Ubezpieczenia Olsztyn


ul. Witosa 25; 10-688 Olsztyn

Telefony: 698-838-495; (89)651-20-97

Godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 (sobota: 10.00 - 13.00)

e-mail: ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com


Wyswietl wieksza mape

Rzeczoznawca Komunikacyjny Reszel

Rzeczoznawca Komunikacyjny Reszel

Odnoszac sie do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych przekazujemy ponizsze tlumaczenia, ktore maja na celu w bezposredni sposob przedstawic w/w tematyke. W zaleznosci od rodzaju ubezpieczenia terminy likwidacji szkody korygowane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy samochodow mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w artykul. 14 ust. 1 ustaw. z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ufg i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dziennik ust. Num. 124, pozyc. 1152 ze zm.) towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany do wyplaty zadoscuczynienia w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia zawiadomienia o szkodzie. Zgodnie z ust 2 powolanego przepisu, jesli w tym terminie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci potrzebnych do ustalenia odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub wielkosci swiadczenia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu nalezytej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w czasie 90 dni od dnia zlozenia ogloszenia o stracie. Ustawa przypuszcza jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez okreslenie wielkosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, zaklad ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do wykonania postepowania wyjasniajacego we prywatnym zakresie i zastosowanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do odszkodowania nie moze odmowic przyjecia kwoty bezspornej, przy czym jej przyjecie nie wstrzymuje drogi do dochodzenia pozniejszych zadan. Dochodzenie tych roszczen nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obydwie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie dwoch stron. W przypadku zaplaty kwoty bezdyskusyjnej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaznaczyc, ze nie stanowi ona absolutnego zaspokojenia zglaszanych zadan. W wypadku niemoznosci zadoscuczynienia roszczen poszkodowanego w calosci lub w czesci w czasie 30 dni towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wskazac na pismie przyczyny zwloki, jak rowniez domyslny termin zajecia finalnego stanowiska co do wyplaty zadoscuczynienia. Zgodnie z artyk. 14 ustep. 3a powolanej uprzednio regulacji, w wypadku niewyplacenia przez zaklad ubezpieczen zadoscuczynienia w przewidzianych terminach lub niespelnienia obowiazku powiadomienia poszkodowanego na pismie o przyczynach zwloki i hipotetycznym czasie wyplaty odszkodowania, poszkodowany ma moznosc zawiadomienia o tych nieprawidlowosciach Knf, ktora zastosuje wowczas zaplanowane prawem srodki nadzorcze. W wypadku wystapienia nieusprawiedliwionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przypada roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w czasie 30 dni, liczac od daty otrzymania ogloszenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym terminie okolicznosci nieodzownych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela badz wielkosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy uzyciu odpowiedniej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, jakie sa korzystniejsze dla uprawnionego do swiadczenia, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w przypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z art 16 ustep. 2 usta. z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ustaw Numer 124, poz 1151 ze zm) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu zaplaty zadoscuczynienia zalozonego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego obwieszczenia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci zaspokojenia zglaszanych zadan. W przypadku zajscia nieuzasadnionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie prognozuje innej wysokosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W przypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe zastosowanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, ze towarzystwo ubezpieczen nie moze wyplacic zadoscuczynienia przed uplywem tego terminu. W wypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, ze bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wysokosci 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o szkodzie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione poprzednio jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez zdefiniowanie wysokosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez K.n.f. na zaklady ubezpieczen sankcji z tytulu nieusprawiedliwionej zwloki w wyplacie odszkodowania, jak rowniez niespelnienia obowiazku obwieszczenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie swiadczenia i prawdopodobnym terminie jego zaplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w przypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc zadoscuczynienia. W przypadku zakwestionowania stanowiska towarzystwu ubezpieczen i wniesienia odwolania, zaklady ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych uzasadnienia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate zadoscuczynienia w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, iz zaklady ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska zakladu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten towarzystwo ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych wytlumaczenia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, iz skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez towarzystwo ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do zadoscuczynienia przekazuje towarzystwoowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez zaklad ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do swiadczenia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do tlumaczenia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym terminie tj. przy uzyciu nalezytej starannosci. Rzeczoznawca Komunikacyjny Reszel


Likwidacja Szkód Olsztyn - wzór 12

Wyłudzenie odszkodowania, Likwidacja szkód

Kierownictwo Zakladu Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na naradzie prasowej pochwalil sie efektami wprowadzenia nowego planu obslugi kontrahenta. Firma doszla w swoim czasie do wniosku, iz najlepszym szczegolem rentownosci, jaki wplywa na wizerunek towarzystwa ubezpieczen nie sa warunki sprzedazy polis, tylko tryb likwidacji szkod. Po pierwsze w takim przypadku, usprawniono dwudziestoczterogodzinny system zglaszania szkod na aparat telefoniczny. Po drugie, przyspieszono dotarcie opiniodawcow do interesanta (nie pozniej niz w ciagu 48 godzin). Po trzecie, zrezygnowano z biur terenowych i utworzono centralne Biuro Likwidacji Szkod, do ktorego w postaci elektronicznej doplywaja materialy od opiniodawcow. Po czwarte, w serwisie internetowym jednostki wlaczono pierwsza w kraju mozliwosc porozmawiania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, ktory odpowiada na pytania o metody powiazane z likwidacja szkod. Na szczescie mozna tez kontaktowac sie z zywym czlowiekiem i w kazdej sekundzie zyskac wiedze na temat dzisiejszego stanu likwidacji szkody. Jednym z efektow takiego systemu jest istotne zwiekszenie szybkosci czasu likwidacji szkod, ktory dzisiaj wynosi nieduzo ponad 30 dni. Tu nalezaloby aczkolwiek zobaczyc, ze w sytuacji, gdy cala procedura obslugi szkody lezy po stronie firmy ubezpieczeniowej, a konsument ma zaledwie ja zglosic, jest to i tak dluzej niz ustawowy termin wynoszacy maksymalnie 30 dni. Najciekawszym natomiast wyjsciem ktore proponuje Ergo Hestia jest (w ramach auto casco) likwidacja niektorych, niewielkich szkod bez potrzeby czekania na ogledziny przez rzeczoznawce. W przypadku takich zdarzen jak przykladowo wybicie szyby badz zniszczenie zamka w czasie wlamania itd., o ile szkoda nie przewyzsza 1500 zlotych, wystarczy przekazac do spolki rachunek za wykonana naprawe. Tworzy to bez watpliwosci sposobnosc naduzyc, ale per saldo towarzystwo ubezpieczen oszczedza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Oczywiscie bardzo wysokie koszty wcielenia systemu Ergo Hestia rekompensuje sobie miedzy innymi oszczedzajac na wyplatach: spadla liczba zdarzen ubezpieczeniowych, zmniejszyla sie przecietna wysokosc wyplacanego odszkodowania i wzrosla liczba interesantow odnawiajacych swe polisy w tej firmie. Likwidacja Szkód Olsztyn - wzór 12


Rzeczoznawca Majątkowy Górowo Iławeckie

Rzeczoznawca Majątkowy Górowo Iławeckie

Odnoszac sie do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych transmitujemy ponizsze tlumaczenia, jakie maja na celu w wymowny sposob ukazac powyzsza problematyke. W zaleznosci od typu ubezpieczenia terminy likwidacji szkody normowane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w art. 14 ustep. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz 1152 ze zm) towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany do wyplaty zadoscuczynienia w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia ogloszenia o krzywdzie. Zgodnie z ustep. 2 powolanego przepisu, o ile w tym czasie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci nieodzownych do ustalenia odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub wielkosci odszkodowania, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy uzyciu poprawnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w terminie 90 dni od dnia zlozenia obwieszczenia o stracie. Ustawa przewiduje jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez okreslenie wielkosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, towarzystwo ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do zrealizowania postepowania wyjasniajacego we osobistym aspekcie i wykorzystanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do odszkodowania nie moze odmowic przyjecia kwoty bezspornej, przy czym jej przyjecie nie zatrzymuje drogi do dochodzenia dalszych zadan. Dochodzenie tych roszczen nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie dwoch stron. W przypadku zaplaty kwoty bezspornej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaznaczyc, iz nie stanowi ona pelnego zaspokojenia zglaszanych roszczen. W przypadku niemoznosci spelnienia zadan poszkodowanego w calosci lub w czesci w czasie 30 dni towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wskazac na pismie przyczyny zwloki, jak rowniez domyslny termin zajecia finalnego stanowiska co do wyplaty swiadczenia. Zgodnie z artykul. 14 ust 3a powolanej uprzednio ustaw., w przypadku niewyplacenia przez towarzystwo ubezpieczen swiadczenia w przewidzianych terminach lub niespelnienia obowiazku zawiadomienia poszkodowanego na pismie o przyczynach zwloki i przypuszczalnym terminie zaplaty odszkodowania, poszkodowany ma ewentualnosc zawiadomienia o tych nieprawidlowosciach Knf, ktora wykorzysta wowczas zalozone prawem srodki nadzorcze. W przypadku wystapienia nieuzasadnionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przypada roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania ogloszenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym czasie okolicznosci nieodzownych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela ewentualnie wysokosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy uzyciu poprawnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, ktore sa korzystniejsze dla uprawnionego do odszkodowania, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w wypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z art. 16 ustep. 2 ustaw. z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ustaw Numer 124, pozyc. 1151 ze zmianami) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu zaplaty swiadczenia przewidzianego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego ogloszenia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci wynagrodzenia zglaszanych roszczen. W wypadku zajscia nieuzasadnionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie prorokuje innej wielkosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W przypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy ustaw. o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe zastosowanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, iz zaklad ubezpieczen nie moze wyplacic odszkodowania przed uplywem tego terminu. W przypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iz bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wielkosci 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o krzywdzie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione wczesniej jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez okreslenie wielkosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez Komisje Nadzoru Finansowego na towarzystwa ubezpieczen sankcji z tytulu nieusprawiedliwionej zwloki w wyplacie zadoscuczynienia, jak rowniez niespelnienia obowiazku ogloszenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie odszkodowania i prawdopodobnym terminie jego zaplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w przypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc zadoscuczynienia. W wypadku zakwestionowania stanowiska zakladu ubezpieczen i wniesienia odwolania, towarzystwa ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych wytlumaczenia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate swiadczenia w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, ze towarzystwa ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska towarzystwu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten towarzystwo ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych uzasadnienia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, iz skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez towarzystwo ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do odszkodowania przekazuje zakladowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez zaklad ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do zadoscuczynienia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do wytlumaczenia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym czasie tj. przy uzyciu stosownej starannosci. Rzeczoznawca Majątkowy Górowo Iławeckie


Rzeczoznawca Majątkowy Orneta

Rzeczoznawca Majątkowy OrnetaChoc wiekszych opadow sniegu w dalszym ciagu nie ma to kwestia czasu jest to kiedy one nadejda. Pojawil sie natomiast drugi specyficzny dla zimy czynnik, ktorym jest mroz. Tak wiec rano idzie spotkac coraz wiecej kierowcow, ze skrobaczkami do szyb, zdarzaja sie tez problemy z rozladowanymi akumulatorami czy zamarznietymi zamkami w drzwiach. Pojawiaja sie tez pierwsze objawy zimy w postaci podwyzszonej liczebnosci kolizji drogowych. Najczestszym ich motywem wedle danych policji, sa niekorzystne warunki atmosferyczne oraz nieprzygotowanie do nich pojazdu. Co roku ubezpieczalnie notuja tez zima dwukrotnie lub potrojnie wiecej zgloszen dotyczacych kolizji i awarii. Mnostwo wypadkow zdarza sie w glownej mierze w okresie przed swietami Bozego Narodzenia, kiedy to wielu kierowcow wybiera sie na zakupy do sklepow. Bardziej natezony ruch i korki plus napomkniete okolicznosci atmosferyczne przyczyniaja sie do kolizji. Ten okres to rowniez czas, w jakim towarzystwa ubezpieczen wyprzedaja wiecej niz zazwyczaj polis assistance. Jakkolwiek niezaleznie od tego jak prawidlowo samochod jest uszykowany do zimy, posiadanie assistance komunikacyjnego to praktyczne rozwiazanie, ktore moze zaoszczedzic niemalo nerwow, czasu i pieniedzy. Nie trzeba przekonywac o tym kierowcow, jacy co najmniej raz korzystali z pomocy, z rzeczonego tytulu. Zorganizowanie bezzwlocznej pomocy w przypadku wypadku czy awarii jest usluga, na ktora znajduje sie coraz wiecej chetnych. Wszelako jak to na ogol bywa z ubezpieczeniami dobrowolnymi assistance, mimo ze przynaleza do tej samej grupy polis, bywaja roznorakie. I tak samo jak w przypadku auto-casco nie cena jest najwazniejsza ale zakres ubezpieczenia. Kupujac owa polise po to by ochraniala kierowce przede wszystkim w zimie powinno sie zwrocic uwage na to czy gwarantuje pomoc w zazwyczaj pojawiajacych sie w tym okresie sytuacjach. I nie nalezy poprzestawac na czytaniu oferty skroconej, w ktorej towarzystwo ubezpieczen moze wymieniac, ze gwarantuje holowanie auta, wydobycie go ze sniegu, wymiane kola, dowiezienie paliwa badz zorganizowanie zakwaterowania i pojazdu zastepczego. To co z pozoru wyglada na kompleksowa oferte pomocy po przyjrzeniu sie jej blizej moze okazac sie, ze posiada wiele brakow. Przykladowo, w przypadku poniektorych assistance w OWU mozna odszukac zapis , iz pomoc w razie usterki jest gwarantowana wylacznie wtedy, kiedy temperatura jest wyzsza od10 stopni C. Innymi slowy, jezeli mroz bedzie wiekszy, to w razie awarii kierowca pomocy nie zdobedzie a wnikliwiej nie uzyska jej w ramach assistance. Innym wylaczeniem moze byc uzaleznienie pomocy w razie usterki od tego w jakiej odleglosci od domu ona nastala. Czesc ubezpieczycieli wprowadza ograniczenie, polegajace na tym, ze dopiero w pewnej odleglosci od miejsca zamieszkania przypada pomoc. Tak wiec jesli posiadajacy takie assistance kierowca ma klopot rano z uruchomieniem auta, to polisa mu w tym nie pomoze. Wypada tez posiadac wiedze, ze poniektore ubezpieczenia assitance nie maja w ogole w zakresie ochrony sytuacji awarii lecz gwarantuja pomoc tylko w przypadku kolizji drogowej. Tak wiec przed zakupem niezbednym jest uwazne przeczytanie O.W.U. oraz dopytania przedstawiciela firmy o zapisy, ktore budza jakies niepewnosci. Polisa ta nie jest droga niemniej jednak bezspornie jej koszt zalezy od rozmiaru ochrony ubezpieczeniowej im jest ona szersza tym skladka za assistance wieksza. Ubezpieczenie to w swojej podstawowej wersji dosyc w szeregu przypadkow dodawane jest za darmo uzytkownikom kupujacym ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC. Jednak nie znaczy to bez watpienia, iz takie podstawowe assistance kazdemu wystarczy. Koszt wersji standardowej moze rownac sie od 9 do 35 zl, powinno sie jednak pamietac, iz pomoc na jaka mozemy liczyc w tym przypadku jest nadzwyczaj zredukowana. Przy wiekszym rozmiarze bedzie to koszt od 47 do 152 zlotych. Rzeczoznawca Majątkowy Orneta


Rzeczoznawca Komunikacyjny Elbląg

Rzeczoznawca Komunikacyjny Elbląg

Osoby, jakie doznaly szkody materialnej badz zdrowotnej na skutek stluczek komunikacyjnych w Anglii spowodowanych przez nieubezpieczonych albo nieodnalezionych kierowcow moga oczekiwac na odszkodowania UK z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo ciagnie sie sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas wyczekiwania na decyzje MIB w sprawie zasluzonego odszkodowania to zwykle 13 19 miesiecy. W wypadkach bardziej zlozonych, przykladowo niezwykle ciezkich przypadkach, watpliwosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, komplikacji w zgrupowaniu zadowalajacych dowodow, powaznych obrazeniach fizycznych, dlugotrwalego wyczekiwania na protokol policyjny, niezbednosci urzadzenia komisji lekarskiej w takim przypadku sprawa moze pozostac w duzym stopniu wydluzona w terminie. Jak zachowac sie po wypadku z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sytuacji powinno sie natychmiastowo zameldowac zdarzenie na policje. Nalezy dochodzic odszkodowania jak najpredzej. Jesli poszkodowany doznal obrazen fizycznych oraz psychicznych, warto skontaktowac sie z fachowcami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc specow jest bezplatna jesli wypadek zostal uczyniony przez nieubezpieczonego kierowce. Jezeli sprawca kraksy jest nieznany wtenczas poszkodowany jest zobligowany zaplacic prowizje, jednakze tylko wtedy kiedy MIB przyzna mu odszkodowanie. Rzeczoznawca Komunikacyjny Elbląg


Rzeczoznawca Majątkowy Olsztyn

Rzeczoznawca Majątkowy Olsztyn

Paliwo, przeglady, wymiana opon, biezace naprawy, ubezpieczenie wydatki uzytkowania samochodu, to wazna pozycja w portfelu kazdego kierowcy. Chcac je obnizyc, tankujemy na tanszych stacjach, czynimy naprawy na zamiennikach w zaprzyjaznionych warsztatach i staramy sie podrozowac oszczednie. Gdy jednak nadchodzi czas kupna ubezpieczenia czesto automatycznie przeciagamy polise u obecnego ubezpieczyciela, nie weryfikujac innych ofert na rynku. Niemniej jednak OC i AUTO CASCO to pozycje, na ktorych idzie bez liku zaoszczedzic. Dlatego warto wiedziec, jak mozna znizyc skladke za polise. Przede wszystkim powinno sie pilnowac momentu, w jakim nasza dotychczasowa polisa OC dobiega finiszu. To bowiem wylaczajac pare przypadkow skonkretyzowanych w ustawie jedyny moment w roku, kiedy mozemy zmienic towarzystwo ubezpieczen i tym samym zdobyc szanse na tansze ubezpieczenie. Jesli nie rozwiazemy OC przed jego uplywem najpozniej jeden dzien przed koncem trwania obecnej polisy ubezpieczenie bezwiednie przedluzy sie na nastepne 12 miesiecy. Jest to regula wynikajaca z ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych i z przykroscia stwierdzam nie ma od niej odwrotu. Co wiecej, jesli zdecydujemy sie na wypowiedzenie ubezpieczenia powinnismy dostarczyc je ubezpieczycielowi na pismie. W takim razie najodpowiedniej zapisac wlasciwa date w kalendarzu i, widzac, ze ubezpieczenie dobiega konca, z wyprzedzeniem porownac oferty na rynku. Mozna tez zostawic numer w wybranej jednostce, ktora w nalezytym momencie przypomni nam o konczacym sie OC. O kwocie, jaka zaplacimy za OC i AUTO-CASCO decyduje rowniez sposob w jaki kierujemy samochod. Norma jest prosta: kto podrozuje bezpiecznie, placi skromniej. Totez jezeli interesuje nas tanie ubezpieczenie samochodu nerwy za kierownica najodpowiedniej trzymac na wodzy. Ubezpieczyciele cenia kierowcow jezdzacych bezpiecznie, przyznajac im zwykle po 10% znizki za kazdy rok bezszkodowej jazdy. Tego modelu rabaty zazwyczaj mozna co wiecej przeniesc w razie zmiany towarzystwa ubezpieczen. Tym samym, jesli na przestrzeni wielu lat korzystania z uslug jednej firmy wypracowalismy np. 50 procent znizki, w razie zmiany towarzystwa ubezpieczen otrzymamy co najskromniej taka sama znizke jak dotychczas. Coraz wiecej zakladow ubezpieczeniowych gwarantuje rowniez transfer znizek z OC na AUTO CASCO. Tym samym, jesli jezdzimy bezpiecznie, mozemy kalkulowac nie tylko na tanie OC, ale co wiecej na zredukowanie stawki za AUTOCASCO. Znaczacym detalem wplywajacym na cene ubezpieczenia jest tez liczba lat i doswiadczenie kierowcow auta im dluzszy staz za kierownica, tym wieksza sposobnosc na pozadana cenowo polise. Ubezpieczyciele nieraz nawiazuja tez wspolprace z partnerami biznesowymi, tworzac z nimi wspolne propozycje. Popularna forma jest bancassurance, czyli wspolpraca firmy ubezpieczeniowej z bankiem, wskutek ktorej uzytkownicy otrzymuja preferencyjne propozycje np. na ubezpieczenia komunikacyjne. Wskutek tego w poszukiwaniu tanszego OC zaleca sie sprawdzic, czy np. bank, w jakim mamy konto osobiste, wspolpracuje z firma ubezpieczeniowa. Dla przykladu interesanci ING Banku Slaskiego zdobywaja w Liberty Direct 10% znizki na ubezpieczenia komunikacyjne. Dzieki takiemu rabatowemu mozemy zapracowac nawet kilkaset zlotych jezeli na przyklad kupimy OC i AUTO CASCO. Z kolei, tansza polise AUTO CASCO bedzie prosciej kupic jezeli jezdzimy dobrze zabezpieczonym autem, cieszacym sie niewielka moda wsrod zlodziei. Wiekszosc ubezpieczycieli lubi ten fakt i przedklada nizsze stawki dla ich posiadaczy. Poza dobrana marka, o oszczednosci na skladce zadecyduje rowniez powierzchnia, gdzie z reguly parkujemy pojazd. Jesli jest to garaz ewentualnie parking strzezony wowczas zaplacimy mniej. Pod tym samym katem towarzystwo ubezpieczen oceni tez zabezpieczenia antywlamaniowe auta. Tu z kolei nader istotne sa roznorodnego wariantu specjalne drzwi, zamki, alarmy, a w szczegolnosci kazde zaawansowane technologie pozwalajace zlokalizowac auto. Jednak nawet takie udogodnienia nie beda mialy znaczenia, jesli wlasciciel pojazdu nie bedzie pamietal o zachowaniu nieodlacznych srodkow ostroznosci, jak na przyklad domykanie okien, drzwi tudziez bagaznika, a przede wszystkim pilnowanie kluczykow. Rzeczoznawca Majątkowy Olsztyn


Rzeczoznawca Komunikacyjny Lidzbark

Rzeczoznawca Komunikacyjny Lidzbark

Na temat odpowiedzialnosci przewoznika rozpisuja sie bardziej czy tez mniej uznani prawnicy oraz eksperci. Z prostota mozna totez wypatrzyc niemalo materialow i porad na ow problem, jakie moim stanowiskiem nader ogolnie obejmuja poruszana problematyke. W praktyce, lwia czesc przewoznikow nie dysponuje wlasna flota i nie ma licencji na wykonywanie miedzynarodowego przewozu drogowego i redukuje pole swojej aktywnosci tylko do planowania przewozu produktow. Kwintesencja spedycji jest pelnienie operacji niezbednych do przemieszczenia produktu. Wynika to z artykulu 794 kodeksu cywilnego, jaki charakteryzuje dosc konkretnie, iz obowiazki przewoznika polegaja tylko na organizowaniu przemieszczania towaru z punktu A do punktu B (jesli do tego limituje swoja dzialalnosc). Art. 794 k.c. nie obliguje spedytora do samego przewozu. Wiekszosc jednostek spedycyjnych oraz przewoznikow wiedzie dzialalnosc spedycyjna w zawezonym zakresie. Dla takiej dzialalnosci, standardowymi uslugami spedycyjnymi sa miedzy innymi: poradnictwo spedycyjne oferowanie porad w obrebie przygotowania transportu; zawieranie z przewoznikami umow o transport; dobor srodka transportu; pilnowanie procesow zwiazanych z zaladunkiem, przeladunkiem, przewozem oraz rozladunkiem ladunkow; ubezpieczanie materialu. Jak juz nadmienilem, fundamentalnym obowiazkiem przewoznika jest aranzowanie przemieszczania towaru z punktu A do punktu B. Spedytor, przy pelnieniu swoich obowiazkow, zgodnie z art. 355 k.c. zmuszony jest do zachowania nalezytej starannosci. Owa nalezyta starannosc objawia sie miedzy innymi tym, iz przewoznik musi dosc dokladnie wykonac usluge (mowimy tutaj o wykonaniu uslugi spedycji), stosowac wszystkie zalecenia zleceniodawcy okreslone w umowie badz zleceniu a takze powierzyc wykonanie przewozu takim transportowcom (albo zorganizowanie przewozu dalszym spedytorom), ktorzy z uwagi na ich kompetencje zasluguja na zawierzenie, czyli daja gwarancje wykonania zlecenia, posiadaja adekwatne zezwolenia, ubezpieczenie i samochody do przewozu towaru, itd. Rzeczoznawca Komunikacyjny Lidzbark


Rzeczoznawca Samochodowy Bartoszyce

Rzeczoznawca Samochodowy Bartoszyce

Ponizej przedstawiam Panstwu artykul "Definicje AC": Autocasco (AC) dobrowolne ubezpieczenie majatkowe od rezultatow uszkodzenia, zniszczenia oraz kradziezy, majace za przedmiot samochody. Zamyslem ubezpieczenia jest odszkodowanie finansowych owocow szkody. Ubezpieczenie AUTO-CASCO w tak zwanych gatunkach rozszerzonych moze poza tym obejmowac ochrona np. kradziez, czy tez owoce wandalizmu czyli sytuacje, na jakie ubezpieczony nie mial duzego wplywu. AC Cars angielski producent aut. Przedsiebiorstwo ustanowione ponad 100 lat temu zajmuje sie fabrykacja w zasadzie aut sportowych. Najwieksza renome zyskalo dzieki wariantowi AC Cobra i AC Ace. Firma AC zostala ustanowiona juz w 1901 roku, w 2005 przeniosla sie na Malte i do konca roku 2008 fabrykowala tam w nielicznej liczebnosci egzemplarzy model Cobra. Od poczatku 2009 roku pojazdy marki AC sa produkowane w Niemczech przez organizacje Gullwing GmbH. Obecny model nazywa sie Mark VI (dostepny z silnikami o mocy 437-647 KM). Adult contemporary (AC) tytul muzycznego formatu radiowego, jaka w wolnym tlumaczeniu oznacza "nowoczesna muzyke rozrywkowa dla doroslego radiosluchacza". Grupa docelowa formatu sa kobiety i mezczyzni w wieku 30-54 lat. Format AC przedstawia muzyke z wielorakich gatunkow od lat 70 po dzisiejsze, przy czym pod kazdym wzgledem unika gwaltownej muzyki (np. hard rocka, heavy metalu lub hip-hopu), muzyki kierowanej do mlodziezy i nastolatkow, a takze muzyki techno i dance. Podrodzaje formatu AC: hot adult contemporary (hot AC); soft adult contemporary (soft AC); mainstream adult contemporary (mainstream AC); urban adult contemporary (urban AC); rhythmic adult contemporary (rhytmic AC). Air Canada (AC) kanadyjska narodowa linia lotnicza z rezydencja w Montrealu swiadczy loty na trasach do 240 miast. Obecny sklad floty liczy 325 samolotow. Powstala w 1937 roku jako czesc innej firmy, a w 1964 roku pozostala narodowa linia Kanady. Air Canada jest dziewiata co do wielkosci pasazerska linia lotnicza na ziemii pod wzgledem wymiarow floty. W 2006 roku skorzystalo z niej 34 milionow pasazerow. Czlonek i jeden z zalozycieli sojuszu Star Alliance. Aksjomat wyboru (ozn. AC od ang. Axiom of Choice) jeden z aksjomatow teorii mnogosci mowiacy o mozliwosci skonstruowania zbioru (nazywanego selektorem) obejmujacego dokladnie po jednym skladniku z kazdego zbioru przynaleznego do rodziny niepustych zbiorow rozlacznych. Powszechnie przyjmowane aksjomaty Zermelo-Fraenkela (ZF) teorii mnogosci rozszerzone o AC symbolizuje sie z reguly skrotem ZFC. Aksjomat ten jest niezalezny ZF mozna takze rozwazac modele teorii mnogosci oparte na ZF, w jakich przyjeto negacje AC. Z tego powodu choc wieksza czesc matematykow uznaje oraz wykorzystuje aksjomat wyboru, to w dowodach twierdzen go wykorzystujacych przyjelo sie jednak zaznaczac ten fakt dowody te zwie sie nieefektywnymi; zwykle sa one takze niekonstruktywne, albowiem mowia nagminnie tylko o istnieniu danego obiektu, jednak nie pokazuja go (nie podaja konstrukcji; por. intuicjonizm). W przypadku ograniczenia sie do skonczonych rodzin zbiorow aksjomat wyboru jest trywialny (wynika z innych aksjomatow); wykorzystany dla bezkresnych rodzin zbiorow rowniez wydaje sie intuicyjny, chociaz jego konsekwencje bywaja imponujace, np. Stefan Banach i Alfred Tarski korzystajac z AC udowodnili twierdzenie o paradoksalnym rozkladzie kuli (mowiace o mozliwosci rozkladu kuli w trojwymiarowej przestrzeni euklidesowej na szesc czesci, z ktorych idzie zlozyc, korzystajac jedynie z obrotow i przesuniec, dwie kule o srednicy rownej srednicy kuli wyjsciowej). Aktyn (AC, lac. actinium) krotkotrwaly pierwiastek chemiczny kwalifikowany do aktynowcow albo skandowcow. Aktyn jest bardzo aktywny chemicznie i ma wysoka radiotoksycznosc. Miedzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) wyznaczala dopuszczalna ilosc 227AC w organizmie czlowieka na 1 kBq, a kosc jako narzad krytyczny. Na powietrzu latwo sie utlenia. Rozpuszcza sie w kwasie solnym i azotowym. Zwiazki aktynu sa izoelektronowe z analogicznymi zwiazkami lantanu sole lantanu uzytkuje sie jako nosniki aktynu. Nazwa pochodzi od greckiego slowa aktinos wskazujacego promien. Francuski chemik André-Louis Debierne odkryl aktyn w 1899 roku na podstawie stwierdzenia promieniowania (stad nazwa) jonizujacego oraz widzialnego (niebieskawego) i wydzielania energii termicznej w przesaczach otrzymanych od Pierre'a i Marii Curie. W tym samym okresie, co Debierne, odkryl ten pierwiastek chemik niemiecki Friedrich Otto Giesel, ktory sugerowal nieuznana nazwe emanium (lac. emanare szerzyc sie, rozplywac sie, emanowac). Ante Christum (AC) czyli before Christ przed nasza era (p.n.e.) wyrazenie oraz skrot stosowane w jezyku polskim, wskazujace date przed poczatkiem ery chrzescijanskiej, jaki wiazany jest z data narodzenia Jezusa Chrystusa. Odpowiada on lacinskiemu skrotowi AC, czyli ante Christum badz angielskiemu B.C. lub BC, czyli before Christ (pol. "przed Chrystusem"). Pod koniec XVIII wieku do nazwania roku przed data narodzenia Chrystusa stosowano skrot A.CHr.n. (Ante Christum natum). Na potrzeby historii oraz astronomii daty wszystkich wydarzen z tego okresu sa umownie podawane wedlug kalendarza julianskiego. Aczkolwiek astronomowie, inaczej anizeli historycy, posluguja sie, wprowadzona w 1740 przez Cassiniego, notacja (rachuba) uwzgledniajaca rok 0 (zerowy). Numer roku, wg tej notacji, opatruje sie znakiem (minus). Symbolizuje to, iz rok 1 p.n.e. w historii, jest rokiem 0 w astronomii, rok 2 p.n.e. w historii jest rokiem1 w astronomii itd. Cyjanowodor Oznaczenie wojskowe "AC" nieorganiczny zwiazek chemiczny wykonany z wodoru, wegla i azotu. Jest silnie toksyczny (dawka smiertelna wynosi okolo 50-60 mg). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, swobodnie parujaca ciecz o ostrym zapachu gorzkich migdalow, jaki moze byc jednak niewyczuwalny przez niektore osoby. Z woda tworzy stosunkowo slaby kwas cyjanowodorowy, jakiego sole nosza nazwe cyjankow. Prad przemienny (ang. alternating current, AC) charakterystyczny przypadek pradu elektrycznego okresowo zmiennego, w jakim wartosci chwilowe ulegaja zmianom w powtarzalny, cykliczny sposob, z okreslona czestotliwoscia. Wartosci chwilowe natezenia pradu przemiennego przyjmuja naprzemiennie wartosci dodatnie oraz ujemne (stad nazwa przemienny). Zwykle pozadanym jest, tak aby wartosc srednia calookresowa (to znaczy skladowa stala) wynosila zero. Stosunkowo najwieksze znaczenie praktyczne maja prad oraz napiecie o przebiegu sinusoidalnym. Dlatego tez, w dialekcie technicznym czesto nazwa prad przemienny znaczy po prostu prad sinusoidalny. Jesli zaklocenia lub nieliniowosc powoduja zdeformowanie sinusoidalnego zarysu, wowczas taki niesinusoidalny przebieg nosi nazwe przebiegu odksztalconego. Rzeczoznawca Samochodowy Bartoszyce


Rzeczoznawca Majątkowy Olsztyn

Rzeczoznawca Majątkowy Olsztyn

Paliwo, przeglady, wymiana opon, biezace naprawy, ubezpieczenie koszty uzytkowania samochodu, to wymowna pozycja w portfelu dowolnego kierowcy. Pragnac je obnizyc, tankujemy na tanszych stacjach, czynimy naprawy na zamiennikach w zaprzyjaznionych warsztatach i staramy sie jezdzic bez zbytnich kosztow. Kiedy jednak przybywa czas kupna ubezpieczenia w szeregu przypadkow automatycznie wydluzamy polise u obecnego ubezpieczyciela, nie weryfikujac innych ofert na rynku. Tymczasem OC i AC to pozycje, na ktorych idzie duzo zaoszczedzic. Dlatego warto wiedziec, jak mozna zredukowac skladke za polise. Przede wszystkim godzi sie pilnowac momentu, w ktorym nasza niniejsza polisa OC dobiega konca. To bowiem wylaczajac nieco przypadkow ujetych w ustawie jedyny moment w roku, gdy zdolamy zmienic towarzystwo ubezpieczen i tym samym posiasc szanse na tansze ubezpieczenie. Jezeli nie wypowiemy OC przed jego uplywem najpozniej jeden dzien przed koncem trwania obecnej polisy ubezpieczenie podswiadomie wydluzy sie na nastepne 12 miesiecy. Jest to zasada wynikajaca z ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych i niestety nie ma od niej odwrotu. Co wiecej, jesli zdecydujemy sie na wypowiedzenie ubezpieczenia powinnismy dostarczyc je ubezpieczycielowi na pismie. W takim przypadku najlepiej zapisac wlasciwa date w kalendarzu i, widzac, ze ubezpieczenie dobiega finiszu, z wyprzedzeniem porownac oferty na rynku. Mozna tez zostawic numer w wybranej firmie, jaka w dobrym momencie przypomni nam o konczacym sie OC. O kwocie, jaka zaplacimy za OC i AC decyduje takze sposob w jaki prowadzimy samochod. Zasada jest prosta: kto podaza bezpiecznie, placi skromniej. Tym samym jesli interesuje nas tanie ubezpieczenie auta nerwy za kierownica najodpowiedniej trzymac na wodzy. Ubezpieczyciele cenia kierowcow jezdzacych bez uszczerbku, przyznajac im przewaznie po 10% znizki za kazdy rok bezszkodowej jazdy. Tego modelu upusty z reguly mozna takze przeniesc w razie zmiany ubezpieczyciela. Tym samym, jesli w ciagu wielu lat korzystania z uslug jednej firmy wypracowalismy np. 50 procent ulgi, w przypadku zmiany firmy ubezpieczeniowej pozyskamy co najmniej taka sama znizke jak do chwili obecnej. Coraz wiecej ubezpieczycieli zapewnia rowniez przenoszenie znizek z OC na AUTO CASCO. Tym samym, jesli podazamy bez uszczerbku, mozemy liczyc nie tylko na tanie OC, ale rowniez na zmniejszenie stawki za AC. Znaczacym komponentem wplywajacym na cene ubezpieczenia jest tez wiek i doswiadczenie kierowcow auta im wiekszy staz za kolkiem, tym wieksza sposobnosc na zachecajaca cenowo polise. Towarzystwa ubezpieczen w szeregu przypadkow nawiazuja tez wspolprace z partnerami biznesowymi, tworzac z nimi wspolne oferty. Znana forma jest bancassurance, czyli wspolpraca towarzystwa ubezpieczen z bankiem, dzieki ktorej interesanci otrzymuja preferencyjne oferty na przyklad na ubezpieczenia komunikacyjne. Totez w poszukiwaniu tanszego OC warto sprawdzic, czy na przyklad bank, w ktorym mamy konto osobiste, wspolpracuje z firma ubezpieczeniowa. Dla przykladu interesanci ING Banku Slaskiego dostaja w Liberty Direct 10% znizki na ubezpieczenia komunikacyjne. Dzieki takiemu rabatowemu mozemy zapracowac nawet kilkaset zlotych jezeli np. zdobywamy OC i AUTOCASCO. Z kolei, tansza polise AUTO-CASCO bedzie prosciej kupic jesli jezdzimy dobrze asekurowanym samochodem, cieszacym sie niewielka wzietoscia wsrod zlodziei. Wieksza czesc zakladow ubezpieczeniowych lubi ten fakt i swiadczy mniejsze stawki dla ich posiadaczy. Poza dobrana marka, o oszczednosci na skladce zadecyduje rowniez miejsce, gdzie w wiekszosci wypadkow parkujemy auto. Jezeli jest to garaz wzglednie parking strzezony wowczas zaplacimy skromniej. Pod tym samym katem ubezpieczyciel oceni tez zabezpieczenia antywlamaniowe auta. Tu z kolei nadzwyczaj istotne sa wielorakiego rodzaju specjalne drzwi, zamki, alarmy, a w szczegolnosci kazde zaawansowane technologie pozwalajace zlokalizowac auto. Jednak nawet takie udogodnienia nie beda mialy znaczenia, jezeli posiadacz pojazdu nie bedzie pamietal o zachowaniu koniecznych srodkow rozwagi, jak np. domykanie okien, drzwi oraz bagaznika, a przede wszystkim pilnowanie kluczykow. Rzeczoznawca Majątkowy Olsztyn


SitemapRzeczoznawca to tytul przypisywany na przeslance odpowiednich regulaminow indywidualnych, osobom o duzych kwalifikacjach i adekwatnie obfitym, udokumentowanym doswiadczeniu w okreslonej dziedzinie i profesji zawodowej. Poszczegolne statuty, przypisujace reguly przydzielania urzedu rzeczoznawcy, definiuja wymagania ktore musi dokonac osoba ubiegajaca sie o urzad rzeczoznawcy. Po osiagnieciu oraz udokumentowaniu tych wymagan, niezbednym jest zwykle zaliczyc test panstwowy, w przypadku urzedu rzeczoznawcy w okreslonym zawodzie, wzglednie sprawdzian w zrzeszeniu lub innej instytucji w wypadku tytulow w odmiennych domenach nie wynikajacych z dekretow prawa. Do istotnych wymagan nalezy najczesciej: - posiadanie na sposobnym poziomie i w danym kierunku wyksztalcenia wyzszego, zazwyczaj musi to byc tytul magistra, w poniektorych przypadkach wymagane sa takze studia podyplomowe spelniajace wyznaczone minimum programowe, - udokumentowana w adekwatny z wymaganiami sposob praktyka zawodowa, trwajaca czas nie krotszy niz umieszczony w nakazach ustawowych oraz spelniajaca wymogi programowe, i potwierdzona poprzez osoby i/lub instytucje nadzorujace praktyke, ukonczona po pozyskaniu odpowiedniego wyksztalcenia badz uprawnien, - niekiedy zadana jest opinia otoczenia zawodowego (stowarzyszenia, izby zawodowej), ewentualnie kilku osob posiadajacych juz dany tytul rzeczoznawcy, - przynaleznosc do odpowiedniej organizacji (na przyklad izby zawodowej), - niekaralnosc, - zdanie egzaminu. Praktykowanie rzeczoznawstwa w ustalonej dziedzinie laczy sie nierzadko z podjeciem okazalych zobowiazan i przyjeciem na siebie wylonionych obciazen wynikajacych ze statutow, np. obowiazek wykonywania funkcji bieglego sadowego i inne. To dodatkowo obszerna odpowiedzialnosc. Do rzeczoznawcy zwracaja sie zleceniodawcy przewaznie w dotkliwych sytuacjach, w wielu przypadkach kryzysowych, awariach, sprawach spornych oraz kleskach. Od wyceny rzeczoznawcy nie tylko zalezy los duzego majatku osobistego i ogolnego (wysokiej wartosci), ale takze zdrowie oraz zycie ludzi. Potoczne i encyklopedyczne znaczenie "rzeczoznawca". Powszedne i precyzowane w encyklopediach popularnonaukowych oraz leksykonach znaczenie powiedzenia rzeczoznawca jest wyraznie mniej oficjalne i odnosi sie zasadniczo do specjalisty, eksperta, jaki pelni funkcje doradcza, wykonuje opinie (np. prawne, ekonomiczne, budowlane ocene moze wydac inzynier, ktory nie posiada tytulu rzeczoznawcy, i inne) ewentualnie orzeczenia w sprawach spornych. Sitemap