Ubezpieczenia Olsztyn


ul. Witosa 25; 10-688 Olsztyn

Telefony: 698-838-495; (89)651-20-97

Godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 (sobota: 10.00 - 13.00)

e-mail: ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com


Wyswietl wieksza mape

Nowy sposób na kradzież auta

Nowy sposób na kradzież auta

Nawiazujac do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych podajemy ponizsze tlumaczenia, ktore maja na celu w przystepny sposob ukazac wyzej wymieniona tematyke. W zaleznosci od wariantu ubezpieczenia terminy likwidacji szkody dostosowywane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w artyk. 14 ustep 1 ustaw. z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ufg i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dziennik ustaw Num. 124, poz 1152 ze zm) zaklad ubezpieczen jest zobowiazany do wyplaty odszkodowania w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia ogloszenia o stracie. Zgodnie z ustep. 2 powolanego przepisu, gdyby w tym terminie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen wzglednie wysokosci odszkodowania, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy zachowaniu odpowiedniej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w terminie 90 dni od dnia zlozenia obwieszczenia o krzywdzie. Ustawa przypuszcza jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez okreslenie wysokosci zadoscuczynienia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, zaklad ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do zakonczenia postepowania wyjasniajacego we osobistym zakresie i stosowanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do zadoscuczynienia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezspornej, przy czym jej przyjecie nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczen. Dochodzenie tych zadan nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obydwie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie dwoch stron. W przypadku zaplaty kwoty bezsprzecznej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaznaczyc, ze nie stanowi ona absolutnego wynagrodzenia zglaszanych zadan. W przypadku niemoznosci zadoscuczynienia zadan poszkodowanego w calosci lub w czesci w terminie 30 dni towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wskazac pisemnie przyczyny zwloki, jak rowniez domyslny termin zajecia rozstrzygajacego stanowiska co do wyplaty swiadczenia. Zgodnie z artykul. 14 ustep 3a powolanej poprzednio ust, w wypadku niewyplacenia przez zaklad ubezpieczen zadoscuczynienia w przewidzianych terminach lub niedopelnienia obowiazku powiadomienia poszkodowanego pisemnie o przyczynach zwloki i hipotetycznym czasie wyplaty odszkodowania, poszkodowany ma sposobnosc powiadomienia o tych nieprawidlowosciach Knf, ktora zastosuje wowczas przewidziane prawem srodki nadzorcze. W wypadku wystapienia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przypada roszczenie o odsetki ustawowe. W wypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z artykul. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w czasie 30 dni, liczac od daty otrzymania obwieszczenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym czasie okolicznosci nieodzownych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wzglednie wysokosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy uzyciu odpowiedniej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, jakie sa korzystniejsze dla uprawnionego do swiadczenia, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w wypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z art 16 ustep. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ustaw Numer 124, poz. 1151 ze zm.) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu zaplaty zadoscuczynienia zaplanowanego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci spelnienia zglaszanych zadan. W wypadku zajscia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie przypuszcza innej wysokosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W przypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy ust. o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe stosowanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, ze zaklad ubezpieczen nie moze wyplacic swiadczenia przed uplywem tego terminu. W przypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iz bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wysokosci 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o stracie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione uprzednio jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez okreslenie wysokosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez Knf na towarzystwa ubezpieczen sankcji z tytulu bezpodstawnej zwloki w wyplacie swiadczenia, jak rowniez niespelnienia obowiazku obwieszczenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie swiadczenia i prawdopodobnym terminie jego zaplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w przypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc swiadczenia. W wypadku zakwestionowania stanowiska zakladu ubezpieczen i wniesienia odwolania, towarzystwa ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych wytlumaczenia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate swiadczenia w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, iz towarzystwa ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, jakie wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska zakladu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska zakladu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten towarzystwo ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych wyjasnienia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, iz skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez towarzystwo ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do zadoscuczynienia przekazuje towarzystwoowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez zaklad ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do odszkodowania wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do tlumaczenia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym terminie tj. przy zachowaniu pozytywnej starannosci. Nowy sposób na kradzież auta


Rzeczoznawca Komunikacyjny Lubawa

Rzeczoznawca Komunikacyjny Lubawa

Ponizej przedstawiam Panstwu artykul "Definicje AC": Autocasco (AC) dobrowolne ubezpieczenie majatkowe od wynikow uszkodzenia, zniszczenia i kradziezy, majace za zagadnienie pojazdy. Zamiarem ubezpieczenia jest wynagrodzenie strat i szkod finansowych efektow szkody. Ubezpieczenie AUTOCASCO w tzw. gatunkach rozszerzonych moze poza tym zawierac ochrona np kradziez, czy takze owoce wandalizmu innymi slowy sytuacje, na jakie ubezpieczony nie mial wiekszego wplywu. AC Cars angielski wytworca czterokolowcow. Przedsiebiorstwo ustanowione przeszlo 100 lat temu frapuje sie fabrykacja w szczegolnosci aut sportowych. Najwieksza slawe zdobylo dzieki modelowi AC Cobra i AC Ace. Firma AC zostala ustanowiona juz w 1901 roku, w 2005 przeniosla sie na Malte i do konca roku 2008 fabrykowala tam w niewielkiej liczbie egzemplarzy model Cobra. Od poczatku 2009 roku auta marki AC sa wytwarzane w Niemczech przez jednostke Gullwing GmbH. Obecny model nazywa sie Mark VI (dostepny z silnikami o mocy 437-647 KM). Adult contemporary (AC) tytul muzycznego formatu radiowego, ktora w wolnym tlumaczeniu oznacza "nowoczesna muzyke rozrywkowa dla dojrzalego sluchacza". Grupa docelowa formatu sa kobiety oraz mezczyzni w wieku 30-54 lat. Format AC charakteryzuje muzyke z przeroznych gatunkow od lat 70 po wspolczesne, przy czym absolutnie unika dzikiej muzyki (np. hard rocka, heavy metalu lub hip-hopu), muzyki adresowanej do mlodziezy i nastolatkow, a takze muzyki techno oraz dance. Podrodzaje formatu AC: hot adult contemporary (hot AC); soft adult contemporary (soft AC); mainstream adult contemporary (mainstream AC); urban adult contemporary (urban AC); rhythmic adult contemporary (rhytmic AC). Air Canada (AC) kanadyjska narodowa linia lotnicza z siedziba w Montrealu proponuje loty na trasach do 240 miast. Wspolczesny team armady liczy 325 samolotow. Powstala w 1937 roku jako czesc innej firmy, a w 1964 roku pozostala narodowa linia Kanady. Air Canada jest dziewiata co do skali pasazerska linia lotnicza na swiecie pod wzgledem wymiarow floty. W 2006 roku skorzystalo z niej 34 mln pasazerow. Czlonek oraz jeden z zalozycieli sojuszu Star Alliance. Aksjomat wyboru (ozn. AC od ang. Axiom of Choice) jeden z aksjomatow teorii mnogosci mowiacy o mozliwosci skonstruowania zbioru (nazywanego selektorem) obejmujacego szczegolowo po jednym czynniku z kazdego zbioru przynaleznego do rodziny niepustych zbiorow rozlacznych. Powszechnie przyjmowane aksjomaty Zermelo-Fraenkela (ZF) teorii mnogosci rozszerzone o AC symbolizuje sie z reguly skrotem ZFC. Aksjomat ten jest niezalezny ZF mozna dodatkowo rozwazac modele teorii mnogosci oparte na ZF, w jakich przyjeto negacje AC. Z tego powodu choc gros matematykow uznaje oraz uzytkuje aksjomat wyboru, to w dowodach twierdzen go wykorzystujacych przyjelo sie jednak zaznaczac ten fakt dowody te zwie sie nieefektywnymi; na ogol sa one takze niekonstruktywne, poniewaz mowia cyklicznie tylko o istnieniu danego obiektu, jednak nie wskazuja go (nie podaja konstrukcji; por. intuicjonizm). W wypadku ograniczenia sie do skonczonych rodzin zbiorow aksjomat wyboru jest banalny (wynika z innych aksjomatow); wykorzystany dla bezkresnych rodzin zbiorow takze wydaje sie intuicyjny, aczkolwiek jego konsekwencje bywaja zdumiewajace, np. Stefan Banach oraz Alfred Tarski korzystajac z AC udowodnili twierdzenie o paradoksalnym rozkladzie kuli (mowiace o mozliwosci rozkladu kuli w trojwymiarowej przestrzeni euklidesowej na szesc czesci, z ktorych idzie zlozyc, korzystajac zaledwie z obrotow oraz przesuniec, dwie kule o srednicy rownej srednicy kuli wyjsciowej). Aktyn (AC, lac. actinium) nietrwaly pierwiastek chemiczny zaliczany do aktynowcow badz skandowcow. Aktyn jest bardzo aktywny chemicznie i ma wysoka radiotoksycznosc. Miedzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) ustanowila dopuszczalna ilosc 227AC w organizmie czlowieka na 1 kBq, a kosc jako narzad krytyczny. Na powietrzu latwo sie utlenia. Rozpuszcza sie w kwasie solnym i azotowym. Zwiazki aktynu sa izoelektronowe z analogicznymi zwiazkami lantanu sole lantanu stosuje sie jako nosniki aktynu. Nazwa pochodzi od greckiego slowa aktinos oznaczajacego promien. Francuski chemik André-Louis Debierne wykryl aktyn w 1899 roku na podstawie stwierdzenia promieniowania (stad nazwa) jonizujacego oraz widzialnego (niebieskawego) oraz wydzielania energii termicznej w przesaczach otrzymanych od Pierre'a i Marii Curie. W tym samym okresie, co Debierne, wykryl ten pierwiastek chemik niemiecki Friedrich Otto Giesel, ktory sugerowal nieuznana nazwe emanium (lac. emanare szerzyc sie, rozplywac sie, emanowac). Ante Christum (AC) czyli before Christ przed nasza era (p.n.e.) wypowiedzenie i skrot uzytkowane w jezyku polskim, oznaczajace date przed poczatkiem ery chrzescijanskiej, ktory wiazany jest z data narodzenia Jezusa Chrystusa. Odpowiada on lacinskiemu skrotowi AC, czyli ante Christum czy tez angielskiemu B.C. lub BC, czyli before Christ (pol. "przed Chrystusem"). Pod koniec XVIII wieku do nazwania roku przed data narodzenia Chrystusa stosowano skrot A.CHr.n. (Ante Christum natum). Na potrzeby historii i astronomii daty wszystkich wydarzen z tego okresu sa umownie podawane wedlug kalendarza julianskiego. Aczkolwiek astronomowie, odmiennie niz historycy, posluguja sie, wprowadzona w 1740 przez Cassiniego, notacja (rachuba) uwzgledniajaca rok 0 (zerowy). Numer roku, wg tej notacji, opatruje sie znakiem (minus). Znaczy to, ze rok 1 p.n.e. w historii, jest rokiem 0 w astronomii, rok 2 p.n.e. w historii jest rokiem1 w astronomii itd. Cyjanowodor Oznaczenie wojskowe "AC" nieorganiczny zwiazek chemiczny zrealizowany z wodoru, wegla oraz azotu. Jest mocno toksyczny (dawka smiertelna wynosi okolo 50-60 mg). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, latwo parujaca ciecz o ostrym zapachu gorzkich migdalow, jaki moze byc jednak niewyczuwalny przez niektore osoby. Z woda tworzy stosunkowo slaby kwas cyjanowodorowy, ktorego sole nosza nazwe cyjankow. Prad przemienny (ang. alternating current, AC) charakterystyczny przypadek pradu elektrycznego okresowo zmiennego, w jakim wartosci chwilowe ulegaja zmianom w powtarzalny, okresowy sposob, z okreslona czestotliwoscia. Wartosci chwilowe natezenia pradu przemiennego przyjmuja naprzemiennie wartosci dodatnie oraz ujemne (skutkiem tego nazwa przemienny). Najczesciej pozadanym jest, tak aby wartosc srednia calookresowa (to znaczy skladowa stala) wynosila zero. Stosunkowo najwieksze znaczenie praktyczne maja prad i napiecie o przebiegu sinusoidalnym. Dlatego tez, w zargonie technicznym w wielu przypadkach nazwa prad przemienny znaczy po prostu prad sinusoidalny. Jesli zaklocenia albo nieliniowosc powoduja zdeformowanie sinusoidalnego zarysu, wowczas taki niesinusoidalny przebieg nosi nazwe przebiegu odksztalconego. Rzeczoznawca Komunikacyjny Lubawa


Rzeczoznawca Samochodowy Barczewo

Rzeczoznawca Samochodowy Barczewo

Osoby, jakie doznaly szkody materialnej wzglednie zdrowotnej wskutek wypadkow komunikacyjnych w Anglii sprawionych przez nieubezpieczonych wzglednie nieodnalezionych kierowcow moga miec nadzieje na odszkodowania UK z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo ciagnie sie sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas oczekiwania na decyzje MIB w sprawie zasluzonego odszkodowania to zwykle 11 17 miesiecy. W wypadkach bardziej zawilych, na przyklad wybitnie powaznych przypadkach, watpliwosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, trudnosci w zebraniu satysfakcjonujacych dowodow, dramatycznych obrazeniach fizycznych, dlugotrwalego czekania na meldunek policyjny, koniecznosci zaaranzowania komisji lekarskiej w takim razie sprawa moze zostac znacznie przedluzona w terminie. Jak zachowac sie po wypadku z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sytuacji nalezy bezzwlocznie zglosic zdarzenie na policje. Trzeba dochodzic odszkodowania jak najszybciej. Jezeli poszkodowany doswiadczyl obrazen fizycznych i psychicznych, wskazane jest skontaktowac sie z ekspertami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc ekspertow jest bezplatna jesli wypadek zostal wywolany przez nieubezpieczonego kierowce. Jesli sprawca kraksy jest anonimowy wowczas poszkodowany jest zmuszony zaplacic prowizje, jednak tylko wtenczas kiedy MIB przyzna mu odszkodowanie. Rzeczoznawca Samochodowy Barczewo


Rzeczoznawca Majątkowy Lubawa

Rzeczoznawca Majątkowy Lubawa

Od kilkunastu lat jestem rzeczoznawca samochodowym. Wykonujac prace co niemiara lat na pelnym etacie w takich ubezpieczalniach jak na przyklad Warta a takze Ergo Hestia przeprowadzilem kilkanascie tysiecy ogledzin aut roznej masci. Podczas mojej pracy natknalem sie na sporo przypadkow prob wyludzen zadoscuczynien. Ponizej przedstawie metody jakie byly najczesciej stosowane. Zazwyczaj do wyludzen odszkodowan byly wykorzystywane metody na AUTOCASCO (uderzenie w przydrozne drzewo) czy tez OC (niedrogi i niemlody samochod tlukl w nader cenny samochod i odszkodowanie szlo z wiekowego zlomka ktorego nie skapili poswiecic, poniewaz zwracalo sie im to z nawiazka). Wpierw przedstawie metode na OC. Bezsprzecznie wylaczna sposobnosc na wysledzenie takiego wyludzenia to rownolegle przesluchanie dwoch uczestnikow rownolegle w dwoch roznych pomieszczeniach i zadanie im zestawu tych samych pytan. O ile w paru ustepach sa niezgodnosci to juz mamy takich ptaszkow na tak zwanym widelcu. Jest to jedyna wydajna strategia w tego typu zdarzeniu inspekcja miejsca zdarzenia tudziez zestawienie aut tu nic nie da (chyba, ze uszkodzenia byly dorabiane). Macherzy tu juz sa przyzwoicie przyuczeni i tych starych spryciarzy raczej sie nie przylapie. Obecnie na miejsce wypadku wzywaja Policje oraz Pomoc Drogowa zbierajac w ten sposob wiarygodnych swiadkow. Swego czasu modne tak zwane przycierki boczkiem wyszly juz z mody, gdyz ladowaly w kupie podejrzanych. Pamietam jak przelozony odkladal na bok kazde BMW z przytartymi boczkami. Wspolczesnie kombinatorzy sa tak nauczeni w swoim fachu, iz inicjuja prawdziwa kolizje tak zwany przod w tyl. Takich szkod w rzeczywistosci jest najwiecej i sa praktycznie nie do stwierdzenia. W samej rzeczy jest pewnego rodzaju trop. Kombinatorzy chcac zarobic jak najwiecej pieniedzy przed kraksa nabywaja na Allegro czy tez w Poznaniu wystrzelone poduszki, pogiete chlodnice, polamane zderzaki i reflektory. Po nabyciu takich trefnych czesci montuja je przed kolizja i z tymi uszkodzonymi elementami doprowadzaja do wypadku. W takim wypadku godzi sie gruntownie sfotografowac wszelkie napisy i emblematy powinien byc tam oznaczony rok produkcji i numer fabryczny elementow. Nastepnie powinno sie zestawic daty wytworczosci elementow z rokiem wytworczosci pojazdu. W tej chwili poduszki powietrzne sie opisuje numerem zdarzenia niezmywalnym markerem jednakze najbardziej kreatywny probowal poduszke wyprac w pralce do prania ubran. Przejdzmy do szkod AC. Tutaj zazwyczaj rowniez sa montowane juz zniszczone elementy i wypadek wystepuje juz z wmontowanymi lewymi czesciami. I w tym przypadku coraz to wiecej macherow przyzywa Policje tudziez Pomoc Drogowa zamiarem zdobycia miarodajnych swiadkow. Przewaznie zglaszaja uderzenie w drzewo, bo najlatwiej. Nie trzeba sie dzielic z drugim uczestnikiem lupem. Kombinator wjezdza calkowicie do lasu by nikt nie widzial i kilka razy uderza w drzewo. Potem pod drzewo przy drodze podrzuca resztki czesci, dorabia slady opon prowadzace do drzewa oraz tlucze kore tak aby wygladalo wszystko naturalnie. I tu tez trzeba liczyc na proste bledy kora za zderzakiem a kora na drzewie pochodza z innych rodzajow drzew, kombinator zamiast obic kore obuchem to uderzal ostra krawedzia siekiery robiac nienaturalne naciecia. Ale i tutaj macherzy zdazyli sie prawidlowo przyuczyc. Wspolczesnie owijaja drzewo grubym kocem azeby nie zostaly kawalki kory z drugiego drzewa; przepisuja pojazd na zone, matke ewentualnie kochanke by w Ubezpieczalniach nazwisko sie nie powtarzalo, zmieniaja numery rejestracyjne tak aby Ubezpieczyciel nie wykryl w systemie po numerze rejestracyjnym itp. Im likwidator wynajduje coraz to nowe metody ujawniania takich wyludzen tym macher stosuje coraz to bardziej oryginalne techniki. Nawet podczas proby kradziezy samochodu juz caly samochod obsypuja pieprzem by psy tropiace nie zlapaly sladu. Niestety coraz trudniej wykrywac w dzisiejszych czasach takie kombinacje… Rzeczoznawca Majątkowy Lubawa


Tworzenie projektu OmniSPEED - 2013-01-23

Tworzenie projektu OmniSPEED - 2013-01-23

Osoby, jakie doznaly szkody materialnej wzglednie zdrowotnej z powodu wypadkow komunikacyjnych w Anglii sprawionych przez nieubezpieczonych czy tez nieodnalezionych kierowcow moga spodziewac sie na odszkodowania UK z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo ciagnie sie sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas wyczekiwania na decyzje MIB w sprawie naleznego odszkodowania to statystycznie 11 17 miesiecy. W wypadkach bardziej zagmatwanych, przykladowo bardzo znacznych przypadkach, niejasnosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, trudnosci w zgromadzeniu dostatecznych dowodow, okazalych obrazeniach fizycznych, dlugookresowego wyczekiwania na raport policyjny, koniecznosci urzadzenia komisji lekarskiej wobec tego sprawa moze pozostac znacznie wydluzona w okresie. Jak zachowac sie po zderzeniu z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sytuacji powinno sie od razu zglosic zajscie na policje. Wypada dochodzic odszkodowania jak najszybciej. Jezeli poszkodowany zaznal obrazen cielesnych i psychicznych, warto skontaktowac sie ze specami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc ekspertow jest bezplatna jezeli wypadek zostal wywolany przez nieubezpieczonego kierowce. Jezeli sprawca zdarzenia jest nieznany wowczas poszkodowany jest zobowiazany uiscic prowizje, jednakze tylko wtenczas gdy MIB przyzna mu odszkodowanie. Tworzenie projektu OmniSPEED - 2013-01-23


Rzeczoznawca Majątkowy Olsztynek

Rzeczoznawca Majątkowy Olsztynek

Szefostwo Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na konferencji prasowej pochwalil sie rezultatami wcielenia nowego planu obslugi petenta. Firma doszla w swoim czasie do wniosku, iz najwazniejszym szczegolem dzialalnosci, ktory wplywa na wizerunek ubezpieczyciela nie sa warunki sprzedazy polis, lecz sposob likwidacji szkod. Po pierwsze przeto, ulepszono trwajacy cala dobe system sygnalizowania szkod na aparat telefoniczny. Po drugie, przyspieszono dotarcie rzeczoznawcow do konsumenta (nie pozniej niz w ciagu 48 godzin). Po trzecie, odstapiono z biur terenowych oraz stworzono centralne Biuro Likwidacji Szkod, do jakiego w formie elektronicznej doplywaja materialy od rzeczoznawcow. Po czwarte, w serwisie internetowym organizacji uruchomiono pierwsza w kraju mozliwosc pogadania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, ktory odpowiada na zagadnienia o metody zwiazane z likwidacja szkod. Na szczescie idzie rowniez kontaktowac sie z zywym czlowiekiem i w kazdej sekundzie zdobyc wiedze na temat obecnego stanu likwidacji szkody. Jednym z efektow takiego systemu jest duze zwiekszenie szybkosci terminu likwidacji szkod, jaki aktualnie wynosi nieco ponad 30 dni. Tu nalezaloby niemniej zauwazyc, ze w sytuacji, gdy cala procedura obslugi szkody lezy po stronie towarzystwa ubezpieczen, a kontrahent ma jedynie ja zglosic, jest to i tak dluzej niz ustawowy termin wynoszacy optymalnie 30 dni. Najciekawszym niemniej jednak rozstrzygnieciem jakie swiadczy Ergo Hestia jest (w ramach auto casco) likwidacja niektorych, nieduzych szkod bez niezbednosci wyczekiwania na ogledziny przez rzeczoznawce. W wypadku takich zdarzen jak przykladowo wybicie szyby czy zniszczenie zamka w trakcie wlamania i tak dalej, jezeli szkoda nie przewyzsza 1500 zlotych, starczy przekazac do spolki kwit za wykonana naprawe. Stwarza to na pewno sposobnosc naduzyc, ale per saldo ubezpieczyciel oszczedza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Bez watpliwosci bardzo wysokie wydatki wbudowania systemu Ergo Hestia rekompensuje sobie miedzy innymi oszczedzajac na wyplatach: spadla ilosc kolizji ubezpieczeniowych, obnizyla sie srednia wielkosc wyplacanego zadoscuczynienia oraz wzrosla liczba klientow odnawiajacych swe polisy w tej spolce. Rzeczoznawca Majątkowy Olsztynek


Rzeczoznawca Majątkowy Kętrzyn

Rzeczoznawca Majątkowy Kętrzyn

Ergo Hestia polepsza stan obslugi dzieki skargom klientow! W mysl reguly klarownosci przedsiewziecia, Ergo Hestia jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce publikuje kolejny kwartalny meldunek o obsludze skarg i odwolan swoich kontrahentow; Raporty dzieki OC olsztyn powstaja na podstawie comiesiecznych, rozbudowanych sprawozdan dla Zarzadu Ergo Hestii o skargach oraz odwolaniach; Sopocki ubezpieczyciel komunikuje, na co na ogol skarza sie ubezpieczeni oraz poszkodowani. Odslania rowniez, jak wykorzystuje moraly wysnute ze skarg klientow, azeby usprawnic wlasne dzialania na przyszlosc; Ergo Hestia opracowala dwa symptomy, jakie uzewnetrzniaja, jak czesto klienci komunikuja uwagi do biezacej obslugi. To juz drugi kwartal, w jakim Grupa Ergo Hestia wydaje raport "Skargi i Odwolania". Przekazujemy w nim najistotniejsze symptomy dotyczace obslugi klientow: wspolczynnik skarg oraz wskaznik odwolan. Uwidoczniaja one, jak spolka obsluguje ubezpieczonych, ktorzy sa niepocieszeni. Instytucja ukazuje tez wcielane metamorfozy, jakie sa konsekwencja uwag petentow. Dzieki analizie wskaznikow jakosci mamy z pierwszej reki informacje o tym, co jako firma winnysmy polepszyc w procesach obslugi mowi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zapytan oraz Reklamacji Ergo Hestii. Analitycy Ergo Hestii opracowali dwa wykladniki, jakie pomagaja monitorowac stopien obslugi interesantow: 1. Wskaznik skarg: to stosunek skarg rozwiazanych do ilosci zawartych polis. W drugim kwartale 2012 r. wykladnik ten wyniosl 0,54%. W porownaniu do pierwszego kwartalu zwiekszyl sie on zaledwie o 0,08%. W drugim kwartale odnotowalismy stabilizacje wskaznika w kazdym miesiacu. To znaczy, iz podtrzymujemy wysoki poziom obslugi komentuje Agnieszka Zych. 2. Wskaznik odwolan to z kolei stosunek odwolan petentow od decyzji Ergo Hestii, do liczby szkod zlikwidowanych przez firme. To nowe podejscie do badania poziomu satysfakcji interesantow z decyzji podejmowanych przez Zaklad ubezpieczen. W drugim kwartale 2012 r. wskaznik wyniosl 5,01%. W porownaniu do pierwszego kwartalu podniosl sie on nieznacznie o 0,03%. Takze w przypadku odwolan mozemy mowic o utrzymaniu duzego pulapu zadowolenia naszych interesantow z decyzji Ergo Hestii. Tendencja wolumenu wyjasnianych odwolan w drugim kwartale 2012 roku jest stala, likwidujemy przy tym coraz mniej szkod. To wszystko spowodowalo niewielkie wahania wskaznika w poszczegolnych miesiacach, jakie ostatecznie przelozyly sie na bardzo dobry wynik koncowy. Na co skarza sie Interesanci, od czego sie odwoluja? W drugim kwartale 2012 roku wsrod skarg petentow zgloszonych do Ergo Hestii gorowaly te, ktore dotyczyly obslugi polis. Ten motyw dotyczyl 38% wyjasnianych spraw zgloszonych w ramach skarg z reguly klienci byli zawiedzeni z nieslusznego wznowienia polisy OC oraz z opoznien w rozliczaniu polis po sprzedazy pojazdu. W duzej mierze wplynela na to w ostatnim czasie dokonana nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych, ktora wymagala od Ubezpieczycieli nowego ustawienia procesow dotyczacych obslugi polis OC posiadaczy pojazdow mechanicznych. 15% skarg zgloszonych do Ergo Hestii scalonych bylo z procesem likwidacji szkod. Tutaj ubezpieczeni przewaznie zglaszali uwagi do czasu obslugi odwolania. Tylko co dziewiata skarga dotyczyla windykacji. Z kolei w odwolaniach kontrahenci zwykle nie zgadzaja sie z wysokoscia wyplacanego odszkodowania. Do tej materii odnosi sie dwie trzecie pism kierowanych do Ergo Hestii. Jak na problemy klientow zareagowala Ergo Hestia (wybrane przyklady)? 1. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych nalozyla na Zaklady ubezpieczeniowe zmiany m.in. w procesie wznawiania polis OC. Po pierwszym okresie funkcjonowania zmian wprowadzilismy ulepszenia na podstawie skarg konsumentow. Sa to przede wszystkim zmiany systemowe uszczelniajace tok wznawiania polis i nowe wymagania raportowe, ktore z duzym wyprzedzeniem poinformuja nas o statusie polisy. Nasi interesanci beda informowani o konczacym sie ubezpieczeniu obowiazkowym na 14 dni przed zakonczeniem ochrony na polisie. 2. W odpowiedzi na potrzeby konsumentow poszerzylismy problematyke rozmow konsultantow naszej Infolinii. Stale nadzorujemy wszystkie parametry pracy naszych infolinii, zeby zapewnic klientom najwyzszy jakoscia serwis. Postanowilismy pojsc krok naprzod i ustalic, z jakimi pytaniami obecnie dzwonia klienci. W tym celu zweryfikowalismy poprzednia tematyke rozmow i rozszerzylismy ja o nowe punkty, w tym rejestrujemy kolejny kontakt interesanta w tej samej sprawie lub szczegoly dotyczace motywow zglaszanych reklamacji. Dozorujemy rowniez problemy zwiazane z odwolaniem klienta od decyzji likwidacyjnej. Po analizach tematow rozmow podejmiemy dzialania, ktore wyprzedza albo wyeliminuja pytania konsumentow. 3. Dzieki naszym raportom skrocilismy czas obslugi odwolan. Okresowe raporty dotyczace obslugi skarg i odwolan pozwolily na szybkie zdiagnozowanie opoznien w rozpatrywaniu odwolan. Analiza danych uczynila, ze natychmiast moglismy podjac przedsiewziecia prewencyjne, w wyniku jakich w okresie od marca biezacego roku do czerwca udalo nam sie skrocic czas obslugi odwolan o ponad 30%. Raporty Skarg i Odwolan to cykliczna publikacja Grupy Ergo Hestia. Ich celem jest pokazanie, w jakich zakresach polepszamy sie pod wplywem uwag konsumentow. Raporty sa publikowane co kwartal. Rzeczoznawca Majątkowy Kętrzyn


Sitemap

Juz od paru miesiecy rozne firmy ubezpieczeniowe staraja sie rozpropagowac ubezpieczenia ochrony prawnej w Polsce. Ostatnio w te przedsiewziecia zaangazowala sie tez Naczelna Rada Adwokacka podpisujac adekwatna umowe z Concordia. Tez Ubezpieczyciel Ochrony Prawnej D.A.S organizuje kampanie edukacyjno-informacyjna. Poki co niemniej jednak nie widac wiekszego zainteresowania owymi polisami ochrony prawnej. Tego rodzaju wniosek mozna wywiesc z analizy ich sprzedazy w internetowym markecie ubezpieczeniowym, w jakim mozna je zakupic od 3 miesiecy. Zazwyczaj klienci nabywaja je, jesli wchodza w sklad jakiegos pakietu polis. Specjalisci sektora ubezpieczeniowego zastanawiajac sie nad przyczyna mizernego zapotrzebowania tym tworem zauwazyli, ze istnieja trzy rozstrzygajace powody tego stanu rzeczy. Pierwszym z nich jest cena ubezpieczenia, jaka bardzo wielu jednostkom wydaje sie zbyt wielka w stosunku do szkodowosci. To znaczy, mimo ze polisa przydaje sie do rozwiazywania tematow prawnych w zyciu codziennym, to nie zdarzaja sie one znowu tak wielokrotnie. A skladke za ubezpieczenie placic nalezy bezustannie. Drugim motywem jest niska swiadomosc ubezpieczeniowa. Chodzi tu o to, ze konsumentom nie przychodza do glowy sytuacje, w jakich mogliby takiej polisy potrzebowac, a skoro tak, to uwazaja ja za niekonieczna, kiedy o niej slysza. To tez jest przyczyna, przez ktora mnostwo osob nawet nie wie, ze bytuja rzeczonego gatunku ubezpieczenia. Ostatni powod, na jaki zwracaja uwage analitycy to obawa przed wszelkimi rzeczami polaczonymi z sadem tudziez przepisami prawa. Mozna tu mowic o pewnym mysleniu zyczeniowym na zasadzie checi unikniecia przypuszczalnych klopotow przez niemyslenie o tym, iz moga sie zdarzyc. Przedstawiciel firmy, do ktorej nalezy rzeczony market ubezpieczeniowy uwaza, iz dla wiekszosci konsumentow wyznacznikiem zniechecajacym do zakupu jest koszt, chociaz przeciez jest ona duzo mniejsza niz na przyklad oplacenie z prywatnej kieszeni uslug adwokata. Roczna skladka za typowe ubezpieczenie to ok. 240 zl. Natomiast dwa razy tyle nalezy zaplacic jezeli chcemy objac ochrona cala rodzine i sytuacje polaczone z uzytkowaniem samochodu i domu. Sitemap


Identyfikacja pojazdu cz.2

Identyfikacja pojazdu cz.2

Na temat odpowiedzialnosci spedytora rozpisuja sie bardziej badz mniej uznani adwokaci oraz fachowcy. Z prostota idzie tym samym wyszukac niemalo tekstow i wskazowek na ow temat, jakie moim zdaniem nader calosciowo dotykaja poruszana tematyke. W praktyce, gros transportowcow nie zarzadza osobista flota oraz nie ma licencji na czynienie miedzynarodowego transportu drogowego oraz zmniejsza zakres wlasnej dzialalnosci tylko do organizowania przewozu artykulow. Esencja spedycji jest wykonywanie czynnosci niezbednych do przemieszczenia ladunku. Wynika to z artykulu 794 k.c., ktory wyznacza dosc konkretnie, ze obowiazki przewoznika polegaja wylacznie na aranzowaniu przemieszczania materialu z punktu A do punktu B (jezeli do tego limituje swoja dzialalnosc). Artykul 794 kodeksu cywilnego nie zobowiazuje przewoznika do samego przewozu. Wieksza czesc jednostek spedycyjnych i przewoznikow wiedzie dzialalnosc spedycyjna w zredukowanym aspekcie. Dla takiej dzialalnosci, sztandarowymi uslugami spedycyjnymi sa miedzy innymi: poradnictwo spedycyjne oferowanie porad w obszarze przygotowania transportu; zawieranie z transportowcami umow o transport; dobor sposobu przewozu; pilnowanie procesow zwiazanych z zaladunkiem, przeladunkiem, przewozem oraz rozladunkiem towarow; ubezpieczanie produktu. Jak juz nadmienilem, zasadniczym obowiazkiem spedytora jest aranzowanie przemieszczania ladunku z punktu A do punktu B. Przewoznik, przy pelnieniu swoich obowiazkow, zgodnie z art. 355 kodeksu cywilnego zmuszony jest do zachowania nalezytej starannosci. Owa nalezyta starannosc objawia sie miedzy innymi tym, ze przewoznik musi dosc dokladnie wykonac usluge (mowimy tutaj o wykonaniu uslugi spedycji), stosowac wszelakie zalecenia zleceniodawcy okreslone w umowie lub zleceniu a takze powierzyc wykonanie przewozu takim transportowcom (ewentualnie ustawienie przewozu dalszym przewoznikom), jacy z uwagi na ich profesjonalizm zasluguja na zawierzenie, czyli daja gwarancje wykonania zlecenia, posiadaja adekwatne zezwolenia, ubezpieczenie i samochody do przewozu towaru, itd. Identyfikacja pojazdu cz.2


Rzeczoznawca Komunikacyjny Kętrzyn

Rzeczoznawca Komunikacyjny Kętrzyn

Odnoszac sie do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych powierzamy ponizsze wytlumaczenia, jakie maja na celu w czytelny sposob ukazac wyzej wymieniona problematyke. W zaleznosci od gatunku ubezpieczenia terminy likwidacji szkody regulowane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w art 14 ustep 1 regulacji z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i P.b.u.k. (Dziennik ust. Nr 124, poz 1152 ze zmian.) towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany do wyplaty odszkodowania w czasie 30 dni liczac od dnia zlozenia zawiadomienia o krzywdzie. Zgodnie z ust. 2 powolanego przepisu, jesliby w tym terminie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci nieodlacznych do ustalenia odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen ewentualnie wielkosci swiadczenia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu odpowiedniej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w terminie 90 dni od dnia zlozenia obwieszczenia o szkodzie. Ustawa prorokuje jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wysokosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, towarzystwo ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do zrealizowania postepowania wyjasniajacego we prywatnym aspekcie i wdrozenie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do swiadczenia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezdyskusyjnej, przy czym jej przyjecie nie konczy drogi do dochodzenia pozniejszych zadan. Dochodzenie tych roszczen nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie dwoch stron. W przypadku zaplaty kwoty bezspornej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaakcentowac, ze nie stanowi ona pelnego spelnienia zglaszanych roszczen. W przypadku niemoznosci wynagrodzenia zadan poszkodowanego w calosci lub w czesci w terminie 30 dni zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wskazac pisemnie przyczyny zwloki, jak rowniez hipotetyczny termin zajecia rozstrzygajacego stanowiska co do wyplaty odszkodowania. Zgodnie z artyk. 14 ust 3a powolanej przedtem ust, w przypadku niezaplacenia przez zaklad ubezpieczen odszkodowania w przewidzianych terminach lub niedopelnienia obowiazku zawiadomienia poszkodowanego na pismie o przyczynach zwloki i przypuszczalnym czasie wyplaty swiadczenia, poszkodowany ma moznosc powiadomienia o tych nieprawidlowosciach Komisje Nadzoru Finansowego, ktora wdrozy wowczas zaplanowane prawem srodki nadzorcze. W wypadku wystapienia bezpodstawnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przypada roszczenie o odsetki ustawowe. W wypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z artykul. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w czasie 30 dni, liczac od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym terminie okolicznosci nieodlacznych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela czy tez wysokosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu poprawnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, ktore sa korzystniejsze dla uprawnionego do zadoscuczynienia, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w przypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z artyk. 16 ustep 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ustaw Nr. 124, poz. 1151 ze zm) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu wyplaty zadoscuczynienia przewidzianego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego ogloszenia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci zaspokojenia zglaszanych zadan. W wypadku wystapienia nieuzasadnionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie przewiduje innej wysokosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W wypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe zastosowanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, ze towarzystwo ubezpieczen nie moze wyplacic odszkodowania przed uplywem tego terminu. W przypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, ze bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wysokosci 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o szkodzie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione poprzednio jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez zdefiniowanie wysokosci zadoscuczynienia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez Komisje Nadzoru Finansowego na zaklady ubezpieczen sankcji z tytulu nieusprawiedliwionej zwloki w wyplacie odszkodowania, jak rowniez niespelnienia obowiazku ogloszenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie zadoscuczynienia i prawdopodobnym terminie jego wyplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w wypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, ze ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc odszkodowania. W wypadku zakwestionowania stanowiska zakladu ubezpieczen i wniesienia odwolania, zaklady ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych wytlumaczenia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate odszkodowania w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, ze zaklady ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, jakie wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska towarzystwu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska zakladu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten zaklad ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych tlumaczenia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, ze skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez zaklad ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do odszkodowania przekazuje zakladowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez zaklad ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do swiadczenia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do wytlumaczenia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym czasie tj. przy zachowaniu poprawnej starannosci. Rzeczoznawca Komunikacyjny Kętrzyn