok. 50-60 mg). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, latwo parujaca ciecz o silnym zapachu gorzkich migdalow, jaki moze byc jednak niewyczuwalny przez niektore osoby. Z woda tworzy stosunkowo slaby kwas cyjanowodorowy, jakiego sole nosza nazwe cyjankow. Prad przemienny (ang. alternating current, AC) charakterystyczny przypadek pradu elektrycznego okresowo zmiennego, w ktorym wartosci chwilowe ulegaja zmianom w powtarzalny, cykliczny sposob, z ustalona czestotliwoscia. Wartosci chwilowe natezenia pradu przemiennego przyjmuja naprzemiennie wartosci dodatnie i ujemne (stad nazwa przemienny). Zwykle pozadanym jest, zeby wartosc srednia calookresowa (to znaczy skladowa stala) wynosila zero. Stosunkowo najwieksze znaczenie praktyczne maja prad oraz napiecie o przebiegu sinusoidalnym. Dlatego tez, w zargonie technicznym w wielu przypadkach nazwa prad przemienny oznacza po prostu prad sinusoidalny. Jesli zaklocenia lub nieliniowosc powoduja zdeformowanie sinusoidalnego ksztaltu, wowczas taki niesinusoidalny przebieg nosi nazwe przebiegu odksztalconego. Odszkodowania - Wzór odwołania 02


Identyfikacja pojazdu cz.1

Identyfikacja pojazdu cz.1

Szefostwo Zakladu Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na naradzie prasowej pochwalil sie owocami wprowadzenia nowego systemu obslugi petenta. Firma doszla w swoim czasie do wniosku, iz najistotniejszym detalem rentownosci, ktory wplywa na wizerunek firmy ubezpieczeniowej nie sa realia sprzedazy polis, tylko metoda likwidacji szkod. Po pierwsze z tej przyczyny, usprawniono calodobowy proces sygnalizowania szkod na telefon. Po drugie, przyspieszono dotarcie opiniodawcow do kontrahenta (nie pozniej niz w ciagu 48 godzin). Po trzecie, odstapiono z biur miejscowych i stworzono centralne Biuro Likwidacji Szkod, do ktorego w postaci elektronicznej dochodza materialy od rzeczoznawcow. Po czwarte, w serwisie internetowym firmy wlaczono pierwsza w kraju mozliwosc pogadania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, ktory odpowiada na pytania o metody powiazane z likwidacja szkod. Na szczescie wolno takze kontaktowac sie z zywym czlowiekiem i w dowolnej sekundzie uzyskac informacje na temat biezacego stanu likwidacji szkody. Jednym z efektow takiego systemu jest pokazne zwiekszenie szybkosci terminu likwidacji szkod, ktory dzis wynosi nieco ponad 30 dni. Tu powinno sie jednakze zauwazyc, iz w sytuacji, gdy cala procedura obslugi szkody lezy po stronie ubezpieczyciela, a interesant ma zaledwie ja zglosic, jest to i tak dluzej anizeli ustawowy termin wynoszacy optymalnie 30 dni. Najciekawszym natomiast zalozeniem jakie oferuje Ergo Hestia jest (w ramach autocasco) likwidacja niektorych, niewielkich szkod bez koniecznosci oczekiwania na ogledziny przez rzeczoznawce. W razie takich zdarzen jak przykladowo wybicie szyby badz uszkodzenie zamka w trakcie wlamania itd., jezeli szkoda nie przekracza 1500 zlotych, starczy wyslac do spolki kwit za dokonana naprawe. Stwarza to bez watpienia ewentualnosc naduzyc, ale per saldo towarzystwo ubezpieczen oszczedza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Z pewnoscia bardzo wysokie koszty wpasowania systemu Ergo Hestia wynagradza sobie m.in. oszczedzajac na wyplatach: spadla ilosc kolizji ubezpieczeniowych, obnizyla sie srednia wysokosc wyplacanego zadoscuczynienia oraz wzrosla liczba konsumentow odnawiajacych swe polisy w tej spolce. Identyfikacja pojazdu cz.1


Rzeczoznawca Komunikacyjny Olsztyn

Rzeczoznawca Komunikacyjny Olsztyn

Paliwo, przeglady, wymiana opon, biezace naprawy, ubezpieczenie koszty uzytkowania pojazdu, to duza pozycja w portfelu dowolnego kierowcy. Pragnac je znizyc, tankujemy na tanszych stacjach, robimy naprawy na zamiennikach w zaprzyjaznionych warsztatach i staramy sie podrozowac oszczednie. Kiedy jednak przychodzi czas kupna ubezpieczenia w wielu przypadkach automatycznie przedluzamy polise u dotychczasowego ubezpieczyciela, nie weryfikujac innych ofert na rynku. Jednak OC i AUTO-CASCO to pozycje, na jakich mozna do licha i troche zaoszczedzic. Dlatego warto wiedziec, jak mozna ograniczyc skladke za polise. Przede wszystkim trzeba pilnowac momentu, w ktorym nasza istniejaca polisa OC dobiega finiszu. To bowiem wylaczajac nieco przypadkow wyznaczonych w ustawie jedyny moment w roku, kiedy mozemy zmienic towarzystwo ubezpieczen i tym samym zdobyc okazje na tansze ubezpieczenie. Jezeli nie wypowiemy OC przed jego uplywem najpozniej jeden dzien przed koncem istnienia obecnej polisy ubezpieczenie machinalnie wydluzy sie na kolejne 12 miesiecy. Jest to norma wynikajaca z ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych i na nieszczescie nie ma od niej odwrotu. Co wiecej, jezeli zdecydujemy sie na wymowienie ubezpieczenia powinnismy doreczyc je ubezpieczycielowi na pismie. Wobec tego najlepiej zapisac sluszna date w kalendarzu i, widzac, ze ubezpieczenie dobiega konca, z wyprzedzeniem porownac oferty na rynku. Mozna tez zostawic numer w wybranej jednostce, jaka w adekwatnym momencie przypomni nam o konczacym sie OC. O sumie, jaka zaplacimy za OC i AUTO CASCO decyduje rowniez sposob w jaki prowadzimy auto. Norma jest prosta: kto jedzie bezpiecznie, placi skromniej. Z tej przyczyny jesli interesuje nas tanie ubezpieczenie auta nerwy za kierownica najodpowiedniej trzymac na wodzy. Ubezpieczyciele lubia kierowcow jezdzacych bez szwanku, przyznajac im najczesciej po 10% znizki za kazdy rok bezszkodowej jazdy. Tego gatunku upusty najczesciej mozna takze przeniesc w razie zmiany towarzystwa ubezpieczen. Tym samym, jesli na przestrzeni wielu lat korzystania z uslug jednej firmy wypracowalismy na przyklad 50 procent znizki, w razie zmiany towarzystwa ubezpieczen dostaniemy co najskromniej taka sama znizke jak do chwili obecnej. Coraz wiecej towarzystw ubezpieczeniowych gwarantuje rowniez transfer znizek z OC na AC. Tym samym, jesli podrozujemy bez ryzyka, mozemy polegac nie tylko na tanie OC, ale takze na pomniejszenie stawki za AC. Waznym komponentem wplywajacym na cene ubezpieczenia jest tez liczba lat i doswiadczenie kierowcow auta im wiekszy staz za kierownica, tym wieksza szansa na pozadana cenowo polise. Firmy ubezpieczeniowe w szeregu przypadkow zaczynaja tez wspolprace z klientami biznesowymi, tworzac z nimi wspolne propozycje. Znana forma jest bancassurance, czyli wspolpraca towarzystwa ubezpieczen z bankiem, wskutek ktorej klienci dostaja preferencyjne propozycje na przyklad na ubezpieczenia komunikacyjne. Wskutek tego w poszukiwaniu tanszego OC powinno sie sprawdzic, czy na przyklad bank, w jakim mamy konto osobiste, wspoldziala z firma ubezpieczeniowa. Dla wzoru klienci ING Banku Slaskiego zdobywaja w Liberty Direct 10% znizki na ubezpieczenia komunikacyjne. Dzieki takiemu rabatowemu mozemy zapracowac nawet kilkaset zlotych jesli np. nabywamy OC i AUTO CASCO. Z kolei, tansza polise AUTO-CASCO bedzie prosciej kupic jesli podrozujemy dobrze asekurowanym pojazdem, cieszacym sie niewysoka popularnoscia wsrod zlodziei. Wieksza czesc ubezpieczycieli docenia ten fakt i wrecza mniejsze stawki dla ich posiadaczy. Poza odpowiednia marka, o oszczednosci na skladce zadecyduje rowniez lokalizacja, gdzie zwykle parkujemy auto. Jezeli jest to garaz badz parking strzezony wowczas zaplacimy mniej. Pod tym samym katem ubezpieczyciel oceni tez zabezpieczenia antywlamaniowe samochodu. Tu z kolei ogromnie istotne sa roznorodnego gatunku specjalne drzwi, zamki, alarmy, a w szczegolnosci kazde innowacyjne technologie pozwalajace zlokalizowac auto. Jednak nawet takie udogodnienia nie beda mialy znaczenia, jezeli wlasciciel pojazdu nie bedzie pamietal o zachowaniu nieodlacznych srodkow rozwagi, jak na przyklad domykanie okien, drzwi i bagaznika, a przede wszystkim chronienie kluczykow. Rzeczoznawca Komunikacyjny Olsztyn


Rzeczoznawca Komunikacyjny Bartoszyce

Rzeczoznawca Komunikacyjny BartoszyceUbezpieczenie assistance w Polsce nieprzerwanie dalej kojarzy sie z polisa samochodowa, niemniej jednak coraz to bardziej wziete staja sie dodatkowo assistance domowe i medyczne. Produktem z tej kategorii, nie znanym w dalszym ciagu w naszym kraju, jest majatkowe ubezpieczenie assistance, z ktorego korzystaja juz mieszkancy takich krajow jak Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Finlandia oraz bardzo wielu pozostalych. Aktualnie ubezpieczyciele pracuja nad wcieleniem takiego ubezpieczenia do oferty. Majatkowe assistance to dodatkowa alternatywa, o ktora da sie poszerzyc ubezpieczenie mieszkania czy innej posiadlosci, na przyklad siedziby firmy. Uslugi w ramach tej polisy zarecza zewnetrzna firma, z ktora konsument kontaktuje sie w razie koniecznosci. Zobaczmy na czym one glebiej polegaja. Twor ten na Zachodzie jest w szeregu przypadkow wykupywany przez male oraz srednie przedsiebiorstwa. Wedlug statystyk najczestsze zdarzenia losowe, ktore rodza szkody w takich firmach to kradzieze oraz wandalizm, ktore zdarzaja sie srednio co 2-3 lata, zalania, srednio co 7 lat, oraz raz na 46 lat pozary. Ubezpieczenie to reczy ekspresowe likwidowanie szkod wywolanych skladnikami, jakie znajduja sie w zakresie ochrony i mieszcza sie w ustalonym w umowie limicie. Nadmieniony zakres w krajach zachodnich miesci sie w granicach od 500 do 5 tys. euro. Dzieki temu niwelowane sa mozliwe straty ktore zdolalyby powstawac z koniecznosci dluzszej przerwy w zyskownosci zakladu. Bez takiej polisy biznesmen musi zglosic szkode, wyczekiwac na przybycie rzeczoznawcy oraz na brygade, ktora szkody zlikwiduje i w koncu na zaplate zadoscuczynienia. Zas w wypadku posiadania ubezpieczenia w wiekszosci wypadkow jeszcze tego samego dnia da sie ponownie uruchomic dzialalnosc. Majatkowe assistance wywoluje, iz firmy ubezpieczeniowe moga poszerzyc obsluge klienta o dodatkowy element likwidacje szkod, dzieki czemu poczynic ja bardziej kompleksowa. Poki co bowiem dzialanie ubezpieczyciela redukuje sie do ocenienia wartosci szkod oraz wyplaty swiadczenia. Niemniej jednak wraz ze wzrostem wymagan klientow, towarzystwa ubezpieczeniowe beda musialy poszerzac swoje oferty. Poki co zaklady ubezpieczen nie ujawniaja, jakie towarzystwa ubezpieczen beda mialy w ofercie majatkowe assistance. Wiadomo zaledwie, iz stosowne umowy pozostaly juz pozyskane i produkt na pewno pojawi sie w sprzedazy. Rzeczoznawca Komunikacyjny Bartoszyce


Rzeczoznawca Samochodowy Reszel

Rzeczoznawca Samochodowy Reszel

Zarzad Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na konferencji prasowej pochwalil sie wynikami wejscia nowego procesu obslugi interesanta. Firma doszla w swoim czasie do moralu, iz najistotniejszym elementem rentownosci, jaki oddzialuje na wizerunek towarzystwa ubezpieczen nie sa warunki sprzedazy polis, lecz sposob likwidacji szkod. Po pierwsze w takim razie, usprawniono trwajacy cala dobe system raportowania szkod na aparat telefoniczny. Po drugie, przyspieszono przybycie opiniodawcow do interesanta (nie dalej anizeli w ciagu 48 godzin). Po trzecie, zrezygnowano z biur miejscowych i stworzono centralne Biuro Likwidacji Szkod, do jakiego w formie elektronicznej docieraja materialy od rzeczoznawcow. Po czwarte, w serwisie internetowym organizacji wlaczono pierwsza w kraju mozliwosc pogadania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, ktory odpowiada na pytania o metody powiazane z likwidacja szkod. Na szczescie mozna takze kontaktowac sie z zywym czlowiekiem i w dowolnej chwili uzyskac informacje na temat biezacego stanu likwidacji szkody. Jednym z wynikow takiego procesu jest horrendalne zwiekszenie szybkosci terminu likwidacji szkod, jaki w tej chwili wynosi odrobine ponad 30 dni. Tu nalezaloby jednak zauwazyc, iz w sytuacji, kiedy cala procedura obslugi szkody lezy po stronie firmy ubezpieczeniowej, a konsument ma wylacznie ja zglosic, jest to i tak dluzej anizeli ustawowy termin wynoszacy optymalnie 30 dni. Najciekawszym jakkolwiek wyjsciem jakie swiadczy Ergo Hestia jest (w ramach auto-casco) likwidacja poniektorych, niewielkich szkod bez potrzeby oczekiwania na ogledziny przez rzeczoznawce. W wypadku takich zdarzen jak przykladowo wybicie szyby badz uszkodzenie zamka w trakcie wlamania itd., jezeli szkoda nie przewyzsza 1500 zlotych, starczy wyslac do spolki paragon za sporzadzona naprawe. Stwarza to niewatpliwie moznosc naduzyc, ale per saldo ubezpieczyciel oszczedza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Naturalnie bardzo wysokie koszty wbudowania systemu Ergo Hestia wynagradza sobie m.in. oszczedzajac na wyplatach: spadla liczebnosc kolizji ubezpieczeniowych, zmniejszyla sie srednia wielkosc wyplacanego swiadczenia i wzrosla liczba klientow odnawiajacych swe polisy w tej firmie. Rzeczoznawca Samochodowy Reszel


Rzeczoznawca Majątkowy Pasym

Rzeczoznawca Majątkowy Pasym

Paliwo, przeglady, wymiana opon, biezace naprawy, ubezpieczenie wydatki uzytkowania samochodu, to istotna pozycja w portfelu kazdego kierowcy. Pragnac je znizyc, tankujemy na tanszych stacjach, wykonujemy naprawy na zamiennikach w zaprzyjaznionych zakladach i staramy sie jechac oszczednie. Gdy jednak nadciaga czas kupna ubezpieczenia czesto gesto automatycznie przedluzamy polise u aktualnego ubezpieczyciela, nie weryfikujac innych ofert na rynku. Jednakze OC i AUTOCASCO to pozycje, na jakich idzie do licha i troche zaoszczedzic. Dlatego warto wiedziec, jak mozna ograniczyc skladke za polise. Przede wszystkim przystoi pilnowac momentu, w ktorym nasza terazniejsza polisa OC dobiega konca. To bowiem wylaczajac pare przypadkow ustalanych w ustawie jedyny moment w roku, gdy zdolamy zmienic zaklad ubezpieczen i tym samym zdobyc okazje na tansze ubezpieczenie. Jesli nie wypowiemy OC przed jego uplywem najpozniej jeden dzien przed koncem istnienia obecnej polisy ubezpieczenie mimowiednie przeciagnie sie na nastepne 12 miesiecy. Jest to norma wynikajaca z ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych i z przykroscia musze stwierdzic nie ma od niej odwrotu. Co wiecej, jezeli zdecydujemy sie na wymowienie ubezpieczenia powinnismy doreczyc je ubezpieczycielowi na pismie. W nastepstwie tego najodpowiedniej zapisac sposobna date w kalendarzu i, widzac, ze ubezpieczenie dobiega konca, z wyprzedzeniem porownac oferty na rynku. Mozna tez zostawic numer w wybranej firmie, jaka w wlasciwym momencie przypomni nam o konczacym sie OC. O sumie, jaka zaplacimy za OC i AUTOCASCO decyduje zarowno sposob w jaki prowadzimy samochod. Norma jest prosta: kto jedzie bezpiecznie, placi mniej. W zwiazku z tym jezeli interesuje nas tanie ubezpieczenie pojazdu nerwy za kierownica najprzyzwoiciej trzymac na wodzy. Ubezpieczyciele lubia kierowcow jezdzacych bez ryzyka, przyznajac im na ogol po 10% znizki za kazdy rok bezszkodowej jazdy. Tego gatunku upusty zwykle mozna co wiecej przeniesc w razie zmiany ubezpieczyciela. Tym samym, jesli podczas wielu lat korzystania z uslug jednej firmy wypracowalismy na przyklad 50 procent znizki, w razie zmiany firmy ubezpieczeniowej pozyskamy co najmniej taka sama znizke jak do tej pory. Coraz wiecej towarzystw ubezpieczeniowych gwarantuje rowniez przenoszenie znizek z OC na AUTO-CASCO. Tym samym, jesli podrozujemy bez ryzyka, mozemy oczekiwac nie tylko na tanie OC, ale co wiecej na pomniejszenie stawki za AUTO CASCO. Waznym komponentem wplywajacym na cene ubezpieczenia jest tez liczba lat i doswiadczenie kierowcow pojazdu im wiekszy staz za kierownica, tym wieksza ewentualnosc na zachecajaca cenowo polise. Ubezpieczyciele w szeregu przypadkow rozpoczynaja tez wspolprace z partnerami biznesowymi, tworzac z nimi wzajemne oferty. Atrakcyjna forma jest bancassurance, czyli wspolpraca firmy ubezpieczeniowej z bankiem, na skutek ktorej klienci dostaja preferencyjne propozycje np. na ubezpieczenia komunikacyjne. W zwiazku z tym w poszukiwaniu tanszego OC wskazane jest sprawdzic, czy np. bank, w jakim mamy konto osobiste, wspoldziala z towarzystwem ubezpieczeniowym. Dla wzoru interesanci ING Banku Slaskiego dostaja w Liberty Direct 10% znizki na ubezpieczenia komunikacyjne. Dzieki takiemu rabatowemu zdolamy zarobic nawet kilkaset zlotych jezeli na przyklad kupimy OC i AUTOCASCO. Z kolei, tansza polise AC bedzie latwiej kupic jezeli jezdzimy dobrze asekurowanym pojazdem, cieszacym sie niewysoka wzietoscia posrod zlodziei. Wieksza czesc ubezpieczycieli lubi ten fakt i udziela mniejsze stawki dla ich posiadaczy. Poza odpowiednia marka, o oszczednosci na skladce zdecyduje rowniez punkt, gdzie przewaznie parkujemy pojazd. Jezeli jest to garaz czy tez parking strzezony wowczas zaplacimy skromniej. Pod tym samym katem ubezpieczyciel oceni tez zabezpieczenia antywlamaniowe pojazdu. Tu z kolei nadzwyczaj istotne sa roznorodnego modelu specjalne drzwi, zamki, alarmy, a w szczegolnosci wszelkie wspolczesne technologie pozwalajace zlokalizowac samochod. Jednak nawet takie udogodnienia nie beda mialy znaczenia, jesli posiadacz pojazdu nie bedzie pamietal o zachowaniu koniecznych srodkow ostroznosci, jak np. domykanie okien, drzwi i bagaznika, a przede wszystkim strzezenie kluczykow. Rzeczoznawca Majątkowy Pasym


Rzeczoznawca Majątkowy Pasłęk

Rzeczoznawca Majątkowy Pasłęk

Od wielu lat jestem rzeczoznawca komunikacyjnym. Wykonujac prace duzo lat na etacie w takich zakladach jak Warta oraz Ergo Hestia opracowalem kilkadziesiat tysiecy ogledzin pojazdow roznej masci. W ciagu mojej pracy natknalem sie na co niemiara przypadkow prob wyludzen odszkodowan. Ponizej scharakteryzuje metody ktore byly zasadniczo stosowane. Zasadniczo do wyludzen zadoscuczynien byly stosowane metody na AC (uderzenie w przydrozne drzewo) ewentualnie OC (tani i niemlody pojazd uderzal w nader drogi samochod i odszkodowanie szlo z leciwego zlomka ktorego nie zalowali poswiecic, gdyz zwracalo sie im to z nawiazka). Najpierw opisze technike na OC. Bezspornie wylaczna ewentualnosc na przyuwazenie takiego wyludzenia to jednoczesne przesluchanie obydwu uczestnikow w tym samym czasie w dwoch roznych pomieszczeniach oraz zadanie im zbioru tych samych pytan. Jesli w kilku ustepach sa rozbieznosci to juz mamy takich ptaszkow na tzw widelcu. Jest to jedyna dzialajaca strategia w tego typu szkodzie lustracja miejsca zdarzenia czy tez zestawienie samochodow tutaj nic nie da (chyba, iz uszkodzenia byly dorabiane). Kombinatorzy tu juz sa dobrze nauczeni i tych starych rutyniarzy raczej sie nie nakryje. Teraz na miejsce zdarzenia wzywaja Policje i Pomoc Drogowa zbierajac w ten sposob solidnych swiadkow. Dawniej modne tak zwane przycierki boczkiem wyszly juz z mody, albowiem ladowaly w kupie podejrzanych. Pamietam jak naczelnik odsuwal na bok wszelkie BMW z przytartymi boczkami. W dzisiejszych czasach kombinatorzy sa tak nauczeni w swoim fachu, ze inicjuja prawdziwa kolizje tak zwany przod w tyl. Takich szkod w rzeczywistosci jest najwiecej i sa realnie nie do odkrycia. Bezspornie jest jakis trop. Macherzy chcac wyrobic jak najwiecej pieniedzy przed kolizja zdobywaja na Allegro ewentualnie w Poznaniu wystrzelone poduszki, pogiete chlodnice, polamane zderzaki tudziez reflektory. Po nabyciu takich trefnych elementow montuja je przed kolizja i z tymi uszkodzonymi czesciami doprowadzaja do wypadku. W takim wypadku godzi sie pieczolowicie pstryknac wszelkie napisy i emblematy powinien byc tam sprecyzowany rok produkcji i numer fabryczny elementow. Potem nalezy zestawic daty wytworczosci elementow z rokiem produkcji pojazdu. Aktualnie poduszki powietrzne sie opisuje numerem zdarzenia niezmywalnym markerem chociaz najbardziej pomyslowy probowal poduszke wyprac w pralce do prania ubran. Przejdzmy do szkod AUTO-CASCO. Tutaj zazwyczaj tez sa montowane juz zniszczone elementy i dzwon wystepuje juz z wmontowanymi lewymi czesciami. I w tym przypadku coraz to wiecej macherow przyzywa Policje oraz Pomoc Drogowa zamiarem zwerbowania rzetelnych swiadkow. Z reguly zglaszaja uderzenie w drzewo, bo najlatwiej. Nie trzeba sie dzielic z drugim uczestnikiem lupem. Macher wjezdza gleboko do lasu azeby nikt nie zobaczyl i pare razy uderza w drzewo. Pozniej pod drzewo przy drodze podrzuca resztki elementy, dorabia slady opon prowadzace do drzewa oraz obija kore zeby wygladalo wszystko naturalnie. I tutaj tez trzeba liczyc na proste bledy kora za zderzakiem a kora na drzewie pochodza z innych gatunkow drzew, macher zamiast obic kore obuchem to uderzal ostra krawedzia siekiery robiac nienaturalne naciecia. Ale i tutaj kombinatorzy zdazyli sie porzadnie wyszkolic. Wspolczesnie zawijaja drzewo grubym kocem zeby nie zostaly fragmenty kory z innego drzewa; przepisuja samochod na zone, matke czy tez kochanke azeby w Ubezpieczalniach nazwisko sie nie powtarzalo, zmieniaja numery rejestracyjne azeby Ubezpieczyciel nie wykryl w systemie po numerze rejestracyjnym itp. Im likwidator wynajduje coraz to nowe metody dostrzegania takich wyludzen tym macher stosuje coraz to bardziej wyszukane techniki. Nawet podczas proby kradziezy pojazdu juz caly pojazd obsypuja pieprzem zeby psy tropiace nie zlapaly sladu. Niestety coraz trudniej wykrywac w biezacych czasach takie kombinacje… Rzeczoznawca Majątkowy Pasłęk


Rzeczoznawca Samochodowy Mikołajki

Rzeczoznawca Samochodowy MikołajkiJuz od kilku miesiecy przerozne firmy ubezpieczeniowe staraja sie wylansowac ubezpieczenia ochrony prawnej w Polsce. Ostatnio w te przedsiewziecia zaangazowala sie takze Naczelna Rada Adwokacka podpisujac odpowiednia umowe z Concordia. Tez Zaklad ubezpieczeniowy Ochrony Prawnej D.A.S prowadzi kampanie edukacyjno-informacyjna. Poki co aczkolwiek nie widac dluzszego zainteresowania rzeczonymi polisami ochrony prawnej. Tego typu moral mozna wysnuc z analizy ich sprzedazy w internetowym markecie ubezpieczeniowym, w ktorym idzie je zakupic od 6 miesiecy. W wiekszosci wypadkow interesanci pozyskuja je, jesli wchodza w zawartosc jakiegos pakietu polis. Eksperci rynku ubezpieczeniowego zastanawiajac sie nad geneza marnego zapotrzebowania tym tworem oznajmili, ze istnieja trzy zasadnicze powody tego stanu rzeczy. Pierwszym z nich jest cena ubezpieczenia, ktora wielu jednostkom wydaje sie zbyt olbrzymia w stosunku do szkodowosci. To jest, mimo ze polisa przydaje sie do rozstrzygania problemow prawnych w zyciu codziennym, to nie zdarzaja sie one znowu tak regularnie. A skladke za ubezpieczenie uiszczac wypada bezustannie. Drugim motywem jest niska swiadomosc ubezpieczeniowa. Chodzi tu o to, ze nabywcom nie przychodza do glowy sytuacje, w ktorych mogliby takiej polisy potrzebowac, a skoro tak, to uznaja ja za niepomocna, kiedy o niej slysza. To tez jest przyczyna, przez ktora duzo osob nawet nie wie, iz istnieja owego wariantu ubezpieczenia. Ostatni powod, na jaki zwracaja uwage analitycy to bojazn przed wszelakimi sprawami polaczonymi z sadem tudziez przepisami prawa. Mozna tu mowic o pewnym rozmyslaniu zyczeniowym na zasadzie checi unikniecia ewentualnych klopotow przez niemyslenie o tym, iz moga sie zdarzyc. Przedstawiciel firmy, do jakiej nalezy przytoczony market ubezpieczeniowy zapewnia, iz dla wiekszosci klientow czynnikiem zniechecajacym do zakupu jest koszt, choc przeciez jest ona niemalo mniejsza niz np. sfinansowanie z osobistej kieszeni uslug adwokata. Roczna skladka za podstawowe ubezpieczenie to okolo 260 polskich zlotych. Natomiast trzy razy tyle trzeba zaplacic jezeli chcemy objac ochrona cala rodzine oraz sytuacje powiazane z uzytkowaniem auta oraz mieszkania. Rzeczoznawca Samochodowy Mikołajki


Rzeczoznawca Samochodowy Pieniężno

Rzeczoznawca Samochodowy Pieniężno

Ergo Hestia polepsza jakosc obslugi dzieki skargom klientow! W mysl reguly przejrzystosci przedsiewziecia, Ergo Hestia jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce umieszcza kolejny kwartalny meldunek o obsludze skarg oraz odwolan swoich interesantow; Raporty dzieki Olsztyn OC powstaja na bazie comiesiecznych, rozbudowanych sprawozdan dla Zarzadu Ergo Hestii o skargach oraz odwolaniach; Sopocki ubezpieczyciel komunikuje, na co z reguly skarza sie ubezpieczeni oraz poszkodowani. Przedstawia rowniez, jak wykorzystuje wnioski wywabione ze skarg interesantow, tak aby polepszyc wlasne dzialania na przyszlosc; Ergo Hestia opracowala dwa symptomy, ktore uwidoczniaja, jak nagminnie klienci komunikuja uwagi do aktualnej obslugi. To juz drugi trymestr, w jakim Grupa Ergo Hestia wydaje raport "Skargi oraz Odwolania". Wyliczamy w nim najwazniejsze wskazniki dotyczace obslugi interesantow: wspolczynnik skarg oraz wspolczynnik odwolan. Przedstawiaja one, jak firma obsluguje ubezpieczonych, jacy sa niezadowoleni. Spolka pokazuje tez wdrazane metamorfozy, jakie sa konsekwencja uwag kontrahentow. Dzieki analizie wskaznikow jakosci mamy z pierwszej reki dane o tym, co jako firma powinnismy udoskonalic w procesach obslugi mowi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zapytan oraz Reklamacji Ergo Hestii. Analitycy Ergo Hestii zaprojektowali dwa wspolczynniki, ktore pomagaja dozorowac stopien obslugi interesantow: 1. Wskaznik skarg: to stosunek skarg rozwiklanych do ilosci zawartych polis. W drugim kwartale 2012 r. wykladnik ten wyniosl 0,54%. W porownaniu do pierwszego kwartalu zwiekszyl sie on zaledwie o 0,08%. W drugim kwartale spostrzeglismy stabilizacje wskaznika w kazdym miesiacu. To znaczy, ze podtrzymujemy wysoki poziom obslugi komentuje Agnieszka Zych. 2. Wskaznik odwolan to z kolei stosunek odwolan klientow od decyzji Ergo Hestii, do liczby szkod zlikwidowanych przez instytucje. To nowe podejscie do badania poziomu satysfakcji interesantow z decyzji podejmowanych przez Towarzystwo ubezpieczen. W drugim kwartale 2012 r. wskaznik wyniosl 5,01%. W porownaniu do pierwszego kwartalu podwyzszyl sie on nieznacznie o 0,03%. Takze w przypadku odwolan mozemy mowic o podtrzymaniu wysokiego stanu zadowolenia naszych klientow z decyzji Ergo Hestii. Tendencja wolumenu wyjasnianych odwolan w drugim kwartale 2012 roku jest stala, likwidujemy przy tym coraz mniej szkod. To wszystko wywolalo niewielkie wahania wskaznika w poszczegolnych miesiacach, ktore ostatecznie przelozyly sie na bardzo dobry wynik koncowy. Na co skarza sie Petenci, od czego sie odwoluja? W drugim kwartale 2012 r. wsrod skarg klientow zgloszonych do Ergo Hestii gorowaly te, jakie dotyczyly obslugi polis. Ten motyw dotyczyl 38% wyjasnianych spraw zgloszonych w ramach skarg zwykle petenci byli niezadowoleni z nieslusznego wznowienia polisy OC i z opoznien w rozliczaniu polis po sprzedazy samochodu. W wysokiej mierze wplynela na to ostatnio zrealizowana nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych, jaka wymagala od Ubezpieczycieli nowego ustawienia procesow dotyczacych obslugi polis OC posiadaczy pojazdow mechanicznych. 15% skarg zgloszonych do Ergo Hestii scalonych bylo z tokiem likwidacji szkod. Tutaj ubezpieczeni na ogol zglaszali uwagi do czasu obslugi odwolania. Tylko co dziewiata skarga dotyczyla windykacji. Z kolei w odwolaniach klienci zazwyczaj nie zgadzaja sie z wysokoscia wyplacanego odszkodowania. Do tej materii odnosi sie dwie trzecie pism adresowanych do Ergo Hestii. Jak na problemy konsumentow zareagowala Ergo Hestia (wybrane przyklady)? 1. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych nalozyla na Towarzystwa ubezpieczeniowe zmiany miedzy innymi w systemie wznawiania polis OC. Po pierwszym okresie funkcjonowania zmian zintegrowalismy ulepszenia na podstawie skarg petentow. Sa to przede wszystkim zmiany systemowe uszczelniajace tok wznawiania polis oraz nowe wymagania raportowe, ktore z duzym wyprzedzeniem poinformuja nas o statusie polisy. Nasi konsumenci beda powiadamiani o konczacym sie ubezpieczeniu obowiazkowym na 14 dni przed zakonczeniem ochrony na polisie. 2. W odpowiedzi na potrzeby klientow poszerzylismy problematyke rozmow konsultantow naszej Infolinii. Stale obserwujemy wszystkie parametry pracy naszych infolinii, aby zapewnic kontrahentom najwyzszy jakoscia serwis. Postanowilismy pojsc krok naprzod i ustalic, z jakimi pytaniami wspolczesnie telefonuja klienci. W tym celu zweryfikowalismy biezaca tematyke rozmow i rozszerzylismy ja o nowe punkty, w tym rejestrujemy kolejny kontakt klienta w tej samej sprawie badz szczegoly dotyczace punktow zglaszanych reklamacji. Monitorujemy dodatkowo tematy powiazane z odwolaniem petenta od decyzji likwidacyjnej. Po analizach tematow rozmow podejmiemy dzialania, ktore wyprzedza ewentualnie wyeliminuja pytania petentow. 3. Dzieki naszym raportom skrocilismy czas obslugi odwolan. Okresowe raporty dotyczace obslugi skarg oraz odwolan dopuscily na predkie zdiagnozowanie opoznien w analizowaniu odwolan. Analiza danych uczynila, iz bezzwlocznie zdolalismy podjac przedsiewziecia prewencyjne, w wyniku jakich w okresie od marca biezacego roku do czerwca udalo nam sie skrocic czas obslugi odwolan o ponad 30%. Raporty Skarg i Odwolan to cykliczna publikacja Grupy Ergo Hestia. Ich celem jest zademonstrowanie, w jakich rewirach polepszamy sie pod wplywem uwag petentow. Raporty sa publikowane co kwartal. Rzeczoznawca Samochodowy Pieniężno