Ubezpieczenia Olsztyn


ul. Witosa 25; 10-688 Olsztyn

Telefony: 698-838-495; (89)651-20-97

Godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 (sobota: 10.00 - 13.00)

e-mail: ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com


Wyswietl wieksza mape

[Audatex] Błąd serwera bazy danych

[Audatex] Błąd serwera bazy danych

Nawiazujac do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych przekazujemy nizej wymienione wyjasnienia, ktore maja na celu w bezposredni sposob przedstawic w/w problematyke. W zaleznosci od gatunku ubezpieczenia terminy likwidacji szkody dostosowywane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w art 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, U.f.g. i P.b.u.k. (Dziennik ustaw Nr 124, poz. 1152 ze zmian.) zaklad ubezpieczen jest zobowiazany do zaplaty zadoscuczynienia w czasie 30 dni liczac od dnia zlozenia obwieszczenia o stracie. Zgodnie z ustep 2 powolanego przepisu, o ile w tym terminie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci potrzebnych do ustalenia odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen badz wysokosci zadoscuczynienia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu odpowiedniej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w czasie 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o szkodzie. Ustawa prognozuje jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez zdefiniowanie wielkosci zadoscuczynienia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, zaklad ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego we osobistym aspekcie i wykorzystanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do zadoscuczynienia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezspornej, przy czym jej przyjecie nie zatrzymuje drogi do dochodzenia dalszych roszczen. Dochodzenie tych zadan nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie dwoch stron. W wypadku wyplaty kwoty bezsprzecznej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaznaczyc, ze nie stanowi ona pelnego zaspokojenia zglaszanych roszczen. W wypadku niemoznosci spelnienia zadan poszkodowanego w calosci lub w czesci w czasie 30 dni towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wskazac na pismie przyczyny zwloki, jak rowniez domyslny termin zajecia ostatecznego stanowiska co do zaplaty swiadczenia. Zgodnie z art. 14 ust 3a powolanej wczesniej ustawy, w wypadku niewyplacenia przez towarzystwo ubezpieczen zadoscuczynienia w przewidzianych terminach lub niespelnienia obowiazku zawiadomienia poszkodowanego na pismie o przyczynach zwloki i zakladanym czasie wyplaty zadoscuczynienia, poszkodowany ma mozliwosc zawiadomienia o tych nieprawidlowosciach Knf, ktora zastosuje wowczas przewidziane prawem srodki nadzorcze. W przypadku wystapienia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przypada roszczenie o odsetki ustawowe. W wypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania ogloszenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym terminie okolicznosci nieodzownych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wzglednie wysokosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu pozytywnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, ktore sa korzystniejsze dla uprawnionego do zadoscuczynienia, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w przypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z art 16 ust. 2 ust. z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, pozyc. 1151 ze zmian.) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu wyplaty odszkodowania przewidzianego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci spelnienia zglaszanych roszczen. W wypadku zajscia nieuzasadnionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie prorokuje innej wysokosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W wypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy regulacji o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe wdrozenie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, iz zaklad ubezpieczen nie moze wyplacic zadoscuczynienia przed uplywem tego terminu. W przypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, ze bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wielkosci 90 dni od dnia zlozenia ogloszenia o krzywdzie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione uprzednio jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez okreslenie wielkosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez Knf na towarzystwa ubezpieczen sankcji z tytulu bezpodstawnej zwloki w wyplacie odszkodowania, jak rowniez niespelnienia obowiazku obwieszczenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie swiadczenia i prawdopodobnym terminie jego zaplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w przypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, ze ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc odszkodowania. W przypadku zakwestionowania stanowiska towarzystwu ubezpieczen i wniesienia odwolania, zaklady ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych wytlumaczenia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate swiadczenia w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, iz towarzystwa ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska towarzystwu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska zakladu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten towarzystwo ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych wytlumaczenia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, iz skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez towarzystwo ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do swiadczenia przekazuje zakladowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez towarzystwo ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do zadoscuczynienia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do wytlumaczenia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym terminie tj. przy uzyciu nalezytej starannosci. [Audatex] Błąd serwera bazy danych


Rzeczoznawca Komunikacyjny Braniewo

Rzeczoznawca Komunikacyjny Braniewo

Na temat odpowiedzialnosci przewoznika rozpisuja sie bardziej wzglednie mniej uznani adwokaci i specjalisci. Z prostota idzie stad znalezc duzo tekstow i porad na niniejszy watek, jakie moim stanowiskiem dosyc ogolnie traktuja poruszana tematyke. W praktyce, wiekszosc przewoznikow nie zarzadza osobista flota oraz nie ma licencji na wykonywanie miedzynarodowego transportu drogowego i ogranicza odcinek wlasnej dzialalnosci jeno do organizowania przewozu materialow. Kwintesencja spedycji jest wypelnianie operacji niezbednych do przemieszczenia materialu. Wynika to z artykulu 794 k.c., jaki formuluje dosc czytelnie, iz obowiazki spedytora bazuja wylacznie na aranzowaniu przemieszczania towaru z punktu A do punktu B (jesli do tego limituje swoja dzialalnosc). Art. 794 k.c. nie zobowiazuje spedytora do samego przewozu. Wieksza czesc jednostek spedycyjnych oraz przewoznikow wiedzie dzialalnosc spedycyjna w okrojonym zakresie. Dla takiej dzialalnosci, sztandarowymi uslugami spedycyjnymi sa miedzy innymi: poradnictwo spedycyjne swiadczenie porad w aspekcie przygotowania transportu; zawieranie z transportowcami umow o transport towarow; wybor sposobu przewozu; lustrowanie procesow powiazanych z zaladunkiem, przeladunkiem, przewozem oraz rozladunkiem towarow; ubezpieczanie ladunku. Jak juz nadmienilem, naczelnym obowiazkiem spedytora jest organizowanie przemieszczania materialu z punktu A do punktu B. Przewoznik, przy wykonywaniu swoich obowiazkow, zgodnie z artykulem 355 kodeksu cywilnego zmuszony jest do zachowania nalezytej starannosci. Owa nalezyta starannosc objawia sie miedzy innymi tym, ze przewoznik musi dosc precyzyjnie wykonac usluge (mowimy tutaj o wykonaniu uslugi spedycji), stosowac wszelakie zalecenia zleceniodawcy okreslone w umowie badz zleceniu a takze powierzyc wykonanie przewozu takim transportowcom (lub ustawienie przewozu dalszym spedytorom), ktorzy z uwagi na ich profesjonalizm zasluguja na zawierzenie, czyli daja gwarancje wykonania zlecenia, posiadaja adekwatne zezwolenia, ubezpieczenie oraz pojazdy do przewozu towaru, itd. Rzeczoznawca Komunikacyjny Braniewo


Rzeczoznawca Samochodowy Mrągowo

Rzeczoznawca Samochodowy Mrągowo

Od wielu lat jestem rzeczoznawca komunikacyjnym. Pracujac co niemiara lat na pelnym etacie w takich zakladach jak na przyklad Warta oraz Ergo Hestia wykonalem duzo tysiecy ogledzin pojazdow roznorodnej masci. Podczas mojej pracy natknalem sie na niemalo przypadkow prob wyludzen odszkodowan. Ponizej opisze metody jakie byly zazwyczaj stosowane. Najczesciej do wyludzen zadoscuczynien byly stosowane metody na AC (uderzenie w przydrozne drzewo) albo OC (tani i stary pojazd uderzal w mocno drogi samochod i odszkodowanie szlo z leciwego zlomka jakiego nie zalowali poswiecic, gdyz zwracalo sie im to z nawiazka). W pierwszej kolejnosci zaprezentuje technike na OC. Oczywiscie wylaczna mozliwosc na ujawnienie takiego wyludzenia to jednoczesne przesluchanie dwoch uczestnikow rownoczesnie w dwoch roznych pomieszczeniach oraz zadanie im kompletu tych samych pytan. Jesliby w paru punktach sa niezgodnosci to juz mamy takich kombinatorow na tzw widelcu. Jest to jedyna dzialajaca procedura w tego typu szkodzie lustracja miejsca zdarzenia lub zestawienie samochodow tu nic nie da (chyba, iz uszkodzenia byly dorabiane). Kombinatorzy tu juz sa przyzwoicie wyszkoleni i tych starych wyjadaczy zapewne sie nie nakryje. Wspolczesnie na miejsce wypadku wzywaja Policje i Pomoc Drogowa zbierajac w ten sposob kompetentnych swiadkow. Swego czasu modne tak zwane przycierki boczkiem wyszly juz z mody, bo ladowaly w stercie podejrzanych. Pamietam jak szef odsuwal na bok kazde BMW z przytartymi boczkami. Na chwile obecna kombinatorzy sa tak wyszkoleni w swoim fachu, iz inicjuja prawdziwa krakse tak zwany przod w tyl. Takich szkod w rzeczywistosci jest najwiecej i sa realnie nie do przyuwazenia. Rzecz jasna jest swego rodzaju trop. Macherzy pragnac zarobic jak najwiecej pieniedzy przed kolizja kupuja na Allegro wzglednie w Poznaniu wystrzelone poduszki, zniszczone chlodnice, polamane zderzaki oraz reflektory. Po nabyciu takich zuzytych czesci montuja je przed kolizja i z tymi uszkodzonymi elementami doprowadzaja do wypadku. W takim wypadku trzeba sumiennie pstryknac kazde napisy i emblematy powinien byc tam sprecyzowany rok produkcji i numer seryjny elementow. Potem powinno sie skonfrontowac daty wytworczosci czesci z rokiem produkcji samochodu. W tej chwili poduszki powietrzne sie opisuje numerem szkody niezmywalnym markerem jednakze najbardziej blyskotliwy probowal poduszke wyprac w pralce do prania ubran. Przejdzmy do szkod AUTOCASCO. Tutaj najczesciej podobnie sa montowane juz zniszczone czesci i zderzenie wystepuje juz z wmontowanymi lewymi czesciami. I w tym przypadku coraz wiecej kombinatorow wzywa Policje tudziez Pomoc Drogowa zamiarem zdobycia kompetentnych swiadkow. Zwykle zglaszaja uderzenie w drzewo, bo najprosciej. Nie trzeba sie dzielic z drugim uczestnikiem lupem. Kombinator wjezdza gleboko do lasu zeby nikt nie zobaczyl i pare razy uderza w drzewo. W nastepnej kolejnosci pod drzewo przy drodze podrzuca resztki czesci, dorabia slady opon prowadzace do drzewa oraz obija kore azeby wygladalo wszystko naturalnie. I tu tez trzeba liczyc na proste bledy kora za zderzakiem a kora na drzewie pochodza z innych gatunkow drzew, macher zamiast obic kore obuchem to uderzal ostra krawedzia siekiery robiac nienaturalne naciecia. Ale i tutaj macherzy zdazyli sie przyzwoicie przyuczyc. Obecnie zawijaja drzewo grubym kocem azeby nie zostaly kawaleczki kory z drugiego drzewa; przepisuja auto na zone, matke lub kochanke by w Ubezpieczalniach nazwisko sie nie powtarzalo, zmieniaja numery rejestracyjne tak aby Ubezpieczyciel nie zidentyfikowal w systemie po numerze rejestracyjnym itp. Im likwidator wymysla coraz to nowe metody ujawniania takich wyludzen tym macher wykorzystuje coraz to bardziej oryginalne techniki. Nawet podczas proby kradziezy samochodu juz caly samochod obsypuja pieprzem by psy tropiace nie zlapaly sladu. Niestety coraz trudniej wykrywac w biezacych czasach takie kombinacje… Rzeczoznawca Samochodowy Mrągowo


Rzeczoznawca Komunikacyjny Mrągowo

Rzeczoznawca Komunikacyjny Mrągowo

Osoby, ktore doswiadczyly szkody materialnej badz zdrowotnej z przyczyny wypadkow komunikacyjnych w Anglii wywolanych przez nieubezpieczonych ewentualnie nieodnalezionych kierowcow moga oczekiwac na Odszkodowania w Anglii z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo trwa sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas wyczekiwania na decyzje MIB w sprawie naleznego odszkodowania to statystycznie 11 17 miesiecy. W wypadkach bardziej wymagajacych, na przyklad wybitnie znacznych wypadkach, niejasnosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, komplikacji w zgromadzeniu zadowalajacych dowodow, okazalych obrazeniach fizycznych, przewleklego wyczekiwania na protokol policyjny, potrzeby zorganizowania komisji lekarskiej w takim razie sprawa moze zostac w duzym stopniu przeciagnieta w czasie. Jak zachowac sie po wypadku z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sytuacji nalezy natychmiastowo zglosic zajscie na policje. Nalezy dochodzic odszkodowania jak najszybciej. Jesli poszkodowany doznal obrazen fizycznych i psychicznych, warto skontaktowac sie ze specjalistami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc ekspertow jest bezplatna jezeli wypadek zostal spowodowany przez nieubezpieczonego kierowce. Jezeli sprawca kraksy jest nieznany wtenczas poszkodowany jest zobligowany uiscic prowizje, jednak tylko wtedy gdy MIB przyzna mu odszkodowanie. Rzeczoznawca Komunikacyjny Mrągowo


Rzeczoznawca Komunikacyjny Reszel

Rzeczoznawca Komunikacyjny Reszel

Zarzad Zakladu Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na konferencji prasowej pochwalil sie skutkami wprowadzenia nowego systemu obslugi klienta. Firma doszla w swoim czasie do wniosku, iz najistotniejszym elementem rentownosci, jaki wplywa na wyobrazenie towarzystwa ubezpieczen nie sa warunki sprzedazy polis, tylko metoda likwidacji szkod. Po pierwsze totez, ulepszono dwudziestoczterogodzinny system raportowania szkod na telefon. Po drugie, przyspieszono dotarcie rzeczoznawcow do konsumenta (nie pozniej anizeli w ciagu 48 godzin). Po trzecie, zrezygnowano z biur terenowych oraz powolano centralne Biuro Likwidacji Szkod, do ktorego w formie elektronicznej doplywaja materialy od rzeczoznawcow. Po czwarte, w serwisie internetowym jednostki uruchomiono pierwsza w kraju sposobnosc pogadania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, ktory odpowiada na pytania o metody zwiazane z likwidacja szkod. Na szczescie jest dozwolone dodatkowo kontaktowac sie z zywym czlowiekiem i w wszelkiej sekundzie uzyskac wiedze na temat istniejacego stanu likwidacji szkody. Jednym z rezultatow takiego systemu jest ogromne zwiekszenie szybkosci terminu likwidacji szkod, jaki dzisiaj wynosi nieduzo ponad 30 dni. Tu powinno sie niemniej zauwazyc, iz w sytuacji, gdy cala procedura obslugi szkody lezy po stronie firmy ubezpieczeniowej, a kontrahent ma zaledwie ja zglosic, jest to i tak dluzej anizeli ustawowy termin wynoszacy maksymalnie 30 dni. Najciekawszym natomiast zalozeniem jakie przedklada Ergo Hestia jest (w ramach auto casco) likwidacja niektorych, nieznacznych szkod bez koniecznosci oczekiwania na ogledziny przez rzeczoznawce. W wypadku takich zajsc jak przykladowo wybicie szyby czy uszkodzenie zamka w trakcie wlamania itp., jezeli szkoda nie przekracza 1500 zlotych, wystarczy przeslac do firmy paragon za sporzadzona naprawe. Tworzy to ani chybi ewentualnosc naduzyc, ale per saldo ubezpieczyciel oszczedza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Naturalnie bardzo wysokie koszty zintegrowania systemu Ergo Hestia rekompensuje sobie miedzy innymi oszczedzajac na wyplatach: spadla liczebnosc zajsc ubezpieczeniowych, zmniejszyla sie srednia wielkosc wyplacanego odszkodowania oraz wzrosla liczba konsumentow odnawiajacych swe polisy w tej firmie. Rzeczoznawca Komunikacyjny Reszel


Odszkodowania - Wzór odwołania 11

Odszkodowania - Wzory odwołań - Odszkodowanie

Dyrekcja Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na naradzie prasowej pochwalil sie owocami wprowadzenia nowego procesu obslugi kontrahenta. Firma doszla w swoim czasie do moralu, iz najlepszym modulem rentownosci, ktory oddzialywa na wizerunek ubezpieczyciela nie sa realia sprzedazy polis, lecz tryb likwidacji szkod. Po pierwsze wskutek tego, usprawniono trwajacy cala dobe system zglaszania szkod na telefon. Po drugie, przyspieszono przybycie rzeczoznawcow do interesanta (nie dalej anizeli w ciagu 48 godzin). Po trzecie, odstapiono z biur regionalnych oraz utworzono centralne Biuro Likwidacji Szkod, do jakiego w formie elektronicznej doplywaja materialy od opiniodawcow. Po czwarte, w serwisie internetowym organizacji wlaczono pierwsza w kraju sposobnosc pogadania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, ktory odpowiada na zagadnienia o procedury zwiazane z likwidacja szkod. Na szczescie da sie dodatkowo kontaktowac sie z zywym czlowiekiem i w kazdej chwili dostac wiedze na temat biezacego stanu likwidacji szkody. Jednym z owocow takiego systemu jest horrendalne przyspieszenie czasu likwidacji szkod, ktory aktualnie wynosi troszke ponad 30 dni. Tu nalezaloby jednakze dostrzec, ze w sytuacji, gdy cala procedura obslugi szkody lezy po stronie ubezpieczyciela, a klient ma jedynie ja zglosic, jest to i tak dluzej niz ustawowy termin wynoszacy maksymalnie 30 dni. Najciekawszym jednak wyjsciem ktore dostarcza Ergo Hestia jest (w ramach auto-casco) likwidacja niektorych, niewielkich szkod bez potrzeby czekania na ogledziny przez rzeczoznawce. W wypadku takich zajsc jak np. wybicie szyby czy zniszczenie zamka w trakcie wlamania itp., o ile szkoda nie przekracza 1500 zlotych, starczy przeslac do spolki rachunek za wykonana naprawe. Stwarza to ani chybi sposobnosc naduzyc, ale per saldo towarzystwo ubezpieczen oszczedza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Bezspornie bardzo wysokie wydatki wprowadzenia systemu Ergo Hestia wynagradza sobie m.in. oszczedzajac na wyplatach: spadla liczebnosc zdarzen ubezpieczeniowych, zmniejszyla sie przecietna wysokosc wyplacanego swiadczenia oraz wzrosla liczba kontrahentow odnawiajacych swe polisy w tej spolce. Odszkodowania - Wzór odwołania 11


Rzeczoznawca Samochodowy Orneta

Rzeczoznawca Samochodowy Orneta

Dyrekcja Zakladu Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na naradzie prasowej pochwalil sie efektami wcielenia nowego systemu obslugi interesanta. Firma doszla w swoim czasie do wniosku, iz najwazniejszym punktem dzialalnosci, ktory wplywa na wyobrazenie ubezpieczyciela nie sa warunki sprzedazy polis, lecz tryb likwidacji szkod. Po pierwsze wiec, polepszono dwudziestoczterogodzinny proces zglaszania szkod na telefon. Po drugie, przyspieszono przybycie rzeczoznawcow do konsumenta (nie dalej anizeli w ciagu 48 godzin). Po trzecie, zrezygnowano z biur regionalnych oraz powolano centralne Biuro Likwidacji Szkod, do jakiego w formie elektronicznej doplywaja materialy od rzeczoznawcow. Po czwarte, w serwisie internetowym firmy uruchomiono pierwsza w kraju sposobnosc pogadania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, ktory odpowiada na pytania o metody powiazane z likwidacja szkod. Na szczescie mozna dodatkowo kontaktowac sie z zywym czlowiekiem i w wszelkiej sekundzie nabyc wiedze na temat biezacego stanu likwidacji szkody. Jednym z skutkow takiego systemu jest olbrzymie przyspieszenie czasu likwidacji szkod, ktory w tej chwili wynosi troszke ponad 30 dni. Tu pozadane byloby jednak dostrzec, iz w sytuacji, gdy cala procedura obslugi szkody lezy po stronie firmy ubezpieczeniowej, a klient ma zaledwie ja zglosic, jest to i tak dluzej anizeli ustawowy termin wynoszacy optymalnie 30 dni. Najciekawszym niemniej jednak wyjsciem jakie dostarcza Ergo Hestia jest (w ramach ac) likwidacja poniektorych, nieznacznych szkod bez niezbednosci czekania na ogledziny przez rzeczoznawce. W przypadku takich zdarzen jak przykladowo wybicie szyby lub zniszczenie zamka w trakcie wlamania itd., jezeli szkoda nie przewyzsza 1500 zlotych, starczy przeslac do firmy fakture za wykonana naprawe. Stwarza to naturalnie ewentualnosc naduzyc, ale per saldo ubezpieczyciel oszczedza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Niewatpliwie bardzo wysokie koszty wcielenia systemu Ergo Hestia wynagradza sobie miedzy innymi oszczedzajac na wyplatach: spadla liczebnosc wydarzen ubezpieczeniowych, obnizyla sie srednia wielkosc wyplacanego swiadczenia i wzrosla liczba klientow odnawiajacych swe polisy w tej spolce. Rzeczoznawca Samochodowy Orneta


Rzeczoznawca Komunikacyjny Pieniężno

Rzeczoznawca Komunikacyjny Pieniężno

Ponizej przedstawiam Panstwu artykul "Definicje AC": Autocasco (AC) dobrowolne ubezpieczenie majatkowe od rezultatow uszkodzenia, zniszczenia i kradziezy, majace za mysl pojazdy. Zamyslem ubezpieczenia jest kompensata finansowych efektow szkody. Ubezpieczenie AUTO CASCO w tak zwanych gatunkach rozszerzonych moze poza tym obejmowac ochrona np kradziez, czy tez skutki wandalizmu czyli sytuacje, na jakie ubezpieczony nie mial duzego wplywu. AC Cars angielski fabrykant aut. Przedsiebiorstwo ustanowione przeszlo 100 lat temu zajmuje sie wytworczoscia w glownej mierze samochodow sportowych. Najwieksza glorie uzyskalo dzieki modelowi AC Cobra oraz AC Ace. Instytucja AC zostala zalozona juz w 1901 roku, w 2005 przeniosla sie na Malte i do konca roku 2008 sporzadzala tam w nieduzej ilosci egzemplarzy model Cobra. Od poczatku 2009 roku pojazdy marki AC sa robione w Niemczech przez instytucje Gullwing GmbH. Aktualny model nazywa sie Mark VI (dostepny z silnikami o mocy 437-647 KM). Adult contemporary (AC) tytul muzycznego formatu radiowego, ktora w wolnym tlumaczeniu oznacza "nowoczesna muzyke rozrywkowa dla dojrzalego radiosluchacza". Grupa docelowa formatu sa kobiety oraz mezczyzni w wieku 30-54 lat. Format AC prezentuje muzyke z rozlicznych wariantow od lat 70 po dzisiejsze, przy czym calkowicie unika gwaltownej muzyki (np. hard rocka, heavy metalu lub hip-hopu), muzyki kierowanej do mlodziezy i nastolatkow, a rowniez muzyki techno i dance. Podrodzaje formatu AC: hot adult contemporary (hot AC); soft adult contemporary (soft AC); mainstream adult contemporary (mainstream AC); urban adult contemporary (urban AC); rhythmic adult contemporary (rhytmic AC). Air Canada (AC) kanadyjska narodowa linia lotnicza z rezydencja w Montrealu oferuje loty na trasach do 240 miast. Aktualny team armady liczy 325 samolotow. Powstala w 1937 roku jako czesc innej firmy, a w 1964 roku zostala narodowa linia Kanady. Air Canada jest dziewiata co do miary pasazerska linia lotnicza na ziemii pod wzgledem rozmiarow floty. W 2006 roku skorzystalo z niej 34 mln pasazerow. Czlonek oraz jeden z zalozycieli sojuszu Star Alliance. Aksjomat wyboru (ozn. AC od ang. Axiom of Choice) jeden z aksjomatow teorii mnogosci mowiacy o mozliwosci przygotowania zbioru (nazywanego selektorem) zawierajacego dokumentnie po jednym elemencie z kazdego zbioru nalezacego do rodziny niepustych zbiorow rozlacznych. Powszechnie przyjmowane aksjomaty Zermelo-Fraenkela (ZF) teorii mnogosci rozszerzone o AC symbolizuje sie zwykle skrotem ZFC. Aksjomat ten jest niezalezny ZF mozna dodatkowo rozwazac modele teorii mnogosci oparte na ZF, w ktorych przyjeto negacje AC. Z tego powodu choc wieksza czesc matematykow uznaje i stosuje aksjomat wyboru, to w dowodach twierdzen go wykorzystujacych przyjelo sie jednak zaznaczac ten fakt dowody te nazywa sie nieefektywnymi; z reguly sa one takze niekonstruktywne, poniewaz mowia czestokroc wylacznie o istnieniu konkretnego obiektu, jednak nie pokazuja go (nie podaja konstrukcji; por. intuicjonizm). W przypadku ograniczenia sie do skonczonych rodzin zbiorow aksjomat wyboru jest banalny (wynika z innych aksjomatow); wykorzystany dla bezgranicznych rodzin zbiorow takze wydaje sie intuicyjny, aczkolwiek jego konsekwencje bywaja zachwycajace, na przyklad Stefan Banach oraz Alfred Tarski korzystajac z AC udowodnili twierdzenie o paradoksalnym rozkladzie kuli (mowiace o mozliwosci rozkladu kuli w trojwymiarowej przestrzeni euklidesowej na szesc czesci, z jakich mozna zlozyc, korzystajac wylacznie z obrotow i przesuniec, dwie kule o srednicy rownej srednicy kuli wyjsciowej). Aktyn (AC, lac. actinium) ulotny pierwiastek chemiczny zaliczany do aktynowcow lub skandowcow. Aktyn jest bardzo aktywny chemicznie i ma wysoka radiotoksycznosc. Miedzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) wyznaczala dopuszczalna ilosc 227AC w organizmie czlowieka na 1 kBq, a kosc jako narzad krytyczny. Na powietrzu latwo sie utlenia. Rozpuszcza sie w kwasie solnym oraz azotowym. Zwiazki aktynu sa izoelektronowe z analogicznymi zwiazkami lantanu sole lantanu uzytkuje sie jako nosniki aktynu. Nazwa pochodzi od greckiego slowa aktinos oznaczajacego promien. Francuski chemik André-Louis Debierne odkryl aktyn w 1899 roku na podstawie stwierdzenia promieniowania (stad nazwa) jonizujacego oraz widzialnego (niebieskawego) oraz wydzielania energii termicznej w przesaczach otrzymanych od Pierre'a i Marii Curie. W tym samym czasie, co Debierne, wykryl ten pierwiastek chemik niemiecki Friedrich Otto Giesel, ktory proponowal nieuznana nazwe emanium (lac. emanare szerzyc sie, rozplywac sie, emanowac). Ante Christum (AC) czyli before Christ przed nasza era (p.n.e.) sformulowanie oraz skrot uzytkowane w jezyku polskim, oznaczajace date przed poczatkiem ery chrzescijanskiej, jaki wiazany jest z data narodzenia Jezusa Chrystusa. Odpowiada on lacinskiemu skrotowi AC, czyli ante Christum badz angielskiemu B.C. lub BC, czyli before Christ (pol. "przed Chrystusem"). Pod koniec XVIII wieku do nazwania roku przed data narodzenia Chrystusa stosowano skrot A.CHr.n. (Ante Christum natum). Na potrzeby historii i astronomii daty wszystkich wydarzen z tego okresu sa umownie podawane wedlug kalendarza julianskiego. Natomiast astronomowie, inaczej anizeli historycy, posluguja sie, wprowadzona w 1740 przez Cassiniego, notacja (rachuba) uwzgledniajaca rok 0 (zerowy). Numer roku, wedlug tej notacji, opatruje sie znakiem (minus). Oznacza to, ze rok 1 p.n.e. w historii, jest rokiem 0 w astronomii, rok 2 p.n.e. w historii jest rokiem1 w astronomii itd. Cyjanowodor Oznaczenie wojskowe "AC" nieorganiczny zwiazek chemiczny wykonany z wodoru, wegla i azotu. Jest silnie toksyczny (dawka smiertelna wynosi okolo 50-60 mg). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, swobodnie parujaca ciecz o silnym zapachu gorzkich migdalow, jaki moze byc jednak niewyczuwalny przez niektore osoby. Z woda tworzy stosunkowo slaby kwas cyjanowodorowy, jakiego sole nosza nazwe cyjankow. Prad przemienny (ang. alternating current, AC) charakterystyczny przypadek pradu elektrycznego okresowo zmiennego, w ktorym wartosci chwilowe ulegaja zmianom w powtarzalny, okresowy sposob, z obliczona czestotliwoscia. Wartosci chwilowe natezenia pradu przemiennego przyjmuja naprzemiennie wartosci dodatnie oraz ujemne (totez nazwa przemienny). W wiekszosci wypadkow pozadanym jest, aby wartosc srednia calookresowa (to znaczy skladowa stala) wynosila zero. Wzglednie najwieksze znaczenie praktyczne maja prad i napiecie o przebiegu sinusoidalnym. Dlatego tez, w zargonie technicznym w szeregu przypadkow nazwa prad przemienny oznacza po prostu prad sinusoidalny. Jesli zaklocenia albo nieliniowosc powoduja zdeformowanie sinusoidalnego zarysu, wowczas taki niesinusoidalny przebieg nosi nazwe przebiegu odksztalconego. Rzeczoznawca Komunikacyjny Pieniężno


Rzeczoznawca Majątkowy Barczewo

Rzeczoznawca Majątkowy BarczewoChoc wiekszych opadow sniegu w dalszym ciagu nie ma to kwestia czasu jest to kiedy one nadejda. Pojawil sie jednak inny rozpoznawalny dla zimy element, ktorym jest mroz. Tak wiec rankiem idzie spotkac coraz wiecej kierowcow, ze skrobaczkami do szyb, zdarzaja sie tez klopoty z rozladowanymi akumulatorami lub zamarznietymi zamkami w drzwiach. Pojawiaja sie tez pierwsze przejawy zimy w postaci zwiekszonej liczby wypadkow drogowych. Najczestszym ich motywem wedlug informacji policji, sa niepomyslne warunki atmosferyczne oraz nieprzygotowanie do nich pojazdu. Co roku ubezpieczalnie rejestruja tez zima dwukrotnie badz trzykroc wiecej zgloszen dotyczacych kolizji oraz awarii. Sporo wypadkow zdarza sie szczegolnie w czasie przed swietami Bozego Narodzenia, gdy to bardzo wielu kierowcow wybiera sie na sprawunki do sklepow. Bardziej natezony ruch i korki plus nadmienione okolicznosci atmosferyczne przyczyniaja sie do zdarzen. Ten okres to rowniez czas, w jakim zaklady ubezpieczen wyprzedaja wiecej niz na ogol polis assistance. Jednak niezaleznie od tego jak odpowiednio pojazd jest gotowy do zimy, posiadanie assistance komunikacyjnego to praktyczne rozwiazanie, ktore moze zaoszczedzic wiele nerwow, czasu i pieniedzy. Nie trzeba przekonywac o tym kierowcow, jacy przynajmniej raz korzystali z pomocy, z owego tytulu. Przygotowanie blyskawicznej pomocy w przypadku kraksy wzglednie usterki jest usluga, na ktora znajduje sie coraz wiecej chetnych. Niemniej jednak jak to z reguly bywa z ubezpieczeniami dobrowolnymi assistance, mimo ze przynaleza do tej samej grupy polis, bywaja roznorakie. I tak samo jak w przypadku auto casco nie cena jest najwazniejsza ale zakres ubezpieczenia. Wykupujac owa polise po to by zabezpieczala kierowce przede wszystkim w zimie godzi sie zwrocic uwage na to czy zapewnia pomoc w najczesciej pojawiajacych sie w tym czasie sytuacjach. I nie nalezy poprzestawac na czytaniu oferty skroconej, w jakiej towarzystwo ubezpieczeniowe moze wymieniac, ze gwarantuje holowanie auta, wydobycie go ze sniegu, wymiane kola, dowiezienie paliwa badz zorganizowanie zakwaterowania oraz samochodu zastepczego. To co z pozoru wyglada na calosciowa propozycje pomocy po przyjrzeniu sie jej blizej moze okazac sie, iz posiada duzo brakow. Na przyklad, w przypadku niektorych assistance w OWU mozna odszukac zapis , ze pomoc w razie awarii jest gwarantowana zaledwie wtedy, jak temperatura jest wyzsza od10 stopni C. Innymi slowy, jesli mroz bedzie wiekszy, to w razie usterki kierowca pomocy nie otrzyma a scislej nie uzyska jej w ramach assistance. Drugim wylaczeniem moze byc zaleznosc pomocy w razie awarii od tego w jakiej odleglosci od domu ona nastapila. Czesc towarzystw wprowadza ograniczenie, polegajace na tym, iz dopiero w pewnej odleglosci od miejsca zamieszkania przypada pomoc. Tak wiec jezeli posiadajacy takie assistance kierowca ma problem rano z uruchomieniem pojazdu, to polisa mu w tym nie pomoze. Trzeba tez posiadac wiedze, iz niektore polisy assitance nie maja w ogole w zakresie ochrony sytuacji awarii lecz gwarantuja pomoc tylko w przypadku kolizji drogowej. Tak wiec przed zakupem niezbednym jest dbale przeczytanie Ogolnych Warunkow Ubezpieczenia i dopytania przedstawiciela towarzystwa o zapisy, ktore budza jakies niepewnosci. Polisa ta nie jest droga chociaz ani chybi jej koszt zalezy od zakresu ochrony ubezpieczeniowej im jest ona szersza tym skladka za assistance wieksza. Ubezpieczenie to w swojej podstawowej odmianie calkiem czestokroc dodawane jest za darmo kontrahentom kupujacym ubezpieczenia komunikacyjne OC i AUTOCASCO. Jednak nie znaczy to niewatpliwie, ze takie podstawowe assistance kazdemu starczy. Koszt odmiany standardowej moze wynosic od 4 do 39 zl, nalezy wszelako pamietac, ze pomoc na jaka mozemy liczyc w tym przypadku jest pewnie uproszczona. Przy wiekszym rozmiarze bedzie to koszt od 47 do 152 polskich zlotych. Rzeczoznawca Majątkowy Barczewo


Rzeczoznawca Samochodowy Sępopol

Rzeczoznawca Samochodowy SępopolUbezpieczalnie wzmiankuja o marnej swiadomosci ubezpieczeniowej Polakow najczesciej przy okazji wyjasniania zestawienia skutkow sprzedazy wyznaczonych ubezpieczen w Polsce oraz w krajach Europy Zachodniej. Wprawdzie jak sie pokazuje ta niepokazna swiadomosc dotyczy tez informacji na temat upowaznien wynikajacych z bycia poszkodowanym. Kilka dni temu swoimi przezyciami w tym wzgledzie podzielila sie Kancelaria Radcow Prawnych Europejskiego Centrum Odszkodowan. Jak sie wykazuje co niemiara osob poszkodowanych w wypadkach samochodowych nie wie, o zwrot jakich wydatkow moze wystapic do towarzystwa ubezpieczen, w ktorej sprawca wykupil ubezpieczenie OC. Przewaznie ich zadania ograniczaja sie do odszkodowania za poniesiony uszczerbek na zdrowiu i na pewno do zwrotu wydatku naprawy auta. Kancelaria przypomina, iz w razie szkod osobowych, poszkodowani moga domagac sie co wiecej zwrotu kosztow, ktore musieli poniesc z tytulu leczenia oraz rehabilitacji. Liste tych wydatkow da sie wyszukac w Kodeksie Cywilnym, w artykule 444. Przynaleza do nich wydatki poniesione na sfinansowanie leczenia i rehabilitacji, zakup aparatu ortopedycznego i wozkow inwalidzkich, w przypadku powstania niepelnosprawnosci wydatkow przystosowania pomieszczen do potrzeb pokrzywdzonego. Malo tego zaklad ubezpieczen ma obowiazek zwrotu pieniedzy za opieke innych osob nad poszkodowanym, za specjalistyczna diete, operacje plastyczne oraz za przewozy, ktore maja powiazanie z leczeniem ale tez z odwiedzinami krewnych osob. Jak zatem widac wykaz tych zwrotow jest wlasciwie spory. Mimo to z doswiadczen Kancelarii wynika, iz towarzystwa nieraz zwielokrotniaja przeszkody na drodze zaplaty zadoscuczynien. Na przyklad odrzucaja oddania kosztow za prywatne wizyty lekarskie argumentujac, ze poszkodowani powinni korzystac ze swiadczen w ramach NFZ. Klopot w tym, iz na specjalistyczne swiadczenia w ramach publicznej sluzby zdrowia nalezy niekiedy oczekiwac dosyc dlugo. Dlatego Kancelaria reprezentujac swoich interesantow w sadach nieustajaco wskazuje, iz maja oni prawo do jak najszybszego leczenia i powrotu do zdrowia. Wypada przeciez pamietac, iz sama informacja o tym co ubezpieczenie OC sprawcy zdola oplacic nie starczy. Trzeba jeszcze zadbac o zebranie szczegolowej dokumentacji kosztow, jakie poszkodowany poniosl. Ta specyfikacja to przede wszystkim wszelkie rachunki oraz faktury ale tez dokumenty potwierdzajace wizyty u lekarzy i korzystanie z uslug rehabilitantow. Rzeczoznawca Samochodowy Sępopol