Ubezpieczenia Olsztyn


ul. Witosa 25; 10-688 Olsztyn

Telefony: 698-838-495; (89)651-20-97

Godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 (sobota: 10.00 - 13.00)

e-mail: ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com


Wyswietl wieksza mape

Rzeczoznawca Komunikacyjny Jeziorany

Rzeczoznawca Komunikacyjny Jeziorany

Nawiazujac do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych powierzamy nizej wymienione wyjasnienia, jakie maja na celu w wyrazisty sposob ukazac powyzsza problematyke. W zaleznosci od gatunku ubezpieczenia terminy likwidacji szkody dostosowywane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy aut mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w art 14 ustep. 1 ust z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ufg i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz 1152 ze zm.) towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany do zaplaty odszkodowania w czasie 30 dni liczac od dnia zlozenia zawiadomienia o krzywdzie. Zgodnie z ustep. 2 powolanego przepisu, jezeli w tym terminie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci potrzebnych do ustalenia odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen albo wielkosci swiadczenia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy zachowaniu nalezytej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w terminie 90 dni od dnia zlozenia obwieszczenia o krzywdzie. Ustawa przypuszcza jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wielkosci zadoscuczynienia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, towarzystwo ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do zakonczenia postepowania wyjasniajacego we wlasnym zakresie i stosowanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do zadoscuczynienia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezdyskusyjnej, przy czym jej przyjecie nie zamyka drogi do dochodzenia pozniejszych zadan. Dochodzenie tych roszczen nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obydwie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie obu stron. W przypadku wyplaty kwoty bezsprzecznej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaakcentowac, iz nie stanowi ona kompletnego zadoscuczynienia zglaszanych zadan. W wypadku niemoznosci spelnienia roszczen poszkodowanego w calosci lub w czesci w terminie 30 dni zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wskazac pisemnie przyczyny zwloki, jak rowniez domniemany termin zajecia ostatecznego stanowiska co do zaplaty swiadczenia. Zgodnie z art. 14 ust. 3a powolanej poprzednio ust., w wypadku niezaplacenia przez zaklad ubezpieczen zadoscuczynienia w przewidzianych terminach lub niespelnienia obowiazku zawiadomienia poszkodowanego pisemnie o przyczynach zwloki i hipotetycznym czasie wyplaty odszkodowania, poszkodowany ma sposobnosc zawiadomienia o tych nieprawidlowosciach Komisje Nadzoru Finansowego, ktora uzyje wowczas przewidziane prawem srodki nadzorcze. W wypadku wystapienia nieusprawiedliwionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przysluguje roszczenie o odsetki ustawowe. W wypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z artyk. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w czasie 30 dni, liczac od daty otrzymania ogloszenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym terminie okolicznosci nieodzownych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela badz wielkosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy uzyciu pozytywnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, ktore sa korzystniejsze dla uprawnionego do swiadczenia, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w przypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z art 16 ust. 2 regulacji z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ust. Nr 124, pozycja 1151 ze zmianami) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu zaplaty odszkodowania zalozonego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci wynagrodzenia zglaszanych roszczen. W przypadku wystapienia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie prorokuje innej wielkosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W przypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe wdrozenie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, ze towarzystwo ubezpieczen nie moze wyplacic zadoscuczynienia przed uplywem tego terminu. W przypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iz bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wysokosci 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o szkodzie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione poprzednio jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez okreslenie wysokosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez Komisje Nadzoru Finansowego na towarzystwa ubezpieczen sankcji z tytulu bezzasadnej zwloki w wyplacie odszkodowania, jak rowniez niespelnienia obowiazku zawiadomienia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie zadoscuczynienia i prawdopodobnym czasie jego wyplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w wypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc swiadczenia. W wypadku zakwestionowania stanowiska towarzystwu ubezpieczen i wniesienia odwolania, towarzystwa ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych wytlumaczenia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate zadoscuczynienia w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, ze zaklady ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska zakladu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten towarzystwo ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych tlumaczenia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, iz skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez towarzystwo ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do swiadczenia przekazuje towarzystwoowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez towarzystwo ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do zadoscuczynienia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do tlumaczenia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym terminie tj. przy prowadzeniu stosownej starannosci. Rzeczoznawca Komunikacyjny Jeziorany


Rzeczoznawca Samochodowy Iława

Rzeczoznawca Samochodowy Iława

Ponizej przedstawiam Panstwu artykul "Definicje AC": Autocasco (AC) dobrowolne ubezpieczenie majatkowe od efektow uszkodzenia, zniszczenia oraz kradziezy, majace za mysl pojazdy. Zamyslem ubezpieczenia jest wynagrodzenie strat i szkod finansowych efektow szkody. Ubezpieczenie AC w tak zwanych gatunkach poszerzonych moze poza tym zawierac ochrona np. kradziez, czy tez skutki wandalizmu innymi slowy sytuacje, na ktore ubezpieczony nie mial duzego wplywu. AC Cars angielski wytworca samochodow. Przedsiebiorstwo ustanowione przeszlo 100 lat temu zajmuje sie wytworczoscia przede wszystkim pojazdow sportowych. Najwieksza glorie nabylo dzieki modelowi AC Cobra i AC Ace. Firma AC zostala ustanowiona juz w 1901 roku, w 2005 przeniosla sie na Malte i do konca roku 2008 wyrabiala tam w niewielkiej liczbie egzemplarzy model Cobra. Od poczatku 2009 roku samochody marki AC sa wytwarzane w Niemczech przez instytucje Gullwing GmbH. Terazniejszy model nazywa sie Mark VI (dostepny z silnikami o mocy 437-647 KM). Adult contemporary (AC) miano muzycznego formatu radiowego, ktora w wolnym tlumaczeniu symbolizuje "nowoczesna muzyke rozrywkowa dla doroslego radiosluchacza". Grupa docelowa formatu sa kobiety oraz mezczyzni w wieku 30-54 lat. Format AC obrazuje muzyke z przeroznych rodzajow od lat 70 po wspolczesne, przy czym pod kazdym wzgledem unika zawadiackiej muzyki (na przyklad hard rocka, heavy metalu czy hip-hopu), muzyki kierowanej do mlodziezy oraz nastolatkow, a rowniez muzyki techno i dance. Podrodzaje formatu AC: hot adult contemporary (hot AC); soft adult contemporary (soft AC); mainstream adult contemporary (mainstream AC); urban adult contemporary (urban AC); rhythmic adult contemporary (rhytmic AC). Air Canada (AC) kanadyjska narodowa linia lotnicza z siedziba w Montrealu dostarcza loty na trasach do 240 miast. Wspolczesny sklad armady liczy 325 samolotow. Powstala w 1937 roku jako czesc innej firmy, a w 1964 roku zostala narodowa linia Kanady. Air Canada jest dziewiata co do liczby pasazerska linia lotnicza na swiecie pod wzgledem rozmiarow floty. W 2006 roku skorzystalo z niej 34 milionow pasazerow. Czlonek oraz jeden z zalozycieli sojuszu Star Alliance. Aksjomat wyboru (ozn. AC od ang. Axiom of Choice) jeden z aksjomatow teorii mnogosci mowiacy o mozliwosci sporzadzenia zbioru (nazywanego selektorem) obejmujacego doglebnie po jednym skladniku z kazdego zbioru nalezacego do rodziny niepustych zbiorow rozlacznych. Powszechnie przyjmowane aksjomaty Zermelo-Fraenkela (ZF) teorii mnogosci rozszerzone o AC nazywa sie przewaznie skrotem ZFC. Aksjomat ten jest niezalezny ZF mozna dodatkowo rozwazac modele teorii mnogosci oparte na ZF, w ktorych przyjeto negacje AC. Z tego powodu choc wiekszosc matematykow uznaje i wykorzystuje aksjomat wyboru, to w dowodach twierdzen go wykorzystujacych dopuscilo sie jednak zaznaczac ten fakt dowody te tytuluje sie nieefektywnymi; na ogol sa one takze niekonstruktywne, dlatego ze mowia czestokroc wylacznie o istnieniu danego obiektu, jednak nie wskazuja go (nie podaja konstrukcji; por. intuicjonizm). W przypadku ograniczenia sie do skonczonych rodzin zbiorow aksjomat wyboru jest banalny (wynika z innych aksjomatow); wdrozony dla bezgranicznych rodzin zbiorow rowniez wydaje sie intuicyjny, chociaz jego konsekwencje bywaja zdumiewajace, na przyklad Stefan Banach i Alfred Tarski korzystajac z AC udowodnili twierdzenie o paradoksalnym rozkladzie kuli (mowiace o mozliwosci rozkladu kuli w trojwymiarowej przestrzeni euklidesowej na szesc czesci, z jakich da sie zlozyc, korzystajac tylko z obrotow oraz przesuniec, dwie kule o srednicy rownej srednicy kuli wyjsciowej). Aktyn (AC, lac. actinium) niestaly pierwiastek chemiczny zaliczany do aktynowcow badz skandowcow. Aktyn jest bardzo aktywny chemicznie i ma wysoka radiotoksycznosc. Miedzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) ustanowila dopuszczalna ilosc 227AC w organizmie czlowieka na 1 kBq, a kosc jako narzad krytyczny. Na powietrzu latwo sie utlenia. Rozpuszcza sie w kwasie solnym oraz azotowym. Zwiazki aktynu sa izoelektronowe z analogicznymi zwiazkami lantanu sole lantanu uzywa sie jako nosniki aktynu. Nazwa pochodzi od greckiego slowa aktinos oznaczajacego promien. Francuski chemik André-Louis Debierne wykryl aktyn w 1899 roku na podstawie stwierdzenia promieniowania (stad nazwa) jonizujacego oraz widzialnego (niebieskawego) oraz wydzielania energii termicznej w przesaczach otrzymanych od Pierre'a i Marii Curie. W tym samym okresie, co Debierne, odkryl ten pierwiastek chemik niemiecki Friedrich Otto Giesel, ktory proponowal nieuznana nazwe emanium (lac. emanare szerzyc sie, rozplywac sie, emanowac). Ante Christum (AC) czyli before Christ przed nasza era (p.n.e.) powiedzenie i skrot uzywane w jezyku polskim, oznaczajace date przed poczatkiem ery chrzescijanskiej, jaki wiazany jest z data narodzenia Jezusa Chrystusa. Odpowiada on lacinskiemu skrotowi AC, czyli ante Christum badz angielskiemu B.C. lub BC, czyli before Christ (pol. "przed Chrystusem"). Pod koniec XVIII wieku do nazwania roku przed data narodzenia Chrystusa stosowano skrot A.CHr.n. (Ante Christum natum). Na potrzeby historii i astronomii daty wszystkich wydarzen z tego okresu sa umownie podawane wedlug kalendarza julianskiego. Natomiast astronomowie, odmiennie niz historycy, posluguja sie, wprowadzona w 1740 przez Cassiniego, notacja (rachuba) uwzgledniajaca rok 0 (zerowy). Numer roku, wg tej notacji, opatruje sie znakiem (minus). Oznacza to, ze rok 1 p.n.e. w historii, jest rokiem 0 w astronomii, rok 2 p.n.e. w historii jest rokiem1 w astronomii itd. Cyjanowodor Oznaczenie wojskowe "AC" nieorganiczny zwiazek chemiczny skonstruowany z wodoru, wegla oraz azotu. Jest silnie toksyczny (dawka smiertelna wynosi ok. 50-60 mg). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, swobodnie parujaca ciecz o intensywnym zapachu gorzkich migdalow, ktory moze byc jednak niewyczuwalny przez niektore osoby. Z woda tworzy stosunkowo slaby kwas cyjanowodorowy, jakiego sole nosza nazwe cyjankow. Prad przemienny (ang. alternating current, AC) charakterystyczny przypadek pradu elektrycznego okresowo zmiennego, w jakim wartosci chwilowe ulegaja zmianom w powtarzalny, cykliczny sposob, z obliczona czestotliwoscia. Wartosci chwilowe natezenia pradu przemiennego przyjmuja naprzemiennie wartosci dodatnie i ujemne (stad nazwa przemienny). W wiekszosci wypadkow pozadanym jest, zeby wartosc srednia calookresowa (tzn. skladowa stala) wynosila zero. Wzglednie najwieksze znaczenie praktyczne maja prad oraz napiecie o przebiegu sinusoidalnym. Dlatego tez, w zargonie technicznym po wielokroc nazwa prad przemienny znaczy po prostu prad sinusoidalny. Jesli zaklocenia albo nieliniowosc powoduja zdeformowanie sinusoidalnego ksztaltu, wowczas taki niesinusoidalny przebieg nosi nazwe przebiegu odksztalconego. Rzeczoznawca Samochodowy Iława


Rzeczoznawca Komunikacyjny Bisztynek

Rzeczoznawca Komunikacyjny Bisztynek

Ergo Hestia polepsza stan obslugi dzieki skargom klientow! W mysl zasady jasnosci dzialania, Ergo Hestia jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce oglasza nastepny kwartalny meldunek o obsludze skarg oraz odwolan swoich klientow; Raporty dzieki Olsztyn Ubezpieczenie powstaja na podstawie comiesiecznych, rozbudowanych sprawozdan dla Zarzadu Ergo Hestii o skargach oraz odwolaniach; Sopocki ubezpieczyciel raportuje, na co czesto skarza sie ubezpieczeni i poszkodowani. Prezentuje rowniez, jak wykorzystuje moraly wyciagniete ze skarg petentow, tak aby poprawic wlasne przedsiewziecia na przyszle losy; Ergo Hestia wypracowala dwa wskazniki, ktore odslaniaja, jak w wielu przypadkach klienci komunikuja uwagi do aktualnej obslugi. To juz drugi trymestr, w ktorym Grupa Ergo Hestia wydaje raport "Skargi i Odwolania". Wymieniamy w nim najistotniejsze wskazniki dotyczace obslugi interesantow: wykladnik skarg oraz wspolczynnik odwolan. Obnazaja one, jak instytucja obsluguje ubezpieczonych, ktorzy sa niepocieszeni. Spolka odslania tez wdrazane zmiany, jakie sa konsekwencja uwag kontrahentow. Dzieki analizie wskaznikow jakosci mamy z pierwszej reki wiadomosci o tym, co jako instytucja winnysmy usprawnic w procesach obslugi mowi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zapytan i Reklamacji Ergo Hestii. Analitycy Ergo Hestii opracowali dwa wykladniki, jakie pomagaja dogladac pulap obslugi petentow: 1. Wskaznik skarg: to stosunek skarg rozwiazanych do liczebnosci zawartych polis. W drugim kwartale 2012 roku wykladnik ten wyniosl 0,54%. W porownaniu do pierwszego kwartalu podwyzszyl sie on zaledwie o 0,08%. W drugim kwartale zanotowalismy stabilizacje wskaznika w kazdym miesiacu. To znaczy, iz utrzymujemy wysoki poziom obslugi komentuje Agnieszka Zych. 2. Wskaznik odwolan to z kolei stosunek odwolan petentow od decyzji Ergo Hestii, do ilosci szkod zlikwidowanych przez spolke. To nowe podejscie do badania poziomu satysfakcji kontrahentow z decyzji podejmowanych przez Towarzystwo ubezpieczeniowe. W drugim kwartale 2012 r. wskaznik wyniosl 5,01%. W porownaniu do pierwszego kwartalu podwyzszyl sie on nieznacznie o 0,03%. Rowniez w przypadku odwolan mozemy mowic o podtrzymaniu duzego pulapu zadowolenia naszych klientow z decyzji Ergo Hestii. Tendencja wolumenu wyjasnianych odwolan w drugim kwartale 2012 roku jest stala, likwidujemy przy tym coraz mniej szkod. To wszystko wywolalo nieznaczne wahania wskaznika w poszczegolnych miesiacach, jakie ostatecznie przelozyly sie na bardzo dobry wynik koncowy. Na co skarza sie Klienci, od czego sie odwoluja? W drugim kwartale 2012 roku posrod skarg klientow zgloszonych do Ergo Hestii dominowaly te, jakie dotyczyly obslugi polis. Ten watek dotyczyl 38% wyjasnianych spraw zgloszonych w ramach skarg na ogol klienci byli zawiedzeni z nieslusznego wznowienia polisy OC i z opoznien w rozliczaniu polis po sprzedazy pojazdu. W duzej mierze wplynela na to niedawno dokonana nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych, jaka wymagala od Zakladow ubezpieczeniowych nowego ustawienia procesow dotyczacych obslugi polis OC posiadaczy pojazdow mechanicznych. 15% skarg zgloszonych do Ergo Hestii zwiazanych bylo z przebiegiem likwidacji szkod. Tutaj ubezpieczeni w wiekszosci wypadkow zglaszali uwagi do czasu obslugi odwolania. Tylko co dziewiata skarga dotyczyla windykacji. Z kolei w odwolaniach interesanci najczesciej nie zgadzaja sie z wysokoscia wyplacanego odszkodowania. Do tej kwestii odnosi sie dwie trzecie pism kierowanych do Ergo Hestii. Jak na problemy petentow zareagowala Ergo Hestia (wybrane przyklady)? 1. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych nalozyla na Zaklady ubezpieczeniowe zmiany m.in. w systemie wznawiania polis OC. Po pierwszym okresie funkcjonowania zmian zintegrowalismy usprawnienia na podstawie skarg klientow. Sa to przede wszystkim przemiany systemowe uszczelniajace tok wznawiania polis i nowe wymagania raportowe, ktore z duzym wyprzedzeniem poinformuja nas o statusie polisy. Nasi klienci beda powiadamiani o konczacym sie ubezpieczeniu obowiazkowym na 14 dni przed zakonczeniem ochrony na polisie. 2. W odpowiedzi na potrzeby konsumentow poszerzylismy tematyke rozmow konsultantow naszej Infolinii. Stale dozorujemy wszystkie parametry pracy naszych infolinii, zeby zapewnic konsumentom najwyzszy ranga serwis. Zdecydowalismy pojsc krok naprzod i ustalic, z jakimi pytaniami aktualnie dzwonia klienci. W tym celu zweryfikowalismy biezaca tematyke rozmow i poszerzylismy ja o nowe punkty, w tym rejestrujemy kolejny kontakt konsumenta w tej samej sprawie badz szczegoly dotyczace punktow zglaszanych reklamacji. Monitorujemy dodatkowo problemy powiazane z odwolaniem kontrahenta od decyzji likwidacyjnej. Po analizach tematow rozmow podejmiemy dzialania, jakie wyprzedza czy tez wyeliminuja pytania klientow. 3. Dzieki naszym raportom skrocilismy czas obslugi odwolan. Cykliczne raporty dotyczace obslugi skarg oraz odwolan zezwolily na szybkie zdiagnozowanie opoznien w analizowaniu odwolan. Analiza danych spowodowala, ze bezzwlocznie moglismy podjac dzialania prewencyjne, w wyniku jakich w okresie od marca biezacego roku do czerwca udalo nam sie przyciac czas obslugi odwolan o ponad 30%. Raporty Skarg oraz Odwolan to cykliczna publikacja Grupy Ergo Hestia. Ich celem jest uwidocznienie, w ktorych zakresach polepszamy sie pod wplywem uwag klientow. Raporty sa publikowane co kwartal. Rzeczoznawca Komunikacyjny Bisztynek


Rzeczoznawca Samochodowy Pasym

Rzeczoznawca Samochodowy Pasym

Zarzad Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na radzie prasowej pochwalil sie wynikami wpasowania nowego planu obslugi konsumenta. Firma doszla w swoim czasie do moralu, iz najwazniejszym modulem dzialalnosci, jaki oddzialywa na wyobrazenie ubezpieczyciela nie sa warunki sprzedazy polis, tylko metoda likwidacji szkod. Po pierwsze totez, polepszono trwajacy cala dobe system raportowania szkod na aparat telefoniczny. Po drugie, przyspieszono przybycie rzeczoznawcow do klienta (nie dalej anizeli w ciagu 48 godzin). Po trzecie, zrezygnowano z biur miejscowych oraz wykreowano centralne Biuro Likwidacji Szkod, do ktorego w formie elektronicznej docieraja materialy od opiniodawcow. Po czwarte, w serwisie internetowym jednostki uruchomiono pierwsza w kraju ewentualnosc porozmawiania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, ktory odpowiada na zagadnienia o procedury zwiazane z likwidacja szkod. Na szczescie wolno dodatkowo kontaktowac sie z zywym czlowiekiem i w wszelkiej chwili posiasc wiedze na temat biezacego stanu likwidacji szkody. Jednym z fenomenow takiego procesu jest ogromne przyspieszenie czasu likwidacji szkod, jaki dzisiaj wynosi nieduzo ponad 30 dni. Tu pozadane byloby aczkolwiek dostrzec, iz w sytuacji, gdy cala procedura obslugi szkody lezy po stronie ubezpieczyciela, a kontrahent ma jedynie ja zglosic, jest to i tak dluzej niz ustawowy termin wynoszacy optymalnie 30 dni. Najciekawszym jakkolwiek rozstrzygnieciem jakie swiadczy Ergo Hestia jest (w ramach auto casco) likwidacja poniektorych, niewielkich szkod bez niezbednosci wyczekiwania na ogledziny przez rzeczoznawce. W razie takich wydarzen jak np. wybicie szyby lub zniszczenie zamka podczas wlamania itp., o ile szkoda nie przewyzsza 1500 zlotych, wystarczy przekazac do firmy rachunek za wykonana naprawe. Tworzy to bezsprzecznie ewentualnosc naduzyc, ale per saldo ubezpieczyciel oszczedza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Bez watpienia bardzo wysokie wydatki wejscia systemu Ergo Hestia wynagradza sobie miedzy innymi oszczedzajac na wyplatach: spadla liczba wypadkow ubezpieczeniowych, obnizyla sie srednia wielkosc wyplacanego swiadczenia i wzrosla liczba konsumentow odnawiajacych swe polisy w tej spolce. Rzeczoznawca Samochodowy Pasym


Rzeczoznawca Samochodowy Olsztynek

Rzeczoznawca Samochodowy Olsztynek

Rzeczoznawca to tytul przydzielany na istocie dobranych regulaminow swoistych, jednostkom o duzych kwalifikacjach oraz stosownie znaczacym, udokumentowanym doswiadczeniu w sprecyzowanej domenie i profesji zawodowej. Poszczegolne statuty, okreslajace reguly przydzielania urzedu rzeczoznawcy, definiuja wymagania jakie musi dokonac jednostka ubiegajaca sie o tytul rzeczoznawcy. Po spelnieniu i udokumentowaniu tych wymagan, niezbednym jest przewaznie zaliczyc egzamin urzedowy, w przypadku tytulu rzeczoznawcy w okreslonym zawodzie, wzglednie sprawdzian w zrzeszeniu badz innej instytucji w przypadku tytulow w odmiennych plaszczyznach nie wynikajacych z dekretow prawa. Do bazowych wymagan nalezy w wiekszosci wypadkow: - posiadanie na stosownym pulapie i w danym kierunku wyksztalcenia wyzszego, zazwyczaj musi to byc tytul magistra, w poniektorych wypadkach zadane sa co wiecej studia podyplomowe spelniajace okreslone minimum programowe, - udokumentowana w adekwatny z wymaganiami sposob praktyka zawodowa, trwajaca okres nie krotszy niz umieszczony w kodeksach prawnych i spelniajaca warunki programowe, oraz poswiadczona poprzez osoby i/lub instytucje nadzorujace praktyke, odbyta po zdobyciu odpowiedniego wyksztalcenia albo uprawnien, - czasem wymagana jest opinia srodowiska zawodowego (stowarzyszenia, izby zawodowej), badz kilku osob posiadajacych juz dany tytul rzeczoznawcy, - przynaleznosc do odpowiedniej instytucji (na przyklad izby zawodowej), - niekaralnosc, - zdanie egzaminu. Realizowanie rzeczoznawstwa w ustalonej dziedzinie laczy sie nierzadko z podjeciem duzych zobowiazan i przyjeciem na siebie okreslonych obciazen wynikajacych z przepisow, na przyklad obowiazek pelnienia funkcji bieglego sadowego oraz inne. To rowniez kolosalna odpowiedzialnosc. Do rzeczoznawcy zwracaja sie zleceniodawcy czesto w zagmatwanych sprawach, w wielu przypadkach kryzysowych, awariach, sytuacjach kontrowersyjnych i tragediach. Od oceny rzeczoznawcy nie tylko zalezy los duzego majatku prywatnego oraz zbiorowego (znacznej wartosci), ale tez zdrowie oraz zycie ludzi. Powszedne i encyklopedyczne znaczenie "rzeczoznawca". Powszedne i okreslane w encyklopediach popularnonaukowych i leksykonach znaczenie powiedzenia rzeczoznawca jest stanowczo mniej formalne oraz odnosi sie w ogolnosci do specjalisty, eksperta, jaki pelni funkcje doradcza, wykonuje opinie (na przyklad prawne, ekonomiczne, budowlane opinie moze wydac inzynier, jaki nie ma tytulu rzeczoznawcy, i inne) ewentualnie orzeczenia w sytuacjach spornych. Rzeczoznawca Samochodowy Olsztynek


Rzeczoznawca Majątkowy Olsztyn

Rzeczoznawca Majątkowy Olsztyn

Rzeczoznawca to urzad przypisywany na przeslance stosownych przepisow swoistych, jednostkom o wysokich kwalifikacjach i odpowiednio duzym, udokumentowanym doswiadczeniu w sprecyzowanej sferze i specjalizacji zawodowej. Poszczegolne statuty, przypisujace normy przydzielania urzedu rzeczoznawcy, definiuja wymagania jakie musi zrealizowac jednostka ubiegajaca sie o miano rzeczoznawcy. Po osiagnieciu oraz udokumentowaniu tych wymagan, niezbednym jest na ogol zdac sprawdzian urzedowy, w przypadku urzedu rzeczoznawcy w wyznaczonym zawodzie, czy tez egzamin w zrzeszeniu lub innej organizacji w wypadku tytulow w odmiennych plaszczyznach nie wynikajacych z przepisow prawa. Do typowych wymagan nalezy zazwyczaj: - posiadanie na sposobnym poziomie i w danym kierunku wyksztalcenia wyzszego, w wielu przypadkach musi to byc tytul magistra, w poniektorych przypadkach wymagane sa rowniez studia podyplomowe spelniajace ustalone minimum programowe, - udokumentowana w wlasciwy z wymaganiami sposob praktyka zawodowa, trwajaca czas nie krotszy anizeli znajdujacy sie w przepisach ustawowych oraz spelniajaca wymogi programowe, i potwierdzona przez osoby i/lub instytucje nadzorujace praktyke, odbyta po zdobyciu odpowiedniego wyksztalcenia albo uprawnien, - czasami wymagana jest opinia srodowiska zawodowego (stowarzyszenia, izby zawodowej), wzglednie paru osob posiadajacych juz dany tytul rzeczoznawcy, - przynaleznosc do sposobnej organizacji (np. izby zawodowej), - niekaralnosc, - zaliczenie egzaminu. Realizowanie rzeczoznawstwa w ustalonej sferze wiaze sie niejednokrotnie z podjeciem okazalych zobowiazan i przyjeciem na siebie ustalonych obciazen wynikajacych z przepisow, np. obowiazek pelnienia funkcji bieglego sadowego i inne. To rowniez znaczna odpowiedzialnosc. Do rzeczoznawcy zwracaja sie zleceniodawcy zwykle w zagmatwanych sytuacjach, wielokrotnie kryzysowych, awariach, sytuacjach spornych i tragediach. Od opinii rzeczoznawcy nie tylko zalezy los duzego majatku prywatnego oraz zbiorowego (olbrzymiej wartosci), ale tez zdrowie i zycie ludzi. Potoczne i encyklopedyczne pojecie "rzeczoznawca". Potoczne i uscislane w encyklopediach popularnonaukowych i slownikach znaczenie slowa rzeczoznawca jest stanowczo mniej oficjalne i odnosi sie zasadniczo do specjalisty, eksperta, ktory pelni funkcje doradcza, wykonuje opinie (np. prawne, ekonomiczne, budowlane opinie moze wydac inzynier, ktory nie posiada tytulu rzeczoznawcy, i inne) badz orzeczenia w materiach spornych. Rzeczoznawca Majątkowy Olsztyn


Rzeczoznawca Komunikacyjny Morąg

Rzeczoznawca Komunikacyjny Morąg

Rzeczoznawca to urzad przyznawany na bazie odpowiednich kodeksow indywidualnych, jednostkom o wysokich kwalifikacjach oraz stosownie obszernym, udokumentowanym doswiadczeniu w sprecyzowanej sferze oraz specjalnosci zawodowej. Poszczegolne statuty, wyznaczajace wytyczne przyznawania tytulu rzeczoznawcy, precyzuja wymagania ktore musi wypelnic jednostka ubiegajaca sie o urzad rzeczoznawcy. Po zrealizowaniu i udokumentowaniu tych wymagan, niezbednym jest na ogol zdac test panstwowy, w przypadku urzedu rzeczoznawcy w okreslonym zawodzie, czy tez test w stowarzyszeniu lub innej instytucji w przypadku tytulow w odmiennych dziedzinach nie wynikajacych z regulow prawa. Do istotnych wymagan nalezy w wiekszosci wypadkow: - posiadanie na odpowiednim poziomie oraz w danym kierunku wyksztalcenia wyzszego, czesto musi to byc tytul magistra, w poniektorych wypadkach zadane sa takze studia podyplomowe spelniajace scharakteryzowane minimum programowe, - udokumentowana w wlasciwy z wymaganiami sposob praktyka zawodowa, trwajaca czas nie krotszy niz znajdujacy sie w kodeksach ustawowych oraz spelniajaca wymogi programowe, oraz potwierdzona poprzez osoby i/lub instytucje nadzorujace praktyke, ukonczona po osiagnieciu odpowiedniego wyksztalcenia wzglednie uprawnien, - czasem wymagana jest opinia otoczenia zawodowego (stowarzyszenia, izby zawodowej), wzglednie paru osob posiadajacych juz dany tytul rzeczoznawcy, - przynaleznosc do wlasciwej organizacji (na przyklad izby zawodowej), - niekaralnosc, - zaliczenie testu. Realizowanie rzeczoznawstwa w okreslonej domenie laczy sie w wielu przypadkach z podjeciem pokaznych zobowiazan oraz przyjeciem na siebie okreslonych obciazen wynikajacych z przepisow, np. obowiazek czynienia funkcji bieglego sadowego i inne. To takze spora odpowiedzialnosc. Do rzeczoznawcy zwracaja sie zleceniodawcy przewaznie w trudnych sytuacjach, po wielokroc kryzysowych, awariach, sytuacjach problematycznych i kleskach. Od opinii rzeczoznawcy nie tylko zalezy los sporego mienia prywatnego oraz publicznego (olbrzymiej wartosci), ale takze zdrowie oraz zycie ludzi. Potoczne i encyklopedyczne znaczenie "rzeczoznawca". Powszedne i precyzowane w encyklopediach popularnonaukowych oraz slownikach znaczenie slowa rzeczoznawca jest wyraznie mniej formalne oraz odnosi sie ogolnie do specjalisty, eksperta, jaki pelni funkcje doradcza, wykonuje opinie (na przyklad prawne, ekonomiczne, budowlane ocene moze wydac inzynier, jaki nie ma tytulu rzeczoznawcy, i inne) lub orzeczenia w sytuacjach spornych. Rzeczoznawca Komunikacyjny Morąg


Rzeczoznawca Samochodowy Działdowo

Rzeczoznawca Samochodowy Działdowo

Od bardzo wielu lat jestem rzeczoznawca samochodowym. Pracujac mnostwo lat na etacie w takich ubezpieczalniach jak Warta oraz Ergo Hestia dokonalem duzo tysiecy ogledzin aut roznorodnej masci. W toku mojej pracy natknalem sie na multum przypadkow prob wyludzen zadoscuczynien. Ponizej zaprezentuje metody ktore byly najczesciej stosowane. Zazwyczaj do wyludzen zadoscuczynien byly stosowane metody na AC (uderzenie w przydrozne drzewo) czy tez OC (tani i niemlody samochod uderzal w bardzo cenny samochod i zadoscuczynienie szlo ze starego zlomka ktorego nie skapili poswiecic, dlatego ze zwracalo sie im to z nawiazka). W pierwszej kolejnosci zaprezentuje technike na OC. Bezsprzecznie wylaczna szansa na wysledzenie takiego wyludzenia to jednoczesne przesluchanie dwoch uczestnikow w tym samym czasie w dwoch roznych pomieszczeniach oraz zadanie im pakietu tych samych pytan. Jesli w kilku punktach sa niezgodnosci to juz mamy takich kombinatorow na tzw widelcu. Jest to wylaczna skuteczna strategia w tego rodzaju zdarzeniu inspekcja miejsca zdarzenia badz zestawienie samochodow tutaj nic nie da (chyba, iz zniszczenia byly dorabiane). Macherzy tutaj juz sa porzadnie nauczeni i tych starych wygow raczej sie nie przylapie. Teraz na miejsce szkody przyzywaja Policje i Pomoc Drogowa zbierajac w ten sposob kompetentnych swiadkow. Dawniej modne tak zwane przycierki boczkiem wyszly juz z mody, gdyz ladowaly w stercie podejrzanych. Pamietam jak dyrektor odrzucal na bok wszystkie BMW z przytartymi boczkami. W tym momencie macherzy sa tak wyszkoleni w swoim fachu, iz inicjuja prawdziwa krakse tzw przod w tyl. Takich szkod w rzeczywistosci jest najwiecej i sa praktycznie nie do wykrycia. Naturalnie jest jakis trop. Macherzy pragnac zarobic jak najwiecej pieniedzy przed kraksa pozyskuja na Allegro badz w Poznaniu wystrzelone poduszki, pogiete chlodnice, zniszczone zderzaki i reflektory. Po nabyciu takich felernych czesci montuja je przed kolizja i z tymi uszkodzonymi czesciami doprowadzaja do zderzenia. W takim wypadku nalezy detalicznie pstryknac wszelkie nadruki i emblematy powinien byc tam sprecyzowany rok produkcji i numer fabryczny elementow. Potem trzeba skonfrontowac daty wytworczosci elementow z rokiem produkcji pojazdu. W dzisiejszych czasach poduszki powietrzne sie opisuje numerem szkody niezmywalnym markerem jednakze najbardziej perfidny probowal poduszke wyprac w pralce do prania ubran. Przejdzmy do szkod AC. Tu zwykle rowniez sa montowane juz uszkodzone czesci i wypadek nastepuje juz z wmontowanymi lewymi czesciami. I w tym przypadku coraz to wiecej macherow przyzywa Policje oraz Pomoc Drogowa celem pozyskania miarodajnych swiadkow. Z reguly zglaszaja uderzenie w drzewo, bo najprosciej. Nie trzeba sie dzielic z drugim uczestnikiem lupem. Kombinator wjezdza gleboko do lasu azeby nikt nie zobaczyl i pare razy uderza w drzewo. Potem pod drzewo przy drodze podrzuca resztki elementy, dorabia slady opon prowadzace do drzewa oraz tlucze kore tak aby wygladalo wszystko naturalnie. I tu tez trzeba liczyc na proste bledy kora za zderzakiem a kora na drzewie pochodza z innych rodzajow drzew, macher zamiast obic kore obuchem to uderzal ostra krawedzia siekiery robiac nienaturalne naciecia. Ale i tutaj macherzy zdazyli sie przyzwoicie wyszkolic. Wspolczesnie okrecaja drzewo grubym kocem zeby nie zostaly skrawki kory z drugiego drzewa; przepisuja samochod na zone, matke lub kochanke azeby w Ubezpieczalniach nazwisko sie nie powtarzalo, zmieniaja numery rejestracyjne tak aby Ubezpieczyciel nie wykryl w systemie po numerze rejestracyjnym itp. Im likwidator wymysla coraz to nowe metody spostrzegania takich wyludzen tym macher stosuje coraz to bardziej przemyslne techniki. Nawet podczas proby kradziezy samochodu juz caly samochod obsypuja pieprzem by psy tropiace nie zlapaly sladu. Niestety coraz trudniej wykrywac w biezacych czasach takie kombinacje… Rzeczoznawca Samochodowy Działdowo


Likwidacja Szkód Olsztyn - wzór 06

Wyłudzenie odszkodowania, Likwidacja szkód

Ergo Hestia polepsza stan obslugi dzieki skargom klientow! W mysl reguly przejrzystosci przedsiewziecia, Ergo Hestia jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce oglasza kolejny kwartalny raport o obsludze skarg i odwolan swoich interesantow; Raporty dzieki Ubezpieczenia Olsztyn powstaja na podstawie comiesiecznych, rozbudowanych sprawozdan dla Zarzadu Ergo Hestii o skargach oraz odwolaniach; Sopocki ubezpieczyciel raportuje, na co przewaznie skarza sie ubezpieczeni i poszkodowani. Pokazuje rowniez, jak wykorzystuje moraly wyciagniete ze skarg petentow, tak aby ulepszyc swoje dzialania na czas przyszly; Ergo Hestia wypracowala dwa wykladniki, jakie uzewnetrzniaja, jak w wielu przypadkach klienci przekazuja uwagi do biezacej obslugi. To juz drugi trymestr, w ktorym Grupa Ergo Hestia redaguje raport "Skargi i Odwolania". Wymieniamy w nim najistotniejsze wykladniki dotyczace obslugi konsumentow: wspolczynnik skarg oraz wykladnik odwolan. Ujawniaja one, jak instytucja obsluguje ubezpieczonych, ktorzy sa niezadowoleni. Spolka wyjawia takze wdrazane zmiany, jakie sa konsekwencja uwag interesantow. Dzieki analizie wskaznikow jakosci mamy z pierwszej reki dane o tym, co jako spolka powinnismy poprawic w procesach obslugi mowi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zapytan oraz Reklamacji Ergo Hestii. Analitycy Ergo Hestii opracowali dwa symptomy, ktore pomagaja dozorowac pulap obslugi kontrahentow: 1. Wskaznik skarg: to stosunek skarg rozwiazanych do liczebnosci zawartych polis. W drugim kwartale 2012 roku wskaznik ten wyniosl 0,54%. W porownaniu do pierwszego kwartalu zwiekszyl sie on zaledwie o 0,08%. W drugim kwartale dostrzeglismy stabilizacje wskaznika w kazdym miesiacu. To znaczy, iz podtrzymujemy wysoki poziom obslugi komentuje Agnieszka Zych. 2. Wskaznik odwolan to z kolei stosunek odwolan kontrahentow od decyzji Ergo Hestii, do liczby szkod zlikwidowanych przez spolke. To nowe podejscie do badania poziomu satysfakcji petentow z decyzji podejmowanych przez Towarzystwo ubezpieczeniowe. W drugim kwartale 2012 r. wspolczynnik wyniosl 5,01%. W porownaniu do pierwszego kwartalu zwiekszyl sie on nieznacznie o 0,03%. Takze w przypadku odwolan mozemy mowic o utrzymaniu duzego poziomu zadowolenia naszych petentow z decyzji Ergo Hestii. Tendencja wolumenu wyjasnianych odwolan w drugim kwartale 2012 r. jest stala, likwidujemy przy tym coraz mniej szkod. To wszystko spowodowalo nierosle wahania wskaznika w poszczegolnych miesiacach, jakie ostatecznie przelozyly sie na bardzo dobry wynik koncowy. Na co skarza sie Petenci, od czego sie odwoluja? W drugim kwartale 2012 roku posrod skarg klientow zgloszonych do Ergo Hestii gorowaly te, ktore dotyczyly obslugi polis. Ten problem dotyczyl 38% wyjasnianych spraw zgloszonych w ramach skarg w wiekszosci wypadkow petenci byli zawiedzeni z nieslusznego wznowienia polisy OC i z opoznien w rozliczaniu polis po sprzedazy pojazdu. W duzej mierze wplynela na to niedawno dokonana nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych, jaka wymagala od Ubezpieczycieli nowego ustawienia procesow dotyczacych obslugi polis OC posiadaczy pojazdow mechanicznych. 15% skarg zgloszonych do Ergo Hestii powiazanych bylo z procesem likwidacji szkod. Tutaj ubezpieczeni na ogol zglaszali uwagi do czasu obslugi odwolania. Tylko co dziewiata skarga dotyczyla windykacji. Z kolei w odwolaniach kontrahenci na ogol nie zgadzaja sie z wysokoscia wyplacanego odszkodowania. Do tej sprawy odnosi sie dwie trzecie pism kierowanych do Ergo Hestii. Jak na problemy klientow zareagowala Ergo Hestia (wybrane przyklady)? 1. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych nalozyla na Ubezpieczycieli zmiany miedzy innymi w procesie wznawiania polis OC. Po pierwszym okresie funkcjonowania zmian ucielesnilismy ulepszenia na podstawie skarg interesantow. Sa to przede wszystkim zmiany systemowe uszczelniajace przebieg wznawiania polis i nowe wymagania raportowe, jakie z duzym wyprzedzeniem poinformuja nas o statusie polisy. Nasi klienci beda informowani o konczacym sie ubezpieczeniu obowiazkowym na 14 dni przed zakonczeniem ochrony na polisie. 2. W odpowiedzi na potrzeby kontrahentow rozszerzylismy tematyke rozmow konsultantow naszej Infolinii. Stale lustrujemy wszystkie parametry pracy naszych infolinii, azeby zapewnic konsumentom najwyzszy serwis. Zdecydowalismy pojsc krok naprzod i ustalic, z jakimi pytaniami obecnie telefonuja klienci. W tym celu zweryfikowalismy aktualna tematyke rozmow i rozszerzylismy ja o nowe punkty, w tym rejestrujemy kolejny kontakt kontrahenta w tej samej sprawie lub szczegoly dotyczace watkow zglaszanych reklamacji. Kontrolujemy dodatkowo motywy spiete z odwolaniem kontrahenta od decyzji likwidacyjnej. Po analizach tematow rozmow podejmiemy dzialania, jakie wyprzedza badz wyeliminuja pytania kontrahentow. 3. Dzieki naszym raportom skrocilismy czas obslugi odwolan. Cykliczne raporty dotyczace obslugi skarg i odwolan pozwolily na rychle zdiagnozowanie opoznien w analizowaniu odwolan. Analiza informacji sprawila, ze natychmiastowo moglismy podjac przedsiewziecia prewencyjne, w wyniku jakich w okresie od marca biezacego roku do czerwca udalo nam sie przyciac czas obslugi odwolan o ponad 30%. Raporty Skarg i Odwolan to cykliczna publikacja Grupy Ergo Hestia. Ich celem jest uwidocznienie, w ktorych rejonach poprawiamy sie pod wplywem uwag kontrahentow. Raporty sa publikowane co kwartal. Likwidacja Szkód Olsztyn - wzór 06


Rzeczoznawca Samochodowy Braniewo

Rzeczoznawca Samochodowy Braniewo

Dyrekcja Zakladu Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na radzie prasowej pochwalil sie rezultatami wbudowania nowego planu obslugi kontrahenta. Firma doszla w swoim czasie do wniosku, ze najistotniejszym czynnikiem dzialalnosci, ktory oddzialywa na wyobrazenie towarzystwa ubezpieczen nie sa warunki sprzedazy polis, tylko tryb likwidacji szkod. Po pierwsze tym samym, ulepszono calodobowy system sygnalizowania szkod na telefon. Po drugie, przyspieszono przybycie rzeczoznawcow do kontrahenta (nie dalej anizeli w ciagu 48 godzin). Po trzecie, zrezygnowano z biur lokalnych oraz powolano centralne Biuro Likwidacji Szkod, do ktorego w formie elektronicznej docieraja materialy od opiniodawcow. Po czwarte, w serwisie internetowym jednostki uruchomiono pierwsza w kraju mozliwosc porozmawiania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, ktory odpowiada na pytania o metody powiazane z likwidacja szkod. Na szczescie idzie dodatkowo kontaktowac sie z zywym czlowiekiem i w kazdej sekundzie zdobyc informacje na temat aktualnego stanu likwidacji szkody. Jednym z rezultatow takiego procesu jest wielkie zwiekszenie szybkosci terminu likwidacji szkod, ktory dzis wynosi nieco ponad 30 dni. Tu pozadane byloby niemniej dostrzec, iz w sytuacji, gdy cala procedura obslugi szkody lezy po stronie towarzystwa ubezpieczen, a konsument ma jedynie ja zglosic, jest to i tak dluzej anizeli ustawowy termin wynoszacy optymalnie 30 dni. Najciekawszym jednak wyjsciem ktore przekazuje Ergo Hestia jest (w ramach autocasco) likwidacja niektorych, niewielkich szkod bez koniecznosci oczekiwania na ogledziny przez rzeczoznawce. W wypadku takich zdarzen jak na przyklad wybicie szyby czy zniszczenie zamka w toku wlamania itp., o ile szkoda nie przekracza 1500 zlotych, wystarczy przekazac do spolki kwit za dokonana naprawe. Tworzy to oczywiscie mozliwosc naduzyc, ale per saldo towarzystwo ubezpieczen oszczedza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Bez watpienia bardzo wysokie koszty wprowadzenia systemu Ergo Hestia wynagradza sobie miedzy innymi oszczedzajac na wyplatach: spadla liczba zdarzen ubezpieczeniowych, zmniejszyla sie srednia wielkosc wyplacanego swiadczenia oraz wzrosla liczba konsumentow odnawiajacych swe polisy w tej firmie. Rzeczoznawca Samochodowy Braniewo